Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen   Samengestelde muziek door de Kleine Kracht

   
Originele opname van de Radio Castor uit Jorwerd
   

Songtekst | YouTube | MC
 

Jezus neemt de zondaars aan

Een radio opname van Radio Castor uit Jorwerd met uitzendingen op de zondagmorgen tot in de middag...

Rottevalle - Jorwerd 25 kilometer 1980/1990

MC

01 leg je hand in de hand van de Heer - Instrumentaal
02 Jezus houd van mij - (Onbekend)
03 Jezus redde mij - De Familie Tent
04 Ik zie land waar de zon nimmer daalt - Klaas Post en Truus Simons
05 Er is een overheerlijk oord - Klaas en Riek Post
06 Als God de deur sluit - Duo zang (Onbekend)
07 Hij die rustig en stil - Duo zang
08 Ik zie een deur open staan - Duo zang (Onbekend)
09 Jezus leven van mij leven - Sollist (Onbekend)
10 Leg je hand in de hand - (Onbekend)
11 Jezus neemt de zondaars aan (Onbekend)
 

   
Originele opname van de Turfschipper (De Horizon)
   

Songtekst | YouTube | MC
 

Originele opname van de Turfschipper (De Horizon)
Gert Timmerman speelt klarinet
Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

Luister mee naar de originele opname van de Turfschipper (De Horizon) uit de Harkema die altijd op de zaterdagmiddag een uitzending had. Gert Timmerman speelt klarinet Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

MC

Welken vriend is onze Jezus, Veilig in Jezus armen, Daar ruist langs de wolken, Grijp toch de kansen, Wees niet bevreesd, Weet gij hoeveel heldere sterren kleven, Als ik maar weet Als nood gezeten, Voorwaarts gaan wij in het licht, Groot is Uw trouw, Jezus is de trouwe boodsman , Ga mijn niet voorbij, O denk aan het huis bij de Heer,God is goed, Daar is helper groot van kracht, Wat de toekomst brenge moge, Heerlijk klink die vreugde toon, God is hier in ons midden, Als ik maar weet, Op die hevel daar ginds, Daar zijn geen grenzen, Daar juicht een toon daar klinkt een stem, Niets is hier blijvend, De Heer is mijn herder.
 

   
Originele opname van Castor en Ymkje
 
 


Songtekst | YouTube | MC
 
Een originele opname van Castor en Ymkje

MC

01 When the Roll Is Called Up Yonder
 
   

Songtekst | YouTube | MC
 

Een originele opname van Castor en Ymkje

MC

01 Slechts bij Hem - Zangduo ?

   
Songtekst | YouTube | MC
 

Een originele opname van Castor en Ymkje

MC

01 Het is alles voor mij - Solo zanger ?

   

Songtekst | YouTube | MC
 

Een originele opname van Castor en Ymkje

MC

01 O had ik een hart als de sneeuwwit en rein
   

Songtekst | YouTube | MC
 

Een originele opname van Castor en Ymkje

MC

01 Dier'bre God neem mijn hand
02 Spreek mij van Jezus mijn Heiland
03 Al is eng ook de poort

 

Geprezen zij God
 
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Geprezen zij God

01 Donkere handen - de Zingende zusjes
02 Jezus gaat heden voorbij - John Buurman
03 You can have a song in your heart/ Een lied in mijn hart - Het Cross Quartet
04 Ik wandel in het licht met Jezus - de Zingende zusjes
05 Where could I go / Waar kon ik heen - Het Cross Quartet
06 Ik wil zingen van mijn Heiland - John Buurman, de Zingende zusjes, Piet Sybrandy ea.
07 De open poort, Laat mijn leven uw stempel dragen, Ik wandel met mijn Heiland
 


God is goed
 
 

Songtekst | YouTube | LP I CD
 

God is goed

m.m.v. Janneke Slagter
Greetje Kersbergen
Holland Koor
Ensemble Sonore
Elspeets Mannen Ensemble....

01 God is goed - Kinderkoor
02 Ster waar op ik schouwe - Janneke Slagter
03 Is uw paspoort getekend - Elspeets Mannen Ensemble
04 Doorgrond mijn hart o Heer - Greetje Kersbergen
05 Dicht bij Jezus - Janneke Slagter
06 Jezus gaat heden voorbij - Greetje Kersbergen
07 Scheepke onder Jezus hoede - Kinderkoor
08 Ik ben reizend naar die stad - Elspeets Mannen Ensemble
09 De dierb're Heiland is nabij
10 Hand in hand met Jezus - Kinderkoor
11 Lichtstad met Uw paarlen poorten/Maranatha
12 Er is een God die hoort - Ensemble Sonore
13 Juicht want Jezus is Heer - Elspeets Mannen Ensemble
 
 

De Muzikale Fruitmand
 
 


Songtekst | YouTube | LP
 
De Muzikale Fruitmand 1 - Zachtkens en teder

Verzameld lp

01 Zachtkens en teder - Solist Corry van Looyengoed alt mezzo
02 Elk uur elk ogenblik - Solist Floris Vels, bariton
03 Hoort moet des Herders stemme zijn - Klaas en Riek Post
04 Op het Gods lam rust mijn ziele - Solist Henk Vels, bas
05 De eeuwige weg - Klaas en Riek Post
06 Zouden wij ook eenmaal komen - Solist Arie van Enk, bariton
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 2 - De Heer is mijn Herder

