Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Zang en Vriendschap uit Damwoude
 

Songtekst | YouTube | LP | 1987
 

10 jaar Zang en Vriendschap - Luister naar de blijde boodschap uit Damwoude

Kant A


01 Luister naar d blijde boodschap
02 Neem Jezus aan
03 De Here is mijn Herder
04 Waarom toch (instrumentaal)
05 Onze vader
06 Medley

Kant B

01 Loof de Here mijn ziel
02 Wees ook een kind
03 Voor ieder land
04 Laat er altijd liefde zijn
05 Kom geef Uw leven
06 Wees niet bang


Zang op Zondagmorgen - Deel 1
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Zang op Zondagmorgen Deel 2
m.m.v. Pro Musica,  Urker Visserskoor, Westlands Mannenkoor, Koren uit Kampen en Haarlem, I.JE- Koor,  Aafje Heuynis en Kees Deenik

Kant A

01 Neem, Heer mijn beide handen
02 Op bergen en in dalen
03 't Hijgend hert der jacht ontkomen
04 Rust mijn ziel, Uw God is Koning
05 De Heilige stad
06 Daar ruist langs de wolken

Kant B

01 Dit is de wereld waar ik in woon
02 Grijp toch de kansen
03 Nooit alleen
04 Gij scheps'len van de grote God
05 Wat vlied' of bezwijk
06 De Heer is mijn Herder


Zang op Zondagmorgen - Deel 2
 
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Zang op Zondagmorgen Deel 1
m.m.v. Pro Musica,  Urker Visserskoor, Westlands Mannenkoor, Koren uit Kampen, Rie Grims-Strootman, Henri Schipper, Kees Deenik

Kant A

01 Welken een vriend is onze Jezus
02 'k Heb geloofd en daarom zing ik
03 Psalm 42: 2 en 5, 'k Heb mijn tranen onder 't klagen
04 Wat de toekomst brengen mogen
05 'k Sla de ogen naar 't gebergte heen
06 Heer die onze Vader zijt

Kant B

01 Veilig in Jezus armen
02 Ik wil zingen van mijn Heiland
03 Ruwe stormen mogen woeden
04 Een koninklijk Kind
05 Het lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
06 Rijst op, rijst op voor Jezus

 


Zusjes - Het Hemelse land
 

Songtekst | YouTube | LP

De zingende zusjes - Het Hemelse land

Met:
De Zusjes Goudriaan m.m.v. Ensemble Dirk Francken
De Zusjes Kloosterman Lammert de Wilde, Orgel
De Zusjes Nel en Tineke m.m.v Ensemble Wessel Dekker

Kant A

01 Weet gij hoeveel heldere sterren
02 Zij komen van oost en west
03 Er komen stromen van zegen
04 Als op levens zee
05 Nog zijn 's hemels paarlen poorten
06 Hand in hand met Jezus

Kant B

01 De dierb're Heiland is nabij
02 Ik ben een kind van God
03 Hebt gij de kosten berekend?
04 Komt tot Uw Heiland
05 Het Hemelse land
06 De Heer heeft ook jou lief
 

   
Zusjes Klaarbergen, Tiny en Willy
 

Songtekst | YouTube | S
 

Zusjes Tiny en Willy Klaarbergen - Zijn liefde is wondervol voor mij
met begeleiding van orgel, gitaar en bas.

Kant A

01 Zijn liefde is wondervol voor mij
02 Het Hemels gezicht

Kant B

01 O liefde van God
02 In het licht van de eeuwige dag

 

   

Songtekst | YouTube | S
 

Zusjes Tiny en Willy Klaarbergen - De gouden stad
uit de Glorieklokken met begeleiding van gitaar, hammondorgel en piano.

