Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


White Miller Selectie
 

Songtekst | YouTube | LP

White Miller Koren Selectie van eigen improvisaties
Vreugde koren doen zich horen

Kant A

Tel Uw zegeningen
Voorwaarts steeds
Zijn bloed maakt zelfs de snoodste rein
Wij houden de banier omhoog
Heel mijn hart
Halleluja, halleluja..
Wij zullen in der eeuwigheid zingen om de troon
Prijst de Heer met blijde galmen
De Heer is onze steunen staf
Heerlijke, heerlijke liefde van God
Jezus de sterke verlosser
Ik hoor Hemels stemmen ruisen
In het geloof strek ik mijn hand uit
Laat mij Heer U danken
Houd mij trouw, Heer aan U
Heiland, dat Uw liefde
Vlucht nu Heer, vlucht nu heen
Open voor ons de vorst der ere
Volgen wil ik U, o trouwe Heer
O de vree die Jezus geeft
Schenk mij o Heer, Uw zegen
Heer Jezus, door Uw wonden...
O wek in mijn hart die ontferming
Boodschappers zijn wij van de dag
Het licht van mijn hart is Jezus
Altijd zij ons motto, zegepraal
Wij gaan voort, wij gaan voort
Wie maar wil mag tot Hem gaan
O, dat Uw rijk word uitgebreid
Ik blijf trouw, ik blijf trouw
Ik ken een bron, die wast van zonde rein
De Heer maakt alles wel!

Kant B

Durf dan God vertrouwen
Straks komt de dag, dat Gods gezag
Bestemd naar kanaans kust
De zegepraal zal komen
Prijst gij de Heer, halleluja!
Neen wij geven nimmer
Vreugd! vreugd! vreugd!
Jezus geeft vrede, Jezus alleen
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Nu ben ik vrij en blij
Heerlijk wordt jaar op jaar
Als wij saam daar vergaadīren
Daar is kracht
Kracht voor vandaag schenkt Hij mij
Genade van God, zo rijk en vrij
Neen, nimmer alleen
Gisteren, heden steeds dezelfde
Roept dit woord aan allen toe
Ik kom tot u mijn Heiland
Ik weet, Hij zorgt voor mij
Ja Heer, ik was verloren
Hij zocht mij
Met gebroken hart
Ga niet alleen door het leven
Jezus Gij zijt alles mij in al!
Alles wat van mij is
Gij zijt de weg waarop ik niet zal dwalen

   

Wietse van der HeideSongtekst | YouTube | LP I 1987
Wietse van der Heide - Een hand zo schoon en rein

m.m.v.
Tineke van der Heide: zang
Jaap Gerrits: keyboards
Gerard Kleine: keyboards

Kant A

01 Een hand zo schoon en rein
02 O niets te zijn
03 Heer ga Uw gang
04 Witter dan sneeuw
05 Iedere ure van de dag
06 Jezus, ik kom

Kant B

01 Niet meer dezelfde zijn
02 Het grootste bezit
03 De donkere stroom
04 Mijn verhaal
05 De scherpe doorn
06 Neem op mijn kruis

 

   

Songtekst | YouTube | CD | 1996

Wietse van der Heide en het Gospel Musicteam
Hand in Hand

DEEl 1

01 Hand in Hand
02 Ben jij door droefheid overmeesterd
03 De toekomst van m'n leven
04 Heilige Geest
05 Hij overwon
06 Wat is de zin van het leven
07 Uw liefde Heer
08 Herder
09 Geprezen zij God

DEEL 2

10 Zij horen nooit van Jezus
11 Slechts een stap
12 Achter de wolken
13 Niets is meer onmogelijk
14 Ik denk vaak terug
15 Viadolerosa
16 Alleen God
17 Mijn Jezus ik hou van U
18 Mijn hele leven
 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Wietse van der Heide - De Klokken des Levens

