Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Samenzang met bovenstem
 
 

Songtekst | YouTube | CD | 1998
 

Samenzang met bovenstem uit de Eben Haëzerkerk, Apeldoorn
Samenzangkerkkoor, Martein van der Knijff

01 Psalm 105 vers 1,2 en 24
02 Vaste rots van mijn behoud
03 Als ik Hem maar kenne
04 Psalm 25 vers 2 en 6
05 Een naam is onze hope
06 God enkel licht
07 Op bergen en door dalen
08 Psalm 66 vers 1,4 en 8
09 Neem Heer mij beide handen
10 Psalm 134 vers 1,2 en 3
11 Ik wil U, o God mijn dank betalen


Scheveningse koren
 


Songtekst | YouTube | CD | 1989
Scheveningse koren - Ruwe stormen mogen woeden
Wim de Ruiter, orgel

DEEL 1

01 U nabij u altijd nader
02 Ruwe stormen mogen woeden
03 Heere, keere van ons af
04 Zalig hij die 't smalle pad
05 Ons bindt een Heil'ge band
06 Een korte wijl, de tijd genaakt
07 Ambrosianischer lobgesang
08 Welzalig 't huis o heiland
09 Gouden harpen ruisen
10 Al de weg leidt mij mijn Heiland

DEEL 2

11 Vaste rots van mijn behoud
12 De dag door uwe gunst ontvangen
13 Geef den Heiland 't roer in handen
14 Heer wees mijn gids op heel
15 Eerenkoning in uw woning
16 Grote God wij loven U
17 Staat op en strijdt de goede strijd
18 Zoals ik ben
19 Boven de starren daar zal het eens lichten
20 Neem mij gevangen Heer
 

   
Shalom Singers uit Surhuisterveen
 Songtekst | YouTube | LP | 1980

De Shalom Singers - Hij geeft alle leven adem

o.l.v. Marten van der Meer
Orgel: Oebele Vries
Slagwerk: Peter Pot
Trompet: Maaike van der Veen
Fluit: Erica Blonk
Solisten:
Aly Renkema - Mozes (Onze Vader)
Hinke van Dekken (Onze Vader)
Louis Donker (Zegen ons Heer)

Hij geeft alle leven adem.

Dit is voor de SHALOM SINGERS de stellige overtuiging en tevens de motivatie om er steeds weer op uit te trekken, en medewerking te verlenen in kerken en evangeliesatie- samenkomsten om op deze manier de mensen te vertellen van de geweldige dingen die Jezus voor een ieder persoonlijk wil doen.

Het is alweer 10 jaar geleden dat een kleine groep jonger en onder de bezielende leiding van Ds. J.S. Hielema en Dhr. L. Kappe zingend gingen getuigen van Jezus. De groep is uitgegroeid tot ± 35 jonge mensen die met veel enthousiasme de boodschap door willen geven; (waarin Jezus zegt: Ik ken al je zorgen, want Ik werd net zo'n mens als jij. Kom dus tot mij, want ik maak je werkelijk vrij. Ik ben het Licht der wereld, dat schijnt in de donkerste nacht. Laat dit de dag zijn dat je leven begint. Volg Mij en je wordt zo blij als een kind).

Het enige wat u moet doen is: Geloven in en vertrouwen Hem. Hij is het beslist waard. Want uw leven gaat God  aan. Hij geeft immers om u.