Kant A

01 De gouden stad
02 Kom met mijn leven tot Jezus

Kant B

01 Zijn de kosten berekend
02 Jezus, ik kom tot U

 

   

Zusjes kloosterman, Tjally en Geertje
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Zusjes Kloosterman - Kom sluit u aan

Kant A

01 Zij komen van oost en west

02 Ja het is Jezus
03 Jong en gered
04 Nog zijn's hemels paarlen poorten
05 Als Jezus met mij gaat
06 Maranatha

Kant B

01 Naar het Paradijs
02 Kom sluit u aan
03 De wederkomst van Jezus
04 Ik ben een kind van God
05 De liefde van mijn
06 Het hemelse land

   

Songtekst | YouTube | Singel
 

Zusjes Kloosterman - Lammert de Wilde, Orgel

Kant A

01 Jong en gered
02 Nog zijn 's Hemels paarlen poorten

Kant B

01 Zij komen van oost en west
02 Ja, het is Jezus

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De Zusjes Kloosterman met Lammert de Wilde, Orgel

Kant A

01 De liefde van mijn Jezus
02 Het volgen van Jezus

Kant B

01 Naar het paradijs
02 K0m sluit u aan


De Zusjes Kugel,
 

Songtekst | YouTube | Singel | 1961
 

Zusjes Kugel - Bij Jezus is het goed

Kant A

01 Eenmaal zullen wij samen zijn
02 Komt allen tot Hem

Kant B

01 Bij Jezus is het goed
02 Wacht langer niet

is geen vragen waarheen
Als U gaat met de Heer aan Uw zij!

3.Als Uw leven soms bevlekt is
door veel zonde en schuld
Zie dan toch in gedachten het kruis
Want op Golgotha is eens
een belofte vervuld
Daardoor erfden wij 't Hemelse Huis

   

Songtekst | YouTube | Singel  | 1959
 

Zusjes Kugel - Er staat een kerkje

Kant A

01 Geef Jezus uw hart
02 Er staat een kerkje

Kant B

01 Jezus draagt mijn zorgen
02 Als Jezus zijn kinderen oproept
 

 
   

Songtekst | YouTube | Singel 1959
 

Zusjes Kugel - Boodschap voor allen

Kant A

01 Jezus denkt steeds aan mij
02 Boodschap voor allen

Kant B

01 'k zie dat land
02 Iemand zal gaan door de paar'len poort

 

 
   

Songtekst | YouTube | Singel
 

Zusjes Kugel - Dier'bre God neem mijn hand

Kant A

01 Dier'bre God neem mijn hand
02 Spreek mij van Jezus mijn Heiland

Kant B

01 Al is eng ook de poort
02 Vader, o Vader

   

Songtekst | YouTube | Singel | 1960
 

Zusjes Kugel - Bij Jezus is het goed

Kant A

01 Bij Jezus is het goed

Kant B

01 Wacht langer niet

 
   


Songtekst | YouTube | Singel |1961
 
Zusjes Kugel - Eenmaal zullen wij

Kant A

01 Eenmaal zullen wij

Kant B

01 Komt allen tot Hem
   
Zusjes Verhey, Marry en Thea
 

Zingende Zusjes

De Zingende Zusjes was een muziekduo uit Velsen-Noord, dat in de jaren vijftig en zestig bekendheid kreeg met een repertoire van geestelijke liederen. Het duo werd gevormd door de zussen Marry en Thea Verheij. Ondanks hun succes weigerden ze het commerciŽle circuit in te gaan.

Marry (de sopraan) speelde gitaar, Thea (de alt) tokkelde op de ukelele. Bij de Haarlemse operazanger Louis Louman volgden de meisjes zanglessen. Marry zong meestal de eerste stem en Thea de tweede. De royalty's van hun honderdduizenden plaatjes. In totaal maakten ze 24 singles, 16 ep's en 11 lp's gingen naar de zending. Vanwege de hoge verkoopcijfers spoorde de platenproducer de meisjes aan de commerciŽle kant op te gaan, maar dat weigerde het duo steevast, vertelden de zussen in 1996 aan Haarlems Dagblad.

Ze traden op in vrolijk gekleurde, zelfgemaakte japonnetjes. Nadat een evangelist de meisjes tijdens een bijeenkomst had aangekondigd als 'De Zingende Zusjes', namen ze deze naam over. In 1956 maakten ze hun debuut op een woonwagenkamp in Beverwijk. Marry was toen tweeŽntwintig jaar oud en Thea zestien. In korte tijd werden ze een veelgevraagd duo in Beverwijk en omstreken. Op het programma stonden liederen uit de Bundel van Johannes de Heer, maar ook composities van Marry's latere echtgenoot Jo Koekkoek en het IJmuidense echtpaar Ploeg-Dienaar. Overdag werkten Marry en Thea op kantoor, 's avonds trokken ze door het land.