01 Een pelgrim ben ik
02 Neem tijd om te knielen
03 Waar zult ge zijn
04 Ik heb een vriend
05 Hebt ge uw ziel
06 Nu tot weder ziens
07 De Klokken des Levens
08 O Dierb're Heer
09 De Man uit Galilee
10 Het is niet waar
111 Er is redding
12 Ik prijs nu mijn Jezus
   

Songtekst | YouTube | LP | 1985
 

Wietse van der Heide - Het gebroken hart

Kant A

01 Het gebroken hart
02 Ga je over de Jordaan
03 Hij accepteerde mij
04 O Wereld
05 Daar zijn geen grenzen
06 Heer, wij zijn dorstig
07 Hij verandert jou helemaal

Kant B

01 Jezus schonk mij genade
02 Heer blijf bij mij
03 O keer heden terug
04 Ik geloof
05 Welk een uitzicht, bruidsgemeente
06 Welk een vriend

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Wietse van der heide - Jezus geeft je onderdak

Kant A

01 Jezus geeft je onderdak
02 De liefde voor je vader
03 De ware bronnen
04 'T zal zijn des avonds
05 Ik was mijn handen niet in onschuld
06 Lang zal't niet meer duren
07 Jezus, Jezus, blijf bij mij

Kant B

01 Bethesda
02 Gij grote God
03 Het ruw houten kruis
04 Is er plaats in 't vaderhuis
05 Zijn woorden werden fout begrepen
06 Ga met Jezus

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Wietse van der Heide zingt - O Jerusalem

Kant A

01 O Jeruzalem
02 Er is vreugde
03 Neem de wereld, geef mij Jezus
04 Het avondmaal
05 Als ik denk aan de toekomst des Heren
06 Hoe ziet de toekomst er voor ons uit

Kant B

01 In des Heilands liefdesarmen
02 Ik was alleen met mijn smart in de eenzaamheid
03 Zijn de kosten wel berekend door u
04 Wat een dag zal het zijn
05 Jezus, gij mijn kracht en leven

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Wietse van der Heide - Het is een boodschap voor ons allen

Kant A

01 Zie daar staat op koude hoogte
02 De evolutieleer
03 Het is een boodschap voor ons allen
04 Geef eer de Heer
05 O blijde dag

Kant B

01 Kameraden ziet het teken
02 Welk een vriend is onze Jezus
03 Van 't zelfde vaderhuis
04 Neem de naam van Jezus mede

05 O,mijn vriend waar gaat gij henen
06 Weldra komt de Heer op aarde

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Kerst met Wietse van der Heide

Kant A

01 Hoog daar aan de hemel staat een gouden ster
02 Herders zaten bij nacht in het veld
03 Het was nacht in Bethlehem's dreven
04 Heerlijk klonk het lied der engelen
05 Een kleine ster

Kant B

01 Stille nacht
02 Heel lang g eleden in Bethlehem
03 In het duister der nacht werd gehoord
04 Maak o zondaars plaats voor Jezus
05 Langzaam verschijnt er een licht

Jongerenkoor uit Wijtgaard

Songtekst | YouTube | LP
 

Alles heeft zijn tijd - Jongerenkoor Wijtgaard

Kant A

01 De steden die wij bouwen
02 Lied van het westen
03 Little Moses
04 Alles heeft zijn tijd
05 Keep on the sunny side
06 Siciliano uit de sonato in F
07 Bid met ons, zing met ons

Kant B

01 Will the Circle be Unbroken
02 Uit vuur en ijzer
03 Hoe lang is de weg
04 I'll Fly Away
05 Geef mij kracht
06 Jeruzalem
07 We shall not be moved

08 Vrede

Wout van Beek

Songtekst | YouTube | CD
 

Wout van Beek - Komt: tot Mij en ik geef u rust!