Wij hopen als Shalom Singers dat u iets van de blijdschap · het geloof in de liederen van onze 2e l.p. zult vinden, en da de Heer u en ons dienstbaar wil maken voor zijn Koninkrijk Altijd Overal ! ! ! Hem zij de lof en de eer.
Halleluja, Amen


Kant A

01 O Heer wat een morgen
02 Blij zijn om te leven
03 I' m so glad (Ik ben zo blij)
04 De Heer van de dans
05 Zeg aan alle volkeren
06 De Heer is mijn Herder
07 Onze vader

Kant B

01 Is uw paspoort getekend
02 Heer ik kom tot U
03 De Heer maakt vrij
04 O, o vrijheid

05 Nu kan het nog
06 Zegen ons Heer
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

De Shalom Singers - Zingend voor Christus

Kant A

01 Wat God in deze tijd zoekt
02 Er is een Heer
03 Wij zijn niet lang op aard
04 De zondag is een fijne feestdag
05 Het lied van het westen
06 Hoort de blijde boodschap

Kant B

01 Ik heb Uw stem vernomen
02 Heer ik geef me aan U volkomen
03 Heer, ontferm U onzer
04 Hoelang horen mensen alleen maar zichzelf
05 Woord van vrijheid, woord van kracht
06 Jezus is een machtige Heiland
07 Mijn Vader, dank U wel

   
Shepherds, The
 

Songtekst | YouTube | LP |1964
 

Dank U

Kant A


01 Dank U
02 Voor jou
03 Luister meer
04 Stil maar wacht maar
05 Kom roep het naar de mensen
06 Vragen, vragen

Kant B

01 Glory glory hallelujah
02 O Heer wat een morgen
03 Mensen
04 Alle volk'ren alle mensen
05 Blijf mij nabij
06 Ik geloof

   
Singers of The Lord uit Delfzijl  o.l.v. E. Steging-Windt
 

Songtekst | YouTube | LP | 1975
 

Singers of The Lord - Wandelen met Jezus

Kant A

01 Hoor mijn vriend
02 De zon schijnt in mijn ziel vandaag
03 Bid
04 Geef mij kracht
05 Bij 't bazuingeschal
06 Leid mij
07 Luister

Kant B

01 O denk aan het huis
02 Wandelen met Jezus
03 Ik prijs de Heer
04 Ik ben zwak maar Gij zijt sterk
05 Zing voor de Here
06 Neem mij zoals ik ben
07 Er is een Heer

   


Songtekst | YouTube | LP
 
The Singers of The Lord - Ik ben zo blij


Kant A


01 Ik ben zo blij
02 Uw wil geschiede
03 Ik wandel in het licht met Jezus
04 Heerlijk evangeliewoord
05 Zeg het aan Jezus
06 O, Heer mijn God
07 Zie ons wachten aan de stromen
08 Hoort, Jezus noodt U

Kant B

01 Stromen van zegen
02 Komt tot de Heiland
03 Vanuit de hoge hemel
04 Hij leeft
05 ik wil zingen van mijn Heiland
06 Daar is een brede en een smalle weg
07 O, brengt de blijde tijding
08 Glory, glory, hallelujah
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

The Singers of The Lord - Delfzijl

Kant A

01 Als mens aan ons vragen
02 Zeg kent u ook die wond're naam
03 Michael row the boat ashore
04 Zullen wij ook eenmaal komen
05 Uit het woord van God
06 Al de weg leid mij mijn Heiland
07 Meester hoe kunt Gij zo slapen
08 Dreigen u vaak stormen

Kant B

01 Vertrouw op God
02 Donk're wolken pakken samen
03 Voorwaarts Christenstrijders
04 Schoven brengen wij
05 Een lied in mijn hart
06 Lichtstad met de paarlen poorten
07 Wat doe u met Jezus Gods zoon

 

   


Songtekst | YouTube | LP
The Singers of The Lord - Delfzijl

Kant A

01 Voorwaarts gaan wij
02 En Hij gaat met mij
03 Jezus gaat heden voorbij
04 De stad met paarlen poorten
05 Fluistering der hope
06 Dieper,dieper

Kant B

01 Sing for This World
02Jezus ik dank U
03 In des Heilands liefdearmen
04 Jezus Gij zijt alles mijn in al
05 Heilig woord van God
06 Kom sluit U aan

   