De ouders van de zusjes waren aanvankelijk gereformeerd, maar kwamen in de jaren vijftig in de ban van de Maranathabeweging. Vader Verheij, elektrotechnisch hoofdopzichter bij de Hoogovens, organiseerde huissamenkomsten voor belangstellenden, waar opwekkingsliederen werden gezongen en sommige bezoekers tot bekering kwamen. De zusjes leverden met hun zang een bijdrage aan die samenkomsten. Ook togen ze er met predikanten en leken prekers op uit om te evangeliseren op straathoeken. Dit tot ergernis van veel gereformeerden in Velsen-Noord, die weinig ophadden met de - in hun ogen - lichtzinnige Maranatha beweging. Uiteindelijk besloot de kerkenraad tot ingrijpen. Het gezin Verheij werd uit de kerk aan de Koningslaan gezet.

Het succes van het duo liep begin jaren zeventig op zijn einde, toen de vrouwen trouwden en hun gezinnen de nodige aandacht opeisten. Soms zijn de Zingende Zusjes nog te horen in verzoekplatenprogramma's van de Evangelische Omroep.

wikipedia.org | www.dezingendezusjes.nl

 Songtekst | YouTube | S | LP | CD
 
De zingende zusjes -  Glorieklanken

01 O, heeft U wel tijd voor Jezus?
02 Zend mij, Heer!
03 Prijst de Heer
04 Kies een moment voor gebed
05 Mijn schuld is weggedaan
06 Vanuit de hoge hemel
07 De Naam van Jezus
08 Zult U ooit een parel vinden
09 De open poort
10 Laat mijn leven uw stempel dragen
11 Ik wandel in het licht met Jeus
12 Hij leeft, mijn Heiland leeft
13 Nimmer faalt de Heer
14 Ik ben met U
15 Wij zijn op reis
16 Zoekt u jarenlang naar vrede?
17 In het dienen van de Heer
18 Ik heb gehoord van een land
19 Waarom
20 Het is wondervol wat de Heer kan doen
 
   

Songtekst | YouTube | S | LP | CD

De Zingende Zusjes - Wondere Tijding

CD 1A

01 Een lied in mijn hart
02 a. Leid mij
      b. We hebben een groot almachtige God
03 Laat Uw licht schijnen
04 De naam van Jezus
05 Wondere tijding
06 a. Laat mijn leven Uw stempel dragen
     b. Ik wandel met mijn Heiland
     c. Hij leeft
     d. Trouw blijft onze Heer
07 Zoekt u naar vrede?
08 Hand in hand met Jezus
09 Vriend van zondaars

CD 1B

10 Mijn schuld is weggedaan
11 Glorie voor Jezus
12 Wandel als een koningskind
13 Kies een moment voor gebed
14 Wondervol, wat de Heer kan doen
15 Vanuit de hoge hemel
16 Jezus roept jongeren
17 a. Trouw blijft onze Heer
      b. We hebben een groot almachtige God

CD 2A

01 Eenmaal
02 Ik ben met je
03 Zend mij Heer!
04 Wij zijn op reis
05 De Herder der liefde
06 a. Ik ben de weg
     b. Als de toekomst donker schijnt
     c. Wandel met Jezus
07 Daar is een, die u nummer vergeet
08 Verlangen
09 Kom tot het feest


CD 2B

10 Nu gaan de bloemen nog dood
11 In het dienen van de Heer
12 Waar mij droom wordt vervuld
13 Zult gij ooit die parel vinden
14 Ik wandel in het licht met Jezus
15 Nieuwe toekomst
16 De doorboorde hand
17 a. Ik heb U nodig 
     b. Als ik mij herinner
     c. Lof en dank
     d. Vader, wij danken U
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De zingende Zusjes Verhey - Wondere Tijding

Kant A

01 Eenmaal
02 Wandel als een Koningskind
03 Wat zal ik geven mijn Heiland
04 Ik heb U nodig in heel mijn leven
05 Zijn er rivieren
06 Als ik mij herinner
07 Lof en dank
08 Vader wij danken U
09 Tot aan die dag

Kant B

01 als ik Jezus ken
02 Ik ben zwak, maar Hij is sterk
03 Zend mij Heer!
04 Nu gaan de bloemen nog dood
05 De wondere tijding van God
06 O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus
07 'k Zal mijn Heiland zien
 

   


