Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Tent, De Familie
 
   

Songtekst | YouTube | LP
 

Familie, Trio Tent - De Morgen Gloort
m.m.v. The Hawayan gospel messengers

Kant A

01 Weldra komt Jezus weer
02 Is het niet wondervol
03 Het ruw houten kruis - The Hawayan gospel
04 Wonderbaar is Jezus
05 Liefde is groot
06 Ik weet dat mijn Verlosser leeft - The Hawayan gospel
07 De witte stad
08 Kent gij Jezus

Kant B

01 Het is wondervol wat de Heer kan doen
02 O, breng de blijde tijding
03 Hij die rustig en stil - The Hawayan gospel
04 Vree in mijn hart
05 Straks zal ik staan voor de troon
06 De doorboorde hand - The Hawayan gospel
07 Zijn hand rust troostend op mij
08 Ik kies Jezus
 

   

Songtekst | YouTube | S
 

De Familie Tent - Te laat

Kant A

01 Te Laat
02 Vree in mij hart

Kant B

01 Ik kies mijn hart
02 De witte stad

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Familie, Trio Tent - Verblijdt U
m.m.v. Henk Tent op Orgel

01 Hebt gij het heerlijk nieuws gehoord
02 Zij bloeien alleen in de schaduw
03 Kroont Hem - instrumentaal
04 Ik ben het eigendom van Jezus
05 Eens was ik gebonden in wereldse lust
06 Jezus kent al mijn zorgen
07 Jezus opende ons de weg tot glorie

   


Songtekst | YouTube | S
 
De Familie Tent

Kant A

01 De Heiland verrees uit  't donkere graf

Kant B

01
Hoort Gij niet, o kind der wereld


 

   


Songtekst | YouTube | S
 
De Familie Tent  - Al mijn schuld is weg gedaan

Kant A

01 Als hier op aarde mijnwerk is gedaan

02 Al mij schuld is weggedaan

Kant B


01 Kom, en vertel van Jezus
02 'k Zal een mijn Heiland in heerlijkheid zien

   


Songtekst | YouTube | S
 
De Familie Tent

Kant A

01 Hoort de stem van 's Heeren wachters
02 Hoort, 't  moet des herder stemme zijn

Kant B

01 Neem de naam van Jezus mede
02 Met de een eeuwige liefdeband

   

Songtekst | YouTube | S
 

De Familie Tent

Kant A

01 Weldra komt Jezus weer
02 Het is wondervol, wat de Heer kan doen

Kant B

01 Straks zal ik staan voor de troon
02 Jezus' wederkomst

   

Songtekst | YouTube | S
 

De Familie Tent

Kant A

01 Laat Hem toch in
02 Heden is 't tijd
 

Kant B

01 Het gebed
02 Zijt gij gereed om in te gaan

   

Songtekst | YouTube | S
 

De Familie Tent

Kant A

01 Gods hand rust trooend op mij
02 Wonderbaar is Jezus
 

Kant B

01 Is het niet wondervol?
02 Liefde zo groot

 
Tennessee Ernie Ford
   

Songtekst | YouTube | LP
 

Tennessee Ernie Ford - My Songs Of Faith

01  Blessed Assurance
02 What A Friend We Have In Jesus
03 Life's Railway To Heaven
04 Peace In The Valley
05 Nearer, My God, To Thee
06 Stand By Me
07 Just A Little Talk With Jesus
08 Amazing Grace
09 Just A Closer Walk With Thee
10 Pecious Memories
11 The Old Rugged Cross
12 How Great Thou Art
13 In The Garden
14 Rock Of Ages
15 A Mighty Fortress Is Our God
16 Farther Along
17 Lord, I'm Coming Home
18 Take My Hand, Precvious Lord
19 He Knows What I Need
20 A Beautiful Life
 