Songtekst | YouTube | LP
 

The Singers of The Lord - Komt laat ons vrolijk zingen

Kant A


01 Nooit aleen
02 Kom wandel met Hem
03 Gott ist Liebe
04 Heer! Gij zijt mijn eeuwig erfdeel
05 Daar boven is een heerlijk oord
06 Meester, hoe kunt Gij zo slapen

Kant B

01 Komt laat ons vrolijk zingen
02 Dierb're Heiland, mijn verlosser
03 Ere zij de Geest van God
04 'k Moet de Heiland met mij hebben
05 It's me oh Lord

06 O heb ik wel m'n best gedaan voor Jezus
07 De Heilige stad

   
Albums | The Singing Messengers
 

Songtekst | YouTube | LP
 

The Singing Messengers o.l.v. Sim Noordhof

Kant A

01 Wie weet
02 Give me that old time religion
03 Muren
04 Orgel solo
05 The gospeltrain

Kant B

01 My Lord, what a morning
02 U is de glorie
03 Go tel is on the mountain
04 Orgel solo
05 Swing low sweet

   
Singing Spirit uit Bedum
 

Songtekst | YouTube | LP | 1978
 

Deze tijd - Singing Spirit uit Bedum

Kant  A

01 uren, muren
02 Als God voor ons is
03 Deze tijd
04 Somebody knocking
05 Duizend vragen
06 Wees ons nabij

07 Licht in de nacht

Kant B

01 Voor jou
02 Kom naar huis
03 Ev'ry time
04 Heer wij loven Uw majesteit
05 Let us break
06
Dank U

07 Verblijdt u in Zijn naam

   
Sirach van Bodegraven
 


Songtekst | YouTube | LP | 1966
Sirach van Bodegraven - Vaste rots van mijn behoud
Met Anton de Beer, orgel

Kant A

01 Vaste rots van mijn behoud
02 Rust mijn ziel, uw God is koning
03 Ere ij aan God de vader
04 Blijf bij mij Heer
05 Neem Heer , mijn beide handen
06 Dankt, dankt nu allen God
07 Wat vlied of bezwijk

Kant B

01 Gord u aan!
02 Beveel gerust uw wegen
03 Wijsheid en goedheid
04 God roept, broeders, tot de daad
05 Op beren en in dalen
06 Wat de toekomst brengen moge
07 Ruwe stormen mogen woeden

   

Sjaloom singers uit Drachte
 

Songtekst | YouTube | LP
 

De Sjaloom singers

Kant A

01 Sing, Sing for this world
02 God is trouw
03 Er is een Heer
04 We shall over come
05 Put your hands
06 Tekens aan zon en maan

Kant B

01 Hoor je de engelen zingen
02 He's got the whole world in His hand
03 Geef mij die kracht
04 All night, all day
05 Ik geloof
06 Mijn vader dank U wel
07 Amen

   
Sjar Hasj Sjalom, Trio
 
 

Songtekst | YouTube | LP

Trio Sjar Hasj Sjalom - Vrede Vreugde Vriendschap
Zangers van vrede m.m.v. het koor van de Petruskerk Leiden

Kant A

01 Vriendschap
02 Heilig, Heilig, eer zij God
03 God's liefde
04 Komt laat ons vrolijk zingen alleen tesaam
05 In een stille winterse nacht

06 Het lied van het Woord
07 Werk nu mee

08 Mijn gebed
09 Kind dat mint ons allen zo zeer.

Kant B

01 Geluk
02 Deze dag
03 Glorie, glorie

04 Waarom toch, waarom toch
05 Op de avond voor Zijn lijden

06 Ook hier
07 O Heer, ik geloof
 


Sliedrechts Mannenkoor Ichthus
 
   