Songtekst | YouTube | S | LP | CD
 
De zingende Zusjes Verhey - Vertrouwen op Hem

CD  1

01 Als u Jezus kent
02 Ik ben zwak maar Hij is sterk
03 Hoe Jezus om je geeft
04 Meer dan welvaart
05 Mijn Vader dank U wel
06 Tot aan die dag
07 Zeg Hem alles
08 Eenmaal zullen wij t begrijpen
09 Ik heb een lied
10 Heeft u wel tijd besteed
11 Als ik kom aan het eind van de weg
12 Wacht niet
13 Ik zocht naar de zin van het leven
14 'k zal mijn heiland zien

CD  2

01 Ik wandel in het licht met Jezus
02 Alles gaf Jezus
03 Glorie voor Jezus
04 Het boek des levens
05 Jezus faalt nooit
06 'K heb gehoord van een land
07 Ik ben graag alleen met mijn Heer
08 Waarom zijn er zoveel vragen
09 Dank U voor deze mooie morgen
10 Wat doet U met Jezus
11 Door Jezus sterven
12 Staan op de beloften
13 Is Jezus Uw redder
14 Bedroef niet de Heilige geest
15 Maak uw zorgen tot u schatten
16 Zend nu de boodschap de wereld in
 

   


Songtekst | YouTube | LP (1959-1962)


 
De zingende Zusjes Verhey - Wandel met Jezus

Kant A

01 Wat doet u met Jezus
02 Jezus roept jongeren
03 Glorie voor Jezus
04 Alles gaf Jezus
05 Is Jezus uw Redder of Rechter
06 Ik ben graag alleen met mijn Heer

Kant B

01 De doorboorde hand
02 Jezus Hij faalt nooit
03 Verlangen
04 De Herder der liefde
05 Maak uw zorgen tot uw schatten
06 Zoekt u jarenlang naar vrede

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De zingende Zusjes Verhey - Naar het beloofde land
En Maarten de Groot Hammondorgel Concorde

Kant A

01 Hand in hand met Jezus
02 Daar is een die U nimmer vergeet
03 De weg van Jezus (Maarten de Groot)
04 Is Uw leven vol van moeite en zorgen
05 Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus bloed
06 God is goed (Maarten de Groot)
07 O heeft U wel Uw tijd besteed voor Jezus
08 Zend mij Heer

Kant B

01 Prijst de Heer
02 Slecht een stap
03 Niet alleen trek ik door de Jordaan (Maarten de Groot)
04 Bedroef niet de heilige geest
05 Zijn naam is gegrift in mijn hart
06 Wij hebben een machtige Heiland (Maarten de Groot)
07 O kom naar de kerk (Maarten de Groot)
08 Kies een moment voor Gebed
09 Waar mijn droom wordt vervuld
 
   


Songtekst | YouTube | LP
 
Zingende zusjes Marry en Thea Verheij - Meer dan welvaart
orkest o.l.v. Ger van Leeuwen

Kant A


01 Mijn Vader dank U wel
02 Zeg Hem alles
03 Als ik kom aan het eind van de weg
04 Ik zocht naar de zin van het leven
05 Eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer
06 Zend nu de boodschap

Kant B

01 Hoe Jezus om je geeft
02 Nieuwe toekomst
03 Meer dan welvaart
04 Ik heb een lied
05 Wacht niet
06 Leid mij
07 Wij hebben een groot almachtige God

   


Songtekst | YouTube | LP
 
De zingende zusjes en The Hawayan Gospel Messengers
Komt tot het feest

Kant A


01 Ik wandel in het licht met Jezus
02 Kies een momnet voor gebed
03 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
04 Prijs de Heer
05 Kom tot het feest
06 Er was een, die gewillig zijn leven gaf
07 Slechts een stap
08 Zend mij, Heer

Kant B

01 Daar is een, Die nimmer vergeet
02 Hand in hand met Jezus
03 Jezus ik kom
04 Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus bloed
05 O, heeft U wel Uw rijd besteed voor Jezus
06 In de Hof
07 Zeg het aan Jezus
08 Waar mijn droom wordt vervult
 

   

