Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Margje Dijkstra
 

Songtekst | YouTube
 

Margje Dijstra, Sopraan en Jan Spronk, Orgel.

Kant A

01 Zijn ons harte altijd vrolijk
02 Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd
03 Geest des Vaders
04 When the roll is called up younder
05 Wees mijn leidsman
06 Kroont Hem!

Kant  B

01 Zie op het Lam van God
02 Schepper en Koning|
03 Mijn vader is rijk
04 I will sing the wondrous story
05 Jezus die mijn ziel bemint
06 Jezus, unser trost und leben
 


Martin Mans
 
 

Songtekst | YouTube | CD
 

Martin Mans - Welk een vriend is onze Jezus
Mooiste liederen van Johannes de Heer

01 Als ik maar weet 
02 Daarboven is een heerlijk oord
03 'k Ben reizend naar die stad
04 Zie ons wachten aan de stromen
05 Er komen stromen van zegen
06 Zouden wij ook eenmaal komen
07 Voorwaarts, Christenstrijders
08 Heer, ik hoor van rijke zegen
06 Groot is Uw trouw
07 Hij die rustig en stil
08 Welk een vriend is onze Jezus
09 Rijst op, rijst op voor Jezus
10 Scheepken onder Jezus hoede
11 Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij
12 Tel uw zegeningen
13 Beveel gerust uw wegen

 
Maarten de Groot - Mijmeringen
 

Songtekst | YouTube
 

Maarten de Groot - Mijmeringen
Bekende en geliefde geestelijke liederen

Kant A

Hij bedekt mij
Als in nood gezeten
Geef Uw lot in handen van de Uw Vader
Van U alleen verwacht ik mijn hulp
Zie 99 keerden weer
Heer Jezus kom
Hoor ons om Jezus wil
Jezus bemint mij
Zie de lelin op het veld?
Geen andere pleitgrond hebben wij
Zijn naam is wondergroot
Maranatha, halleluja

Kant B

Ik zal mijn Heiland straks ontmoeten
Keer weer
O dat is wonderbaar
Hoe de storm ook moge woeden
In de hemel is het schoon
Gij, kroonjuwelen zoekt
Zijn bloed maakt mij witter dan sneeuw
Het is maar een stap
Kinderen des Konings
Ik ben een pelgrim
De klokken des levens
Doorgrond mijn hart
Het hijgend hert der jacht ontkomen
Zend Heer uw licht en waarheid neder
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Maarten de Groot en Senior en Junior Spelen voor u

Kant A

Welk een omkeer
Hij houdt mij zingend
Ik heb een loflied
Zingen, prijzen, loven
Holy Holy
Grote God wij loven U
Wij loven U, o God
How I love Jesus
Gij zijt waardig
Hij zocht mij
Jezus Hij is Heer
Like a melody
Jezus liefde is wonder groot
Ja God is goed

Kant B

Juicht, o volken juicht
Geef de koning Uwe rechten
God zal hen zelf bevestigen
God is voor mij
Een nieuw lied voor de Heer
Vader ik bemin U
Geloven alleen
Schenk nieuw leven
De Heer zegene U
 

   


Songtekst | YouTube | LP
Maarten de Groot - De nieuwe wereld is aangebroken
Op Hammond Concorde Orgel

Kant A

Hoe groot is de Heer
Eens komt de grote zomer
Roll Joran roll
Geef mij olie in mijn lamp
Oh Mary
The gospeltrain
De Heer is mijn herder
Meer liefde, o Heer , tot u
Ik wil U, o God mijn dank betalen
Welk een glorie

Kant B

Fantasie
De nieuwe dag is aan gebroken
Dit is de dag
Leven voor Jezus
Halleluja
Jezus is een machtige Heiland
Hemelse zonschijn
Glorie voor Jezus
 


Mannenzangvereniging 'Dit is't wat s bynt'
 

Songtekst | YouTube | CD
 

Mannenkoor 'Dit is't wat s bynt' - Maar Hijzelf verandert niet
ol.v. Willem BakkerInstrumentaal

01 Rust mijn ziel, uw God is Koning
02 Psalm 42
03 Elk uur, elk ogen blij
04 Psalm 101
05 Gij biedt Heer Jezus
06 Als ik roep tot U
07 Instrumentaal
08 Jezus die mijn ziel bemint
09 Psalm 140
10 Heer, ik sta als de tollenaar
11 Vaste Rots van mijn behoud
12 Psalm 90
12 't Bijbelboek
13 Psalm 134
14 Gedenk aan mij
15 Nader mijn God bij u
16 Zegen ons Algoede
17 Psalm 79: 7
   

Songtekst | YouTube | CD | 2002
 

Mannenkoor 'Dit is't wat s bynt' - Zing van Zijn trouw
ol.v. Willem Bakker

01 Psalm 146- vers 1, 6 en 8
02 Zoals Gij zijt- vers 1 en 3
03 Psalm 100- vers 1, 3 en 4
04 Neem mij gevangen, Heer
05 Zing van Zijn trouw- vers 1
06 Ach, blijf met Uw genade- vers 1, 3 en 2
07 Orgelsolo- Jezus leeft in eeuwigheid
08 Psalm 81- vers 10, 4, en 12
09 Psalm 136
- vers 1, 3 en 26
10 't Paspoort
11 Psalm 93- vers 1, 2 en 4
12 Mijn Herder is de Heere God- vers 1, 2 en 5
13 Instrumentaal- Trumpet Voluntary
14 Heilig Woord van God, vers 1 - 4
15 Psalm 75- vers 1 en 6
16 Psalm 105- vers 1, 3 en 24
17 Hear, bliuw my nei- vers 1 en 2