Songtekst | YouTube | CD
 

Sliedrechts Mannenkoor Ichtus, Urker Mans Formatie
'K Ben reizend naar die stad

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

01 Werk, want de nacht zal komen
02 De storm
03 Samen te dienen
04 Jezus die mijn ziel bemint
05 Witter dan sneeuw
06 Scheepken onder Jezus hoede
07 Daar boven is een heerlijk oord (orgelimprovisatie)
08 Ik ben reizend naar die stad
09 Daar is kracht in het bloed
10 O denk aan het huis bij de Heer
11 Volle verzeekering
12 Elk uur, elk ogen blik
13 Zie ons wachten aan de stromen
14 Tel Uw zegeningen
15 Leer mij Uw weg, o Heer
16 Houd mij vast
17 Zachtkens en teder
 


Soli Deo Gloria uit Leeuwarden

 

Songtekst | YouTube | S
 

Soli Deo Gloria Brassband  uit Leeuwarden
Selectie van Christelijke Liederen
 
   
Sound of Salvation uit Leek
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Sound of Salvation - Mijn hart behoort aan Jezus

Kant  A

01 Er is een Heer
02 Ik kan niet alles weten
03 Ik ben zo blij
04 Mijn hart behoort aan Jezus
05 Als ik aan zijn voeten ben gezeten
05 'k gaf eens mijn leven
06 If you know The Lord

Kant B

01 Welk een verlossing
02 Ik ben tevreden
03 Je kunt het zelf niet aan
04 Wat God belooft heeft
05 Mijn vader dank U wel
06 I´m you child

   
Sound of Salvation - Zuidlaren
 

Songtekst | YouTube | LP | 1975
 

Sound of Salvation - Zeg aan alle volkeren
o.l.v. Sim Noordhof

Kant  A

01 Zeg aan alle volkeren
02 Gospeltrain

03 Muren
04 Kom Heilige geest
05
Hoelang horen mensen alleen maar zichzelf
06 O, O vrijheid

Kant B

01 Toen ik naar een naaste zocht
02 Jeruzalem, stad van goud
03 Denk dan aan ons, Heer
04 The S.O.S march
05 Ja, ik geloof

   
Sursum Corda uit  Den Helder o.l.v. Fred Pronk,
 

Songtekst | YouTube | LP | 1973
 

Er ruist langs de wolken

Kant A

01 Er ruist langs de wolken
02 Tijd vervliegt in eerzucht en roem
03 De weg de waarheid en het leven
04 Spreek mij van Jezus mijn Heiland
05 Ga mij niet voorbij o Heiland
06 Er zijn nog zo veel dingen om te doen
07 Ik weet dat mij verlosser leeft
08 We shall overcome

Kant B

01 Vreugde lied
02 Onze vader
03 Als ik maar weet
04 Als is eng ook de poort
05 Heer wees mijn gids
06 Eens op een zondagmorgen
07 Ik wens te zijn als Jezus
08 Neem Heer mij beide handen
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1975
 

Het leven heeft een doel

Kant A

01 Weet gij hoeveel heldere sterren
02 Daarboven is een heerlijk oord
03 Rijst op voor Jezus
04 Jezus is de weg
05 Als ge in nood gezeten
06 Lees je Bijbel
07 Blijf met mij Heer

Kant B

01 Nu kan het nog
02 Prijst de Heer met blijde galmen
03 O welk een macht heeft uwe liefde
04 Kom laat ons binnen
05 Zouden wij ook eenmaal komen
06 Al de weg leidt mij mijn Heiland
07 Zoek je nog steeds de weg
08 Daar is een helper groot van kracht

 

   


Songtekst | YouTube | LP | 1976
 
Vrees niet geloof allen

Kant A

01 Vrees niet geloof alleen
02 Kom en zing een heerlijk lied met mij
03 Ik wil zingen van mijn Heiland
04 Ik wandel in het licht met Jezus
05 Geef Uw lot in handen van Uw vader
06 Ja, God is goed
07 Zoals Gij zijt
08 Kom tot Uw Heiland
09 Ik geef mijzelf aan U volkomen

Kant B

01 O liefde Gods oneindig groot
02 Bouw op God
03 Heer ik hoor van rijke zegen
04 Zeg het aan Jezus
05 Alles wat ik heb/All over the world
06 Leven met mijn Heiland
07 Buiten U, o Heer
08 Vader, ik aanbid U
 

