Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Urker Jong mannenkoor
 
 

Songtekst | YouTube | CD

Urker Jong mannenkoor - Gebed om genade

DEEL 1

01 Heer ontferm U
02 Daar is kracht in het bloed
03 Gebed om genade

04 O Mary, don’t you weep

05 Groot is Uw trouw
06.Halleluja, eeuwig dank en ere
07 Amazing grace
08 O eeuw’ge Vader, sterk in macht

DEEL 2

09 Coming home
10 Go ring dem bells
11 Gebed
12 Psalm 101
13 O God die vol van liefde zijt
14 God’s choir
15 Hoe lief’lijk zijn Uw woningen
16 Four books in the Bible
17 Liefde
 

   
Urker Visserskoor Crescendo
 

Songtekst | YouTube | LP | 1967

Urker Visserskoor Crescendo - Ik zie een poort wijd openstaan
Teun Schenk tenor met samenzang, o.l.v. Meindert Kramer

Kant A

01 Neem mijn leven, laat het Heer
02 Het ruw houten kruis
03 Ik zie een poort wijd open staan
04 Hij die rustig en stil
05 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen
06 Naar den hemel smacht mijn harte

Kant B

01 Rust mijn ziel, uw God is koning
02 De meester is wachten op u
03 Neem de wereld, geef mij Jezus
04 Wees steil tot God
05 Er komen stromen van zegen
06 Kom tot Uw Heiland

 
 

www.dekleinekracht.com