Welkom

Albums Update Links YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Update
 
 
 
 
 

 

 

 

Update: nieuwe en verbeterde opnames zijn hier tevolgen. . . . .

   
Gepost in 2019
   

De Zingende Zusjes - Wondere Tijden
De Heilige Stad - Diverse artiesten
Groot Nederlands Johannes de Heer Koor
Fred Pronk - God heb ik lief
Vejo - Combo, Apeldoorn - Met Gods kracht in mij
Henk-Jan en Frans - Een splinternieuw leven!
Janneke Slagter - Dank, Heiland, Dank
Daar juicht een toon...
Als ik het Wond're Kruis aanschouw
Wout van Beek - Ja God is goed
Luctor Et Emergo - Er is een Heer
Jezus neemt de zondaars aan - Een opname van Radio Castor uit Jorwerd  (MC)
Wietse van der Heide - Jezus geeft je onderdak
Janneke Slagter zingt - Johannes de Heer
Leger des Heils - Getuigen van Jezus
   
Gepost in 2018
   
Peter Wildeman, Siefert-orgel te Emmerich, Kerstimprovisaties!
Peter Wildeman, Kerstconcert Koor en Samenzang
Komt allen tezamen, oa. Urker Mannen Ensemble, Koren, Matthijs Koene, Panfluit
Wietse van der Heide en het Gospel Musicteam - Hand in Hand
Paasliederen - Hij is opgestaan !
Krefelder Gruppe - Jesus ist der Sieger
John Buurman - Voor Zijn Glorie

Gert en Hermien - De tijd is nabij
Elly en Rikkert Zuiderveld - Zingen
Grupo Vocal Isaec - Gott ist die Liebe
De zingende zusjes - Draag Gods woord de wereld in
Jeugdkoor People of Freedom - Een weg
Kleine Kracht - Een weg

Gert Timmerman speelt liederen uit de bundel van Johannes de Heer
   
Gepost in 2017
   

Massale samenzang Kerst - o.l.v. Ria Kalkman en Martin Mans en Peter Wildeman, orgel

Kerst met Ed van Essen - Ere zij God

Kerstmuziek met aan het orgel Jan Zwart - Feike Asma - Jaap Kroonenburg

Geprezen zij god -  Samengestelde muziek door de Kleine Kracht

Morning Light - Zolang wij het woord mogen brengen

Hommy en Emmy Klein - Mijn Jezus ik hou van U
Fred Pronk - Een naam is onze hope
God is goed - Samengestelde muziek door de Kleine Kracht
Martin Mans - Welk een vriend is onze Jezus - Mooiste liederen van Johannes de Heer
Hij Leeft - Geliefde liederen rond Passie en Pasen
Vitanova (Het nieuwe leven) - Ik zie een poort wijd open staan
Lijdenstijd-Pasen Veelgevraagde Paasliederen
Geestelijke liederen - Veilig is Jezus armen
Hommy en Emmy Klein - Zing mee met
IJloss uit IJlst - He's got the whole world in His hands
Klaas en Riek Post - In de stilte van de avond
De Zingende Zusjes - Wondere Tijding (1A - 1B)
De Glorieklanken uit Aduard - Geef het licht maar door
Singers of The Lord - Wandelen met Jezus
De Troubadours  - Instrumentaal Zegeningen
Wietse van der Heide - Een hand zo schoon en rein
Gert en Hermien en Sandra - Maranatha blijf ik roepen
De Shalom Singers - Hij geeft alle leven adem
Wout van Beek - Komt tot mij en ik geef u rust
Tjeerd Venema - Instrumentals Forever
   
Gepost in 2016
   

Kerst in Holland, met oa. Martin Mans, orgel, Bert Koelewijn - vleugel, Martin Zonnenberg

Suites "Kerstfeest" No. 1 en 2 , vanuit de Oude Kerk in Amsterdam
Massale samenzang met mannenkoren en gemengde koren - Vol van pracht
Veel gevraagde Kerstliederen door bekende koren en solisten - Geliefde Kerstklanken
  Matthijs Koene, Panfluit en Bert Moll, Orgel - Kerstklanken
  Henri Schipper - Kerstmis, met de Vocal group "The Secrets'' kinderkoor ''Cecilia''
  Credo Singers - Kerstfeest

Janneke Slagter zingt - Antwoord op alle vragen

John Buurman en Aad Heemskerk - Nimmer alleen
 ■ Psalmen Niet-Ritmische gemeentezang - 'k Zal Psalmen zingen tot Zijn eer

Evangelie door zang - Aktieplaat no.5 - T.b.v. het  kinderhuis SamuŽl te Paramaribo-Suriname

Klaas Post en Truus Simons - T.b.v. het  kinderhuis SamuŽl te Paramaribo-Suriname

De Vocanti's - Kom naar de bron. Met begeleiding: Willy Nakken en Maarten de Groot

The Singers of The Lord uit Delfzijl - Ik ben zo blij

Bijde Geluiden uit Muntendam - Jezus is het antwoord

Tjeerd Venema - Maranathaklanken NO.2

Zusjes Kugel - Bij Jezus is het goed (s)

Zusjes Vredenborg - Ik kies de weg van Jezus (s)

Leger des Heils Amsterdam - Vertrouw op God - Uitgave: Handelsdepot. Amsterdam (s)

Mimi van der Loo - Heer wat is Uw liefde groot (s)

Henny van der Vlerk - Lichtstad met Uw paarlen poorten (s)