   


Songtekst | YouTube | LP | 1978
 
De Heer zij ere

Kant A

01 De Heer zij ere
05 Eeuwen geleden
03 Komt allen tezamen
04 O, hoe heerlijk
05 Kribbe en Kruis
06 Glorie in excelsis deo
07 Wiegen lied der hirten
08 In de stad van koning David
09 The First Noel
10 Kling klokjes kling
11 O kindeke klein
12 Er ruist langs de wolken

Kant B

01 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
02 Zijn naam is wonderbaar
03 Het daget in het oosten
04 Stille nacht
05 In Betlehems dreven
06 Nu syt wellecome
07 De Herdertjes lagen bij nachte
08 Ere zij God in de hoge
09 O Holy night
10 Heel lang geleen in Bethlehem
11 Er is een kindeke geboren op aard
12 Licht der wereld
 

   


Songtekst | YouTube | Singel
 

De Christelijke Jeugd - muziekvereniging "Sursum Corda"
Fred Pronk, streeft er naar, om vreugde te brengen onder de zieken door het gehele land.

Heerlijk Evangeliewoord
Zoekt gij naar waar geluk
Daar 's een brede en een smalle weg
Lichtstad met uw paarlen poorten
Door grond mijn hart
Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik kies de weg van Jezus
Zacht als de stem van een engel

   

Songtekst | YouTube | Singel
 

De Christelijke Jeugd - muziekvereniging "Sursum Corda"
Fred Pronk, streeft er naar, om vreugde te brengen onder de zieken door het gehele land.

01 Voorwaarts,Christen strijders
02 Welk een vriend is onze Jezus
03 Daar boven is een heerlijk oord
04 Heer wees mijn gids
05 Er komen stromen van zegen
06 Die hier Jezus willen verlaten
07 Spreek mij van Jezus mijn Heiland
08 Blijf bij mij Heer

   

Songtekst | YouTube | Singel
 

De Christelijke Jeugd - muziekvereniging "Sursum Corda"
Fred Pronk, streeft er naar, om vreugde te brengen onder de zieken door het gehele land.

01 Ik wens te zijn als Jezus
02 U is de glorie
03 Hoort gij die stemme
04 Weet gij hoeveel held're sterren
05 Wij hebben de verlossing
06 Daar boven juicht een grote schaar
07 Als g'in nood gezeten

   

Songtekst | YouTube | Singel

De Christelijke Jeugd - muziekvereniging "Sursum Corda"
Fred Pronk, streeft er naar, om vreugde te brengen onder de zieken door het gehele land

01 Er Is Een Heer,
02 Zingen Wij Van Zijn Liefde Nog Eens
03 Maakt O Zondaars Plaats Voor Jezus
04 Kumbaya My Lord
05 Zouden wij ook eenmaal komen,
06 Hoe Groot Zijt Gij.

   
   
Sursum Corda - Soest 
 

 

 

Sursum Corda - Kom tot het feest
Uitnodigingsliederen uit de bundel van Joh. de Heer

Kant A

1 Kinderen des konings
   De Heer kent al de Zijnen
   Kroont Hem met gouden kroon
2 'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien
   Volle verzeek'ring
   Wondere Jezus
3 Hier ver van 't aards gewoel
   Breng mij d'aloude tijding
  Jezus Hij faalt nooit
4 Wij prijzen U God

Kant B

1 Wij bezitten een woord voor de wereld
   Verblijdt U in Jezus
2 't is maar een stap
   Nooit zag ik een vriend als Jezus
   Spreek mij van Jezus
3 'k Zie dat land waar de zon nimmer daalt
   Kom tot Uw Heiland
   O denk aan het huis bij de Heer
4 Al de weg leidt mij mijn Heiland
   God is hier , Hij wil ons zeeg'en

 
 

www.dekleinekracht.com