Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums, Passie- en Paasliederen  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst   Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht

   
Paasliederen  
   


Songtekst | YouTube | CD
Daar juicht een toon...
 
medewerkende koren:
  Chr Gem. Koor De Lofstem, Ederveen
Chr Gem. Zangvereniging Imamanuel, Rhenen
Chr. Streekmannekoor Noord-West Veluwe, Nijkerk
Chr. Mannenkoor Con Forza, Woerden

organist, Martin Mans

Deel 1

01 Jezus leven van mij leven
02 Op die heuvel daar ginds
03 Is dat mijn Koning
04 Mijn Verlosser hangt aan het Kruis
05 Als ik in gedachten sta
06 Leer mi, o Heer, Uw lijden recht betrachten
07 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

Deel 2

08 Christus, onze Heer , verrees
09 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
10 Kroon Hem met gouden kroon
11 Prijs de Heer met blijde galmen
12 Eens zal op de grote morgen
13 Daar juicht een toon
14 Gods wagens boven het luchtig zwerk
15 Looft God looft Zijn naam alom
16 U zij de glorie
 

   

Songtekst | YouTube
 

Pasen - Muziek en Zamenzang
Als ik het wond're kruis aanschouw

01 Jezus leven van mij leven, Orgel
02 Daar juicht een toon
03 Als ik het Wond're Kruis aanschouw - Instrumentaal
04 Dierb're Heiland, Mijn Verlosser
05 Christus, Onze Heer, Verrees
06 Welk een vriend is onze Jezus
07 Gij die treurt
08 Ik wil U prijzen
09 Groot is de Heer
10 Mijn verlosser hangt aan 't kruis
11 Glory aan het Lam
12 Komt, knielen wij voor Jezus samen, Orgel

   

Songtekst | YouTube I LP
 

Hij is opgestaan !

Deel 1


01 Pasen - Nel Benschop
02 Christus, onze Heer verrees - G. G. K Sjaloom
03 Daar boven juicht een grote schaar - G. G. K Sjaloom
04 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem - Samenzangkoor
05 Een als de bazuinen klinken - orgelimprovisatie - John Propitius
06 Psalm 98 - oude berijming - Samenzangkoor Hasselt
07 Er is een heuvel, ver van hier - Sliedrechts Mannenkoor
08 Als ik in gedachten sta - Solist

Deel 2


01 Waarom zijn toch op het Paasfeest - Ridderkerkse Kinderkoren
02 Mijn verlosser hangt aan 't kruis - Samenzang koor Hasselt
03 Opstanding - Nel Benschop
04 Wij zingen van Jezus - Ridderkerkse Kinderkoren
05 U Zij de glorie, Kroon Hem met gouden kroon - G. G. K Lofstem
06 Als ik het Wondere Kruis aan schouw - Instrumentaal
07 Ik weet dat mijn verlosser leeft - Verenigde Veluwse koren
08 God is getrouw - orgelimprovisatie
 
   


Songtekst | YouTube I LP I CD
 
Lijdenstijd-Pasen - Veel gevraagde Paasliederen

Kant A

01 Christus heeft overwonnen
02 Jezus leven van mijn leven
03 In de hemel is het schoon
04 Liefde was het
05 Lied van de verrijzenis
06 Roept het luid
07 Groot is de naam van God
08 Vader ik aanbid U

Kant B

09 Ik ben zo dankbaar
10 Ambrosiaans Lofzang
11 Gebed om vergeving
12 Loflied
13 Ik zeg het allen dat Hij leeft
14 Jezus is alles Heer
15 Lam van God
16 Jezus ik wil komen
 

   

Songtekst | YouTube I LP I CD

Hij Leeft - Geliefde liederen rond Passie en Pasen

Geliefde liederen rond Passie & Pasen - Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Leander van der Steen en Kinder- en Meisjeskoor Jedaja o.l.v. Henriëtte de Bat-van Maelsaeke. m.m.v. Marco den Toom en Martin Weststrate – orgel, Corrie Wielink – viool, Henrieke Wielink – dwarsfluit, Myrthe van Hulst- cello, Rianne van Roon – mezzosopraan Tracks:

Deel 1

01 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
02 U zij de glorie
03 Jezus, leven van mijn leven
04 O hoofd vol bloed en wonden (instrumentaal)
05 Aanschouw het Lam van God
06 Psalm 22
07 Daar juicht een toon…
08 Lam van God
09 Wie lopen in het morgenlicht
10 ’t is Middernacht (instrumentaal)

Deel 2

11 Golgotha
12 Aan het kruis genageld
13 Halleluja eeuwig dank en ere (instrumentaal)
14 Hij Leeft
15 Ik weet dat mijn Verlosser leeft
16 Als ik het wondere kruis (instrumentaal)
17 Als ik bedenk (instrumentaal)
18 Waardig is het Lam
19 Alle roem is uitgesloten (instrumentaal)
20 Ik ben de opstanding
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1968

Jezus, leven van mijn leven - Passie- en Paasliederen
Samenzang met Feike Asma in de grote Kerk te Maassluis

Kant A

01 O, hoofd bedekt met wonden
02 Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten
03 Als ik het wond're kruis aanschouw
04 Jezus, leven van mijn leven
05 Ik heb de vaste grond gevonden
06 U bid ik aan, o macht der liefde
07 Komt, knielen wij voor Jezus  samen
08 Daar juicht een toon daar klinkt een stem

Kant B

01 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
02 Christus, onze Heer verrees
03 U zij de glorie
04 De dag der Koning is gekomen
05 Gij, Jezus, die ten troon verheven

06 Geest des, Heren kan van boven!
07 Heer, ik hoor van rijke zegen
08 Dankt, dankt nu allen God
 

   

Songtekst | YouTube | CD

De mooiste paasliederen - Christus onze Heer verrees
Lijdens- en opstandingsliederen

CD 1

01 God enkel licht
02 Zing ten hemel toe
03 Christus onze Heer verrees
04 Geprezen zij de Heer
05 In een donker graf gevangen
06 Daar juicht een toon
07 Wees gegroet gij eersteling der dagen
08 Jezus leven van ons leven
09 Heer ik prijs Uw grote naam

CD 1

01 O morgen van verblijden
02 Jezus leeft en ik met Hem
03 Kroon Hem met gouden kroon
04 Ik zeg het allen dat Hij leeft
05 Jezus leeft in eeuwigheid
06 Heer Uw Licht en liefde schijnen
07 Dankt, dankt nu allen God
08 Ik heb de vaste grond gevonden
09 U zij de glorie

 
 

www.dekleinekracht.com