Testify uit Leek
 

Songtekst | YouTube | LP | 1977
 

Testify - Kijk naar de zon
o.l.v. Sim Noordhof

Kant  A

01 Kijk naar de zon
02 All night, all day
03 Rondom de troon

04 Waarom alleen

05 Heer machtigen God ik loof U

06 O vrijheid

Kant B

01 Wij willen geloven
02 Door de wereld gaat een woord
03 Geef ons Uw hand
04
Wij willen geloven
05
Luister Heer, ik heb een vraag
06 I'am so glad


Tjeerd Venema
 

Songtekst | YouTube
 

Tjeerd Venema - The  Sound of Glory

01 'k Geef mijzelf aan U volkomen
02 O Heiland, trouwe Heer
03 Geen and're naam dan de naam van Jezus
04 O lam van God, voor mij op aard' gekomen
05 Jezus ga ons voor
06 Ga niet alleen door 't leven
07 Jezus, Naam boven alle naam
08 Dankt, dankt nu allen God
09 Jezus mijn Heiland, groot is Uw liefde
10 't Scheepke onder Jezus ' hoede
11 God enkel licht
12 Heer ik geef me aan U volkomen
13 Jezus, Uw naam zij d'hoogste eer
14 Alle volken looft de Here
15 Al de weg leidt mij mijn Heiland
16 De Machtige van Israël
 

   

Songtekst | YouTube
 

Tjeerd Venema - The  Sound of Grace

01 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader
02 Ik wandel in het licht met Jezus
03 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer
04 Heer wees mij gids op heel mijn levenspad
05 Whispering hope
06 Kroont Hem met gouden kroon
07 Ik wil zingen van mijn Heiland
08 The Holy city
09 Laßt die herzen Immer fröhlich
10 Heer ik hoor van rijke zegen
11 Hoe groot zijt Gij
12 Mijn Jezus, ik hou van U
13 Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden
14 Een vaste burcht is onze God
15 Lichtstad met de paarlen poorten
16 De Heer is mijn herder
17 'k Wil U, o God mijn dank betalen
18 Gott ist die Liebe
19 De dag, door Uwe gunst ontvangen
 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Tjeerd Venema -  Instrumentals forever

01 Zijn naam is wonderbaar
02 Zoek eerst het koninkrijk van God
03 a. Wees blij in de Heer en zing verheugd
     b. Jezus sprak hier op aard
     c. Niemand anders dan Jezus
04 Abba, Vader, U alleen
05 Als een hert dat verlangt naar water
06 Geprezen zij de Heer
07 Daar ruist langs de wolken
08 Ga mij niet voorbij, o Heiland
09 Als een kaars in de nacht
10 De dorre vlakten der woestijnen
11 Liefde, boven alle liefde
12 Ik hou van U
13 a 'k Wil U prijzen, o Heer
     b. Dit is mijn gebod
     c. Looft de Here alle gij volken
14 Hier in Uw heiligdom
15 Nader, nog nader
16 De hemel juicht

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Tjeerd Venema -  Looft de Here al gij volken
Speelt op Eminent F220-27 orgel

Kant A

01 Ambrosiaans lofgezang
02 Zoek eerst het koninkrijk van God
03 Dar is een die nummer vergeet
04 Looft den Here alle gij volken
05 Hij is de koning van mijn hart
06 Ik zal opgaan naar Gods huis
07 Beter dan het leven is Uw genade
08 Uw trouw o God is groot
09 Geprezen zij de Heer

kant B

01 Ik zie een poort wijd open staan
02 Prijs de Heer met blijde galmen
03 Prijs mijn ziel de Hemelkoning
04 Jezus mijn Heer zal nooit mij begeven
05 Zijn liefde is wondervol voor mij
06 Ik heb geloofd en daarom zing ik
07 Zingt voor Jezus
08 Alzo lief had God de wereld
09 Spreek tot mijn hart
10 All over the world