01 Tel uw zegeningen
02 Vergeven, vergeten, voor eeuwig
03 Niet wat ik voor U doen wil
04 Spreek tot mijn ziel
05 Tot na de storm
06 Heer ik prijs Uw grote naam
07 Een dag tegelijk
08 Komt tot mij
09 Prijs God ik ben vrij
10 'K Wil Hem prijzen
11 De rivier
12 Kanašn in zicht
13 Jezus weet het
14 Mijn schuilplaats
15 De gouden horizon

   

Songtekst | YouTube | CD

 

Wout van Beek - Maranatha, Jezus komt

01 Heilige geest mijn hart dorst naar u
02 Hoe zal 't zijn
03 Het hart van mijn Heer
04 Uit 's hemels glorie
05 O, kom in mijn hart
06 Ieder uur, iedere stap
07 O, als ik binnen ga!
08 Zondaar is uw hart verslagen
09 Daar omhoog is er rust
10 Wat en dag
11 Zijn liefde is onmeetbaar
12 Een pelgrim ben ik
13 Vriend waarheen leidt toch uw leven
14 Over de donkere nacht
15 Kom Heilige geest

   

Songtekst | YouTube | CD

 

Wout van Beek - 60 Jaar in dienst van de trouwe Meester

CD 1

01 Bijna bewogen
02 Hij maakt mij vrij
03 Jezus is bij mij
04 De Koning komt
05 Jezus gaat heden voorbij
06 Voor de allerhoogste Heer
07 Stond eens stil op mijn pad
08 Hij weet wat ik nodig heb
09 Daar is mijn huis
10 Stroom van genade
11 O, morgen van eeuwige glorie
12 Door het dal
13 Wij hebben een machtige Heiland
14 Gezegend zijn de voeten
15 Er is een overheerlijk land
16 Declamatie

CD2

01 Hij die rustig en stil
02 De gouden stad
03 Jezus mijn Heiland
04 De ware levende weg
05 Ik wandel in het licht
06 De hemel juicht
07 Zondaar zoekt gij rust en vrede
08 Geen eer van U
09 Komt tot het feest
10 U brengt mij thuis
11 Zouden wij ook eenmaal komen
12 Dat mijn leven zij een bede
13 Grijp toch de kansen
14 De ruimtevaart van Gods kinderen
15 Zie ons wachten aan die stromen
16 Declamatie
 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Wout van Beek - Zingt van zijn Heer en Heiland

01 'k Verlang zo naar de grote dag
02 Heer, u bent altijd bij mij
03 'k Leg nu mijn al, o Heer aan Uw voet
04 Zijn hand op mij
05 Ja, ik weet
06 'k Ben reizend naar die stad
07 Bij het altaar
08 Declamatie: bezorgdheid
09 'k Ben vrij
10 Iemand zal gaan door de paarlen poort
11 Straks kan ik zien, o Heer
12 Doorgrond mijn hart
13 Waardig het lam
14 Ik mag zijn
15 Neem de wereld geef mij Jezus

 

 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Wout van Beek - Ga niet zonder Jezus verder

Kant A

01 De Koninklijke telefoon
02 Als Jezus komt
03 De naam van Jezus
04 O, moeder ik ben gered
05 'K heb gehoord van een stad boven de wolken

06 Iemand is biddend voor U

Kant B

01 Hebt gij gehoord de stem van Jezus?
02 Avondbede
03 's Levens spoorweg ten hemel
04 De liefde des Vaders
05 Ga niet zonder Jezus verder
06 Ik weet wie de toekomst beheerst

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Wout van Beek - De Haven der rust

Kant A
 

Kant B
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Evangelist Wout van Beek - Er is hoop

Kant A

01 Een weet alles
02 'k Hoorde de stem van Jezus
03 Ik bouw op u
04 De oude en de nieuwe schepping
05 Na dezen
06 Werp dan vrij

Kant B

01 Gered
02 Niet zien en toch geloven
03 De stad met twaalf paar'len poorten
04 Roos van Saron
05 Er is Hoop
06 Vraag het maar

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Wout van Beek - Ja God is goed
m.m.v. twee zang- en muziekgroepen uit Arnhem
 