Verzameld lp

01 De Heer is mijn Herder - Vocaal Kwartet Maranatha
02 Een naam is onze hope - Samenzang vanuit de Herv. Kerk te 03 Maassluis
03 Wees stil mijn ziel - John Buurman
04 Rijst op rijst op voor Jezus - Samenzang vanuit de Herv. Kerk te Maassluis
05 De toekomst - John Buurman
06 Zie ons wachten aan de stromen - Samenzang uit Herv. Kerk te Maassluis
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 3 - Alle roem is uit gesloten

Verzameld lp:
Samenzang, Gemengd koor, Riek van der Haar, Mannenkoor Asaf,  en Ieke Rippen, Emmeloords met Teun Schenk

01 Alle roem is uit gesloten
02 Ik zie een poort wijd open staan
03 U bid ik aan , o macht der liefde
04 De Herder der liefde
05 De vreemdeling van Galilee
06 De Heer is mijn licht
07 Ik ben reizend naar de stad
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 4 - Op die heuvel daar ginds

Verzameld lp:
Westlands Mannenkoor en Meisjeskoor

01 Op die heuvel daar ginds
02 Als ik maar weet, dat alles hier
03 Ik wil zingen van mijn Heiland
04 Prijst de Heer met blijde galmen
05 Er komen stromen van zegen
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 5 - Het ruw houten kruis

Verzameld lp:

Riek van der Haar; Alt,  Mannenkoor uit Stadskanaal, De Lofstem uit  Oostbeek, Mannenkoor Pro Rege, en Solo

01 Het ruw houten kruis
02 Zachtkens en teder
03 Elk uur, elk ogen blik
04 Jezus, Gij mijn leven
05 Ruwe stormen mogen woeden
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 6 - De Heiland is mijn steun en staf

Verzameld lp:

Brassband, Solo zang, Dubbelkwartet Hosanna, Zusjes Kloosterman, Femmy van de Weg, sopraan

01 Als ik maar weet - Medley door
02 De Heiland verrees uit een donker graf
03 Gezegende hof
04 Daar juicht een toon - Medley door Brassband
05 Spreek mij van Jezus mij Heiland
06 Scheepke onder Jezus hoede
07 De Heiland is mijn steun en staf
08 Weet gij hoeveel sterren kleven
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 7 - Heer wees mijn gids

Verzameld lp:

Urker Mannenkoor en Solist, Harry Smink, bariton, Arie van Enk, bariton
Reinata Heemskerk; alt, Mannenkoor uit Kampen

01 Als bazuingeschal
02 Door een blik op het kruis
03 Groot is Uw trouw o Heer
04 Ik zie een poort wijd openstaan
05 Neem Heer, mijn beide handen
06 Heer wees mijn gids
07 Neem mijn leven
08 Voorwaarts Christenstrijders

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 8 - Als de dag met gouden glans

Verzameld lp:

Marianne Langenberg, sopraan, Joop de Vries; bariton,  Jaap Terpstra; bariton, Rie Grims-Strootman; alt, Corry van Looyen, Zangklassen Toonkunst Gorcum, Piet Hoogvliet; Klaas Jan Mulder, Orgel, Siebe Triemstra, Koor Pro Musica, Henri Schipper.

01 Als de dag met gouden glans
02 Daar is een helper, groot van kracht
03 De genade van Christus
04 Een koninklijk kind
05 Geef Uw lot in handen van Uw vader
06 Het lied van de nieuwe hemel
07 Jericho
08 Komt, laat ons prijzen in ons lied
09 Laat mij in U blijven, groeien en Bloeien
10 O mijn ziel, houd goede moed
11 Wat de toekomst brenge moge
12 Zeg het aan al die mensen
13 Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De Muzikale Fruitmand 9 - Zoekt eerst het koninkrijk van God

Verzameld lp:

Kamper mannenkoor, Kinderkoor, Credo Singers Wieringermeer The Lightbearers

01 Zoekt eerst het koninkrijk van God
02 Elk uur elk ogenblik
03 Down By The Riverside
04 God heb ik lief - Psalm 116
05 My Lord what a morning
06 Kroont Hem met gouden kroon
07 Zouden wij ook eenmaal komenr
08 Is uw paspoort getekend
09 Mijn Vader, dank U wel

   

Songtekst | YouTube | LP

De Muzikale Fruitmand 10 - De koning zal komen

De Muzikale Fruitmand 10 - De koning zal komen

01 Ik wil U minnen - Urker mannenkoor en Arie van Enk, bariton
02 O denk aan het huis bij de Heer - Theunis Bogaard, bariton
03 De koning zal komen - met oa. Reinata Heemskerk
04 Waarheen, waarvoor - Reinata Heemskerk met mannenkoor
05 Groot is Uw trouw - Reinata Heemskerk met koorzang
06 Onze Vader - Reinata Heemskerk met koorzang
07 Op bergen en door dalen - Solo
08 Ik wil U o God mijn dank betalen - Koorzang
09 Mijn Herder is de Here God - Westlands Mannenkoor
10 Neem Heer mijn beide handen - Solo
11 Grijp toch de kansen door God u gegeven - Ritske Numan

 
 

www.dekleinekracht.com