Looft de Here al gij volken

Muziek is één van de vele gaven die de Here God aan de mens heeft gegeven. Een mensenleven zonder muziek is haast ondenkbaar omdat muziek een deel van ons leven vormt. Daarbij zijn de uitingsvormen van muziek haast net zo verschillend als de mensen . Voor veel gelovigen is het niet te begrijpen dat ook in de christenwereld muziek op zo veel verschillende manieren wordt uitgeoefend en wordt beleefd. Daarbij zien we in de huidige wereld grote contrasten. Aan de ene kant zijn er gelovigen die bijvoorbeeld elektronische muziekinstrumenten bijzonder geslaagd vinden terwijl er aan de andere kant gelovigen zijn die elektronische muziekinstrument en niet om aan te horen vinden. Nu moet bij dit laatste wel gesteld worden dat ik er persoonlijk van overtuigd ben dat de laatst genoemde groep niet op de hoogte is van het wel en wee van de moderne elektronische muziekinstrumenten.

Beroepshalve ben ik daar vanuit mijn elektronica­ laboratorium dagelijks mee bezig. De hoofdtaak van dit RE-laboratorium bestaat eigenlijk uit het ontwikkelen van elektronische muziekinstrumenten en het is daarom niet zo verwonderlij k dat dit al weer de vierde grammofoonplaat is waarop door mij elektronisch voortgebrachte muziek ten gehore wordt gebracht. De huidige elektronica doet veel mensen perplex staan en dat is ook geen wonder. De ontwikkelingen gaan zo snel dat iemand die er niet dagelijks mee bezig is al snel achterloopt . Zo gaat dat ook op het terrein van de elektronische muziekinstrumenten. Het op deze plaat te beluisteren orgel is van één der grootste en modernste orgelfabrieken ter wereld: eminent.

Een vergelijk met vrijwel alle andere orgelfabrikanten over de gehele wereld heeft mij in de loop der tijd duidelijk gemaakt dat eminent een leidinggevende plaats inneemt. Zowel wat betreft de klank­ kwaliteit als de betrouwbaarheid en levensduur van hun orgels. Daarnaast schittert eminent door de grote perfectie in het nabootsen van natuurlijke muziekinstrumenten. Dat zal U, na het beluisteren van deze plaat, duidelijk zijn. Daarbij dient te worden aangetekend dat de plaat "live" is opgenomen en er in geen enkele opname van een lied is geknipt of iets dergelijks. De opnames zijn "on line" gemaakt: zo vanuit het F 220-27 orgel in de opnamemachine en vandaar regelrecht op de plaat.

De liederenkeuze van deze plaat is met opzet zo gemaakt dat er uit allerlei muziekboeken wat is te horen. Daarbij zijn liederen van de vorige eeuwen en liederen van de laatste jaren. Allemaal gestoken in een modern muzikaal jasje., Misschien zijn de liederen voor sommigen wat modern. Daar kan ik,aan toevoegen dat de liederen zijn gespeeld tot eer van de Here God.,Door de jaren heen is mij duidelijk geworden dat alle muziek ter,ere van de Here God, onder leiding van de Heilige Geest, verantwoord is. Daar getuigt ook de Bijbel van. Persoonlijk hoop ik dat deze grammofoonplaat velen tot een zegen mag zijn, evenals bij vorige grammofoonplaten en cassettes het geval is geweest.

Tjeerd Venema
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Tjeerd Venema - Maranathaklanken

Kant A

01 Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
02 Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost
03 Gouden harpen ruisen

04 Jezus mijn Heer zal nooit mij begeven
05 Zoek eerst het koninkrijk van God
06 Wij hebben een heerlijke koning

07 Breng mij de aloude tijding
08 Met een eeuwige liefdeband
09 O God, als oog en oor't aanbiddelijk wonder vernemen
10 Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U Heer wordt bereid

kant B

01 Jezus Uw naam zij de hoogste eer
02 Volle verzekering, Jezus is mijn
03 Ga mij niet voorbij o Heiland
04 Dat ons loflied vrolijk rijze