Kant A

01 Ja God is goed
02 Ik vond het antwoord
03 Nader dan een broeder
04 Bid voor mij
05 Geef mijn geest, Heer sterke vleug'len

06 Liefde
07 Altijd vrolijk

Kant B

01 In de opperzaal
02 Zo is Jezus
03 Gebed verandert alles
04 Woeden levensstormen ruw
05 Een nieuw lied
06 Schuil in God

07 Binnenkort ga ik van hier
  

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Wout van Beek - Steeds in alles blij
m.m.v. van- en muziekgroep uit Arnhem

Kant A

01 O, Heer ik kom
02 Halleluja, steeds in alles blijde
03 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
04 Breng mij terug
05 O, Jeruzalem
06 De ruimtevaart van Gods kinderen
07 Hoe mooi moet de hemel wel zijn!

Kant B

01 Bergen mogen wijken
02 In deze tijd
03 Avondmaal
04 Zal ik U weerzien?
05 Een rein, wit kleed

   

Songtekst | YouTube | MC
 

Evangelist, Wout en Diny van Beek - Vat Gij mijn hand

Kant A

01 In de Bijbel staat geschreven
02 Wij trekken samen op
03 Op de berg top
04 Vat Gij mijn hand, o Heer
05 In dee'z droeve wereld
06 Raak nu zijn kleed aan
07 Ik wens te zijn als Jezus - Instrumentaal

Kant B

01 Van Jezus komt mijn hoop en kracht
02 Want ik ben verzekerd
03 Weet Jezus het wel
04 Ik wil U kronen, Heer
05 Uw naam is als balsem
06 Vriend wij gaan naar het vaderland

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Wout van Beek - Weest niet bevreest

Kant A

01 Wees niet bevreesd
02 Alleen met Jezus
03 Heer, wees mijn gids
04 Dichter wandelen aan Uw zij
05 Geen zilver, noch goud
06 Eens breekt die dag aan

Kant B

01 De ruimtevaart van Gods kinderen
02 Onder mij zijn eeuwige armen
03 Pappie is naar de Hemel
04 Ik heb mijn Heiland meer dan allen lief
05 Dertig zilverstukken
06 'k Blijf Hem verwachten
07 Heft uw hoofden op, kinderen Gods

   

Songtekst | YouTube | Maxi Singel
 

Wout van Beek zingt - O, alle dorstigen komt tot de wateren!
m.m.v. The Musical Gospel Messengers

Kant A

01 Zalig zij, die genodigd zijn
02 De hemel
03 Wel getrouw is de Heer
04 Vervul ons meer en meer, Heer Jezus
05 O  moeder, ik ben gered
06 Ik ben niet alleen


Kant B


01 O, alle dorstige komt  tot de wateren
02 In Gods lieflijke woning
03 Hoe lang nog Heer?
04 De naam van Jezus
05 O, als ik binnen ga
06 Ik vouw mijn handen, Heer

 

   

Songtekst | YouTube | S
 

Wout van Beek, Evangelist zingt

Kant A

01 Als Jezus komt
02 Ga niet zonder Jezus verder

Kant B

01 De naam van Jezus
02 Alleen Jezus

   

Songtekst | YouTube | S
 

Wout van Beek - Dertig zilverstukken
m.m.v. The Gospel Musical Gospel Messengers

Kant A

01 Dertig zilverstukken
02 Heft Uw hoofden op, kinderen

Kant B

01 Hoe groot is God
02De goede Herder

Songtekst | YouTube | S
 

Wout van Beek zingt
m.m.v. Andre en Nanja en Flip de koning hammondorgel

Kant A

01 Avondbede
02 Spoorweg des levens

Kant B

01 O moeder, ik ben gered
02 Aanmoediging tot gebed

   

Songtekst | YouTube | S
 

Wout van Beek zingt voor U

Kant A

01 Ik heb gehoord van een stad
02 O mijn vriend, waar gaat gij henen?

Kant B

01 Iemand is biddend voor U
02 Hebt Gij nooit gehoord?

 
 

www.dekleinekracht.com