Songtekst | YouTube | MS
 

De zingende zusjes

Kant A

01 Glorie voor Jezus
02 Alles gaf Jezus
03 Wij zijn op reis
04 Zoek u jarenlang naar vrede?

Kant B

01 In het dienen van de Heer
02 Ik heb gehoord van een land
03 Waarom
04 Het is wondervol wat de Heer kan doen

De Zingende Zusjes

Zowel Marry als Thea Yerhey zongen reeds op 10-jarige leeftijd in een zangkoor te Velsen-Noord. Op advies van de dirigent namen ze zanglessen en kwamen daardoor o.a. in contact met de zanger Louis Louman, die in operarichting grote mogelijkheden voor hen zag. Het liep echter anders. Toen Marry 17 - en Thea 12 - jaar was, kwamen beiden tot het geloof in Christus en voelden de innerlijke drang dit door hun zingen uit te dragen. Daarom gaat het hen bij de liederen allereerst om de inhoud. Zij maakten verschillende tournees door Spanje en BelgiŽ en brachten in eigen land het evangelie door het lied in honderden kerken en talloze bijeenkomsten in ziekenhuizen, gevangenissen, logementen, tehuizen voor publieke vrouwen, enz., waardoor velen tot Christus kwamen.

Tot nu toe werden ruim 60 liederen op de plaat vastgelegd, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor zending en liefdadigheidsinstellingen. Hoewel beiden nu getrouwd zijn, treden ze nog regelmatig op.

Reproduktie voorzijde:
De bruiloft van Kana in Galilea
School van Rembrandt - pentekening met rood krijt bewerkt - (Valentiner XLI-41- deel 11) - vermoedelijk 1640-45 ZŁrich.
 

   

Songtekst | YouTube | Singel
 

Zingende zusjes Marry en Thea Verheij - Glorieklanken

Kant A

01 Hand in hand met Jezus

Kant B

01 Komt tot het feest

   

Songtekst | YouTube | Singel |1959
 

Marry en Thea Verheij - Jezus Hij faalt nooit

Kant A

01 De doorboorde hand
02 Jezus, Hij faalt nooit
03 Verlangen
04 Lees je Bijbel
 

Kant B

01 Hij houdt mijn hand
02 Ik ben de Weg
03 Als de toekomst donker schijnt
04 Wandel met Jezus

   

Songtekst | YouTube | Maxi Singel
 

De Zingende Zusjes en Het Cross Quartet - Jezus uw Redder
m.m.v. Hans van der Steen, Orgel


Kant A

01 Is Jezus uw redder of Rechter!
02 Ik heb iets beters gevonden
03 Ik ben graag alleen met mijn Heer
04 Zeg Hem alles

Kant B

01 De Herder der liefde
02 De morgen breekt aan
03 Maak uw zorgen tot uw schatten
04 Ben ik het, Heer!
 

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij
m.m.v. Hans van der Steen, Orgel

Kant A

01 Is Jezus Uw reder of rechter

kant B

01 Ik ben graag alleen met mijn Heer

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij

Kant A

01 Naam van Jezus

kant B

01 Zult u ooit een parel vinden

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij
m.m.v. Hans van der Steen, Orgel

Kant A

01 Wat doet u met Jezus Gods zoon

kant B

01 Jezus roept jongeren

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij
m.m.v. Hans van der Steen, Orgel

Kant A

01 De doorboorde hand

kant B

01 Jezus Hij faalt nooit

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij - Glorieklanken

Kant A

01 Daar is een, die u nimmer vergeet

kant B

01 Voorwaarts gaan wij....

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
Zingende zusjes Marry en Thea Verheij - Glorieklanken
begeleiding door Fans van der Reijden op Wurlitzer-orgel

Kant A

01 Zijn naam is gegrift in mijn hart

Kant B

01 Zeg het aan Jezus
   


Songtekst | YouTube | Singel
 
Zingende zusjes - O, heeft u wel Uw tijd besteed voor Jezus?
begeleiding door Fans van der Reijden op Wurlitzer-orgel

Kant A

01  O, heeft u wel Uw tijd besteed voor Jezus?

Kant B

01 Prijst de Heer!

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
Zingende zusjes - Hand in hand met Jezus
begeleiding door Fans van der Reijden op Wurlitzer-orgel

Kant A

01  Hand in hand met Jezus
Kant B

01 Kom tot het feest

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij - Glorieklanken
o.l.v. Arie Pronk - Jan Bonefaas orgel

Kant A

01 Kies een moment

kant B

01 Zend mij, Heer

  
   