05 Klem vast aan de rots u
06 Geprezen zij des Heilands naam
07 Als het bazuingeschal des Heren klinkt
08 In moments like this, I sing out a song
09 U geldt de zaak, uw roem en eer
10 Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend

Maranathaklanken

Tjeerd Venema heeft vele gaven, dat zal veel mensen wel bekend zijn. Desondanks is Tjeerd een eenvoudig mens, daar hij weet, dat de gever van alle gaven God is. Deze grammofoonplaat is daar een uiting van. Bekende en minder bekende geestelijke liederen tot Gods eer. Wat opvalt is de blijdschap, die deze plaat uitstraalt. Met recht heet daarom deze LP ''Maranatha-klanken''. Moge deze muziek nog vele opwekken om ook Gods genade te ervaren, die toch blijdschap geeft.

Deze LP kwam op een nogal merkwaardige manier tot stand. Dat verhaal willen wij u niet onthouden.

Tjeerd test in zijn laboratorium aller hand apparatuur. Zo kreeg hij op zekere dag van Philips een professionele recorder binnen (model N-4522, zie foto) Zo'n recorder moet je natuurlijk ook testen met muziek, dus sloot Tjeerd deze recorder aan (rechtstreeks) op het orgel. Deze plaat is dan ook een getuigenis van wat die recorder allemaal kan, want niets werd opnieuw ingedubd, geknipt, remixed, gefilterd, etc. De gemaakte muziekband op die recorder is zonder verdere bewerking gebruikt om de LP te persen. Een prima machine dus, de N-4522, die ook prima voor iedereen thuis te gebruiken is.

In de zelfde periode had Tjeerd van Eminent het 2500 grand theater orgel ter beschikking, om ook dit produkt te bekijken en te onderzoeken. Dit orgel is gebruikt om op te spelen (voorkant hoes). deze LP laat dus ook zien wat er allemaal mogelijk is met zo'n orgel. De plaat is ook daarvan een getuigenis. Soms klinkt het als een kompleet orkest, maar... alles werd in een keer opgenomen, niets werd er later ingedubd, bijgespeeld of i.d. Griezelig gewoon, wat je allemaal met dat orgel kunt doen.

Maar wat Tjeerd kan, kunt u ook! Zeker nu het zingen en musiceren thuis met een orgel weer helemaal opkomt. Deze LP vormt om verschillende redenen voor verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken een uitdaging. maar geeft ook mogelijkheden om met het eindprodukt iets te gaan doen en dat is beter dan stilzitten, nietwaar?
 

   

Songtekst | YouTube | LP

Tjeerd Venema - Nieuwe Klanken

kant A

01 Ere zij God in de hoge heem'len
02 Daar zijn geen grenzen
03 Kom tot het feest
04 Als g'in nood gezeten
05 Lichtstad met uw paarlen poorten
06 Ik ben een kind van God
07 O God die mij hebt vrijgekocht

kant B

01 Er gaat door alle landen
02 De trouwe Heiland is nabij
03 Een lammetje ging dwalen
04 Eens brachten de moeders
05 Kent gij reeds de goede Herder
06 Ik wens te zijn als Jezus
07 Daar boven juicht een grote schaar

Nieuwe Klanken

De akoestische opname is gemaakt met Philips recorders N.4510 en condensatormicrofoons N. 8500. De opname heeft voor reproduktie op de plaat in de studio van BmG de nodige bewerking ondergaan.