Urker Jong mannenkoor - Gebed om genade

Ed van Essen Speelt op Tyros - ''Effe bijtanken'' 2016

Han Schenk en Thea Schenk-Verhey - de Heer is mijn herder
  Wout van Beek - Er is hoop
 ■ Wietze van der Heide - Het gebroken hart
 ■ Hommy en Emmy - Jezus heeft u lief!
  Ed van Essen Speelt op Tyros - ''Effe bijtanken'' 2016
 ■ Glorieklanken uit Aduard - Jezus is de weg

Gert en Hermien - Is het waar
 ■ 

Massale Koor- en samenzang vanuit de St. Maartsenkerk en de grote kerk te Maasluis

 ■ Duo Andermaal - Dichterbij (cd)
 ■ Combo Only One Way -  Van Horizon tot horizon (cd)
 ■ Morning Light - De jaargetijden van het leven (cd)
 ■ Ed van Essen Speelt op Tyros - ''Effe bijtanken'' 2016
  Het Holland Koor Zingt - Daar ruist langs de wolken
 ■ Scheveningse koren - Ruwe stormen mogen woeden (cd)
 ■ Klaas en Riek Post - Gij zijt ons loflied eeuwig waard
 ■ Ed van Essen Speelt op Tyros - ''Effe bijtanken'' 2016
  Gospelgroep uit Veenwouden - Al zijn wij nog zo verschillend
 ■ Fred Pronk - Maak ons tot een stralend licht
 ■ The Candle Lights - Het licht der wereld
 ■ Glorieklanken uit Aduard - De Evangelietrein
 ■ De Drentse Zusjes Ali en Bea Hendriks - Op de weg van reddende liefde
 ■ Willy en Henk Kleingeld , The Glory Singers - Zie op naar 't aangezicht van Jezus
 ■ Willy en Henk Kleingeld,  The Glory Singers - Als de levensstormen woeden
 ■ Rens Lodewijk - Verblijdt U
 ■ Passie- en Paasliederen - Jezus, leven van mijn leven, Samenzang met Feike Asma
 ■ Zang en Declamatie - Niet zien en toch geloven
 ■ Familie Tent - Verblijdt U
 ■ Zang en Muziekgroep de Glorieklanken - Tijd verliegt...
 ■

Wout van Beek en Hommy en Emmy - zingen uit de bundel van Johannes de Heer

 ■ Gebroeders Spaargaren - Komt tot het feest (s)
 ■ Gebroeders Spaargaren - Er is zonneschijn, Hemelzonneschijn (s)
 ■ Zusjes Tiny en Willy Klaarbergen - Zijn liefde is wondervol voor mij (s)
 ■ Zusjes Tiny en Willy Klaarbergen - De gouden stad (s)
 ■ Wietse van der Heide zingt - O Jerusalem
 ■ Jan van Loo - Speelt op verzoek Gewijde melodieŽn (cd)
 ■ De zingende Zusjes Verhey - Wandel met Jezus
 ■ Almelo's Baptist Mannensextet - Niet alleen trek ik door de Jordaan
 ■ Klaas en Riek Post - Ginds achter de sterren
 ■ Harry Govers - Zingt en speelt
 ■ Gert en Hermien - Elk uur, elk ogenblik
 ■ Jeugdclub Vita Nova uit Dedemsvaart - Het lichtende kruis
 ■ Reinata Heemskerk - Gebed voor mijn kinderen
 ■ Het Leger des Heils - Voorwaarts Christenstrijders
 ■ Massale samenzang en 13 verenigde Koren - Blijf bij mij, Heer
 ■ Paula en Greet Buitenkamp - Veilig in Jezus armen (s)
 ■ King Children - In mij hart rust een melodie
 ■ Truus Simons - Als de gouden klokken klinken
 ■ Truus Simons - Daar zijn geen grezen aan Jezus macht
 ■ Hommy en Emmy - Zingen voor hun beste Vriend Jezus
 ■ Het Gezin Majoor - Kom in mijn hart
 ■ Klaas en Riek Post - Elke morgen weer nieuw
 ■ The Candle Lights - Nijbeets - Er is een Heer
 ■ Christian Gospel Singers - Kijk om je heen
 ■ Wout van Beek - Halleluja
 ■ Horen, Zien en Geloven - Koor- en Samenzang (cd)
 ■ De zingende Zusjes Verhey -  Vertrouwen op Hem
 ■ Look Away Harkema - Als mensen aan ons vragen
 ■ The Holy Light Singers
 ■ Blijde geluiden uit Muntendam - De machtige hand van de Heer
 ■ Corrie ten Boom - Leiding en overwinning
 ■ Fireorkest No 1 - Liederen uit de bundel van Johannes de Heer
 ■ Fireorkest No 2 - Liederen uit de bundel van Johannes de Heer
 ■ Gert en Hermien - Daarom ben ik blij
   
Gepost in 2015
   
 ■ Morning Light - Het Kerstkind (cd)
 ■ Kampermannenkoor, Door eendracht Verbonden - Hoe leyt dit Kindeke
 ■ Christelijk Gemengd koor Rijnmond - Midden in de winternacht
 ■ Jim Reeves - Songs of Christmas - Selectie uit 1963
 ■ Klaus Wunderlich - Weinachten
 ■ Gert en Hermien - Kerst met
 ■ Mannenkoor Albatros - De Heilige Kerstnacht
 
 

www.dekleinekracht.com