Songtekst | YouTube | Singel | 1959
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij - Jezus roept jongeren
m.m.v. Hans van der Steen, Orgel

Kant A

01 Wat doet U met Jezus
02 Jezus roept jongeren

kant B

01 Glorie voor Jezus
02 Alles gaf Jezus

   


Songtekst | YouTube | Singel | 1962
 
De zingende zusjes Marry en Thea verheij - Wij zijn op reis
Met instrumentale begeiding

Kant A

01 De open poort
02 Laat mijn leven uw stempel dragen
03 Ik wandel met mijn Heiland
04 Hij leeft, mijn Heiland leeft
05 Nimmer faalt de Heer

Kant B

01 Ik ben met u
02 Wij zijn op reis
03 Zoekt u jarenlang naar vrede?

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes - Daar is een, die u nimmer vergeet
begeleiding door Fans van der Reijden op Wurlitzer-orgel

Kant A

01 Daar is een, die u nimmer vergeet
02 Hand in hand met Jezus

kant B

01 Voorwaarts gaan wij..
02 Komt tot het feest

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes - Jezus wonderbare naam
met instrumentale begeleiding

Kant A

01 Mijn schuld is weg gedaan
02 Alleen

kant B

01 Naam van Jezus
02 Zult gij ooit een parel vinden

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes - Waarom zijn er zoveel vragen
met instrumentale begeleiding

Kant A

01 In het dienen van de Heer
02 'k Heb gehoord van een land

kant B

01 Waarom
02 Het is wondervol wat de Heer kan doen

   


Songtekst | YouTube | Singel | 1965
 
De zingende zusjes - Draag Gods woord de wereld in
met instrumentale begeleiding

Soms zegt een afbeelding meer dan 1000 woorden, ook al zijn het Gods woorden. De Zingende Zusjes Marry en Thea Verhey zingen Draag Gods woord de wereld in. Niet eens een onaardig liedje. Op Youtube staan overigens nog meer liedjes van deze Zingende Zusjes. Ze lijken nog steeds erg populair.

Deze EP op Philips 411 644 NE dateert uit 1965.

Kant A

01 Een lied in mijn hart
02 Bedroef niet de Heilige Geest

kant B

01 De vriend van zondaars
02 Het boek des levens

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes - Daar is een, die U nimmer vergeet

Kant A

01 Daar is een, die U nimmer vergeet

Kant B

01 voorwaarts gaan wij...

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
De zingende zusjes - Jezus, uw Redder

Kant A

01 Is Jezus uw Redder of rechter?
02 Ik ben graag alleen met mijn Heer

Kant B

01 De Herder der liefde
02 Maak uw zorgen tot uw schatten

   

Songtekst | YouTube | Singel | 1963
 

De zingende zusjes - Dank U

Kant A

01 Dank U voor deze morgen
02 Laat uw licht schijnen

Kant B

01 Door Jezus' sterven
02 Staande op de beloften


Zingende Zes, de
 
 

Songtekst | YouTube | S
 

De Zingende Zes, Rijst op, rijst op voor Jezus

Kant A

01 Als op levenszee de stormwind om je loeit
02 Als ik maar weet
03 Door een blik op het Kruis

Kant B

01 Genageld aan het kruis
02 Zeg het aan Jezus
03 Rijst op, rijst op voor Jezus


Zusjes, Nettty en Jacky uit  Ermelo
 

Songtekst | YouTube | S | maart 1961
 

Nettty en Jacky zingende zusjes uit  Ermelo

01 Intro,
02 Komt tot het feest,
03 Neem mijn leven, laat het Heer,
04 Welk een vriend,
05 Lichtstad met uw paar'len poorten.

De vier evangelisatieduetten, voorafgegaan door een korte orgelinleiding (waarvan de eerste regel identiek is aan de titel der plaat), zijn beslist niet als concert bedoeld doch enkel en alleen als herinnering aan de zang van "Nettie en Jackie". De werken werden verzameld en samengesteld door hun Ermelose vrienden:  Anthon Bleijenburg en Wim Sevinga.


Zusjes Vredenborg
 

Songtekst | YouTube | S | 1972

Zusjes Vredenborg - Ik kies de weg van Jezus

Kant A

01 Ik kies de weg van Jezus
02 Een knaap zoekend

Kant B

01 Aardse vreugde
02 Jezus ik kom

 
 

www.dekleinekracht.com