Medewerking hebben verleend: Ds. H.F. Venema uit Hardegarijp (coördinatie)
Foto St. Gerardus uit Beek (L)
(foto omslag)
M. Meykamp uit Eindhoven
(technische begeleiding)
BmG Bloemendaal
(studio-bewerking en technische realisatie)

Technisch vernuft en muzikaliteit hebben elkaar gevonden.
Als ik wil zeggen, dat die beide elkaar de hand reiken dan wil daarmee niet alleen gezegd zijn, dat ze samen op geheel nieuwe wijze het geestelijk lied verder brengen, maar ook dat letter­ lijk de ene hand muzikaal bezig is en de andere technisch bij het bespelen van het instrument, dat U op deze plaat kunt beluisteren. Het instrument,dat in z'n huidige vorm het produkt is van een elektronicus, die ook zelf de organist is.

Nieuwe vorm is hiermee gegeven aan over het algemeen welbekende inhoud. Inhoud, die ook altijd eigentijds vertolkt zal moeten worden en daardoor bij de tijd blijft. Verrassend fris komen de nieuwe klanken van de oude waarheden op ons af. Ga er rustig voor zitten en laat deze muziek op U inwerken. Geef het die kans zonder vooroordeel; alle kans, dat U er door wordt opgebeurd en ontspannen raakt. Zo wil dit produkt z'n funktie hebben en de klanken der geestelijke liederen op nóg een andere wijze en ook een geheel nieuwe,vandaag laten funktioneren. Het oude heeft hier niet afgedaan; er is alleen wat nieuws bijgekomen en waarom zouden wij niet ons best doen om voor de muzikale boodschap de nieuwste vormen te gebruiken? Beluister eerst deze muziek maar en zeg dan of U er beter van bent geworden.

H.F. Venema

Het orgel, of liever gezegd "de muziekinstallatie", waarvan verschillende klanken op deze plaat zijn te beluisteren, bestaat uit een totaal gewijzigd gangbaar orgeltype. Vooral de klankmogelijkheden en klankkleur zijn sterk gewijzigd. Aan het orgel zijn unieke vindingen gekoppeld, waardoor een apart karakter ontstaat.

Zo speelt bijvoorbeeld automatisch een triangle mee met onder- of boven-manuaal. Deze triangle kan naar wens geregeld worden in toon hoogte en toonlengte. Aan het onderklavier en pedaal van het orgel is een electronisch slagwerk gekoppeld dat, evenals de triangle, reageert d.m.v. toetsaanraking. Om het orgel voor kerk- en theaterklanken tegelijk te kunnen gebruiken hebben de klavieren volledig gescheiden vibrato. Verder worden de orgeltonen in een "electronische multiplekser" omge werkt tot realistische klanken. De multiplekser schept bovendien de mogelijkheid de orgelklanken te verveelvoudigen. Dat de keuze van mogelijkheden schier onuitputbaar zijn blijkt wel uit het feit,dat alleen aan kontinuregelaars (draairegelaars) al meer dan 19 stuks aanwezig zijn. Het aantal vaste registers overtreft vér het aantal toetsen van een 5-octaafs klavier.
 

   
Troubadours, De
 

Songtekst | YouTube | CD
 

De Troubadours  - Instrumentaal Zegeningen

01 Hoe Groot zijt Gij
02 Lees je Bijbel bid elke dag
03 Blijf bij mij Heer
04 Hallelujah
05 Vader ik aanbid U
06 God roept ons broeders tot de daad
07 Zoals ik ben
08 Er is vreugde, hemelvreugde
09 Groot is Uw trouw o Heer
10 U, zij de glorie
11 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
12 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
13 U bent mijn schuilplaats Heer
14 Nader mijn God tot U

   

Songtekst | YouTube | CD
 

De Trobadours - Joy and Happiness

01 Machtig God, sterke Rots
02 Welk een vriend is onze Jezus
03 'k Heb geloofd en daarom zing ik (wat de toekomst brenge moge)
04 Als een hert dat verlangt naar water - Ik hou van U
05 Prijs de Heer met blijde galmen
06 Abba, Vader
07 Heer U leidde mij in de wildernis
08 'k Zal U loven Heer
09 Ik bouw op U
10 Vast rots van mijn behoud
11 Er is een verlosser
12 Komt nu met zang
13 Hosanna, hosanna de koning komt
14 Ere zij aan God de Vader
15 Dank U Jezus - Lof, eer, aanbidding - Heilig, heilig, heilig....
16 Grote God, wij loven U - Lof zij de Heer

   


Songtekst | YouTube | CD
 
De Troubadours - Ieder moment

Kant A

01 Ieder moment
02 Ja ik heb een ding aan de Here gevraagd
03 O, Here Gij doorgrondt en kent mij
04 lijdschap in jouw leven is van belang
05 ik ben vrij
06 Help mij Heer

Kant B

01 Waar je schat is daar is ook je hart
02 Dank U
03 De liefde
04 Wachten
05 Er is een land
06 De regenboog

   


Songtekst | YouTube | LP
 
De Troubadours - In vrede leven

Kant A

01 Zoek de ware wijsheid
02 In de Hemel of op de aarde
03 Kom laat mijn hart
04 Vader ik kom tot U
05 Mijn vrede geef ik U

Kant B

01 Halleluja, looft God
02 Nu hoor je toch naar zijn woord
03 Als toch het huis
04 Vertrouw op de Here
05 Niet ons o Heer
06 In vrede

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De Troubadours - Als een kaar in de nacht

Kant A

01 Als een kaars in de nacht
02 Vrede in eeuwigheid
03 U bent Immanuel
04 Schitterend licht
05 Oh, wat een wonder

Kant B

01 kwam op aarde
02 Vrede, hoop en rust
03 Ere zij God
04 Kerstfeest thuis
05 Maria en Jozef

   
Truus Simons - Op het Veld
 

Songtekst | YouTube | LP | 1982
 

Truus Simons - Wij leven van de wind  / Grijp toch de kansen

Kant A

01 Wij leven van de wind
02 Er komen stromen van zegen
03 Grijp toch de kansen
04 Volle verzeek'ring
05 Jezus ik kom tot U
06 De Heer is mijn Herder
07 De nacht vlood heen

Kant B

01 Hoe groot zijt Gij
02 Alles wel
03 Rots der eeuwen
04 Neem mijn hand
05 Ga mij niet voorbij o Heiland
06 Wat een blijdschap zal er zijn
07 Ik wil u o God mijn dank betalen
   

Songtekst | YouTube | LP
 

Truus Simons - Zoals ik ben

Kant A

01 Als bazuingeschal

02 Zoals ik ben
03 Zouden wij ook eenmaal komen
04 Bidt mensen om de geest des Heren
05 Hoelang horen mensen
06Toen ik naar 'n naaste zocht

Kant B

01 I Know
02 Jesus cares for me
03 I'll fly away
04 I Love you Jesus
05 I Saw the light
06 On the wings of a dove

   

Songtekst | YouTube | LP | 1970
 

Truus Simons - Als de gouden klokken klinken

Kant A

01 Als de gouden klokken klinken
02 Wij prijzen Uwe Naam

03 Fluistering der hope
04 Het ruwe, oude kruis
05 Tel uw zegeningen
06 U zij de glorie

Kant B

01 Hebt Gij de kosten berekend?
02 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
03 In de Hof

04 Zachtkens en teder
05 Immer dichter aan Uw zij
06 Houd Heer mijn handen beide

   

Songtekst | YouTube | LP | 1976

Truus Simons - Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht

Kant A

01 Tel uw zegeningen
02 Het ruwe, oude kruis

03 Zoals ik ben
04 De Heer is mijn Herder
05 Als de gouden kokken klinken
06 Als bazuingeschal des Heren klinkt

Kant B

01 Rots der eeuwen, troost in smart
02 Daar zijn geen grenzen

03 Hoelang horen mensen
04 Zachtkens en teder
05 Fluister der hope

06 Toen ik naar een naaste zocht

 
 

www.dekleinekracht.com