Marcel Beekman - Jongenssopraan
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Marcel Beekman - Jongenssopraan
Jan Zwanepol - orgel

Kant A

01 Pains Angelicus
02 -
03 Gebet
04 Herr, o mein Gott
05 Agnus dei
06 Kein Halmlen
07 O, du mein trost und sussen hoffen

Kant B

01 Het Gebed
02 Van u zijn alle dingen
03 Heilig, Heilig, Heilig
04 Ach blijf met Uw genade
05 Neem mijn leven
06 Elk uur elk ogenblik
07 Vater unser
 

   
Melodia uit Broeksterwoude
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Melodia - Geloven alleen
Zanggroep uit Broeksterwoude o.l.v. S. Haisma

Kant A

01 Prijs den Heer met blijde galmen
02 Hij die rustig en stil
03 Waarom toch
04 Luister mijn ziel
05 Het hoogste goed
06 Rijst op voor Jezus

Kant B

01 Nader tot U, o Heer
02 Jezus is wachtend
03 Geloven alleen
04 Zeg het aan Jezus
05 Ach, blijf met Uw genade
06 Psalm 42
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Melodia - Wat wilt Gij dat ik doe
Zanggroep uit Broeksterwoude o.l.v. S. Haisma

Kant A

01 Op bergen en in dalen
02 Wat wilt Gij dat ik doe
03 Veilig in Jezus armen
04 De Joun-klok
05 O, kind van God
06 Jezus die mijn ziel bemint

Kant B

01 Dat ons loflied
02 O, mijn ziel! Houd goede moed!
03 Leid mij Heer
04 Hear bliuw mij nei
05 Spreek tot mijn hart
06 Wat wilt gij doen met Jezus
07 Psalm 103
 

   
Mimi van der Loo
 
 

Songtekst | YouTube | S
 

Mimi van der Loo - Heer wat is Uw liefde groot

Kant A

01 Geopende ogen
02 O Heiland, wat is Uw liefde groot

Kant B

01 Het klinkt in mijn hart
02 Geen tijd

 

 

 

 

   
Benny Ludemann

Songtekst | YouTube | LP |1981

Orgel en Mandoline - Looft Hem met snaar en spel
Benny Ludemann, Mandoline en Klaas Jan Mulder, Orgel

Kant A

01 Ik wens te zijn als Jezus
02 Scheepke onder Jezus hoede
03 Zouden wij ook eenmaal komen
04 Blijf bij mij Heer
05 Als op 's leven zee
06 U zij de glorie
07 Heer wees mijn gids
08 O liefde Gods oneindig groot

Kant B

01 Als ik maar weet
02 Jezus mijn Heer
03 Welk een vriend is one Jezus
04 Vaste rots van mijn behoud
05 Van U wilik zingen
06 Neem Heer mijn beide handen
07 Amazing grace
08 De Heer is mijn Herder

   
 
Moe van Mil
 

Songtekst | YouTube | LP | 1976
 

Liedjes om stil van te worden
Liedjes om stil van te worden - Moe van Mil, de zingende huisvrouw

Kant A

01 Simpel liedje
02 Mijn verlangens
03 Verzuchting
04 Mijn verlangens
05 Rommeltje
06 Mijn Gebed

Kant B

01 Wat ben ik zonder God
02 Herfstlied
03 Ik zing van mijn Heiland
04 Waar is de echte kerk
05 Als ik huil
06 Marionetten


Morning Light
 

Songtekst | YouTube | CD | 1999
 

Het leven trekt sporen - Morning Light

01 Het leven trekt sporen
02 Kon ik maar iets zichtbaars van u tonen
03 Evangelie sla je vleugels uit
04 Als ik denk hoe snel de tijd
05 Door de dingen die ik doe

 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Glanzend als Goud,  De mooiste liederen van Morning Light

01 Waarom zouden wij niet blij zijn
02 Dan besef ik pas
03 Vanuit mijn hart schreef ik een lied
04 Glanzend als goud
05 Stel je voor
06 Op een dag zul je zien
07 Zoekend naar de rust
08 Regelmatig vraag ik in stilte heer
09 Ben je bang
10 Eens in mijn leven
11 Soms dan lijkt het wel
12 Alles bijeen
13 Uw licht dat overwint
14 Als een kind
15 In mijn leven
16 Het slotlied
   Songtekst | YouTube | CD
 

Zolang wij het woord mogen brengen - Morning Light

01

01 Het licht
02 Hoe kan ik danken
03 Zolang wij het woord mogen brengen
04 Als weer een dag
05 'k Was nog een kind
06 Ik zwierf een door een land

02

07 Toen een lied werd gehoord
08 Hoor 't was Jezus stem
09 Twee wegen
10 Waar leidt mijn leven heen
11 Wereld vol van haat
12 Dank U

   Songtekst | YouTube | CD
 

De jaargetijden van het leven - Morning Light

01 Schenk vertrouwen in Hem
02 't Werd mij duid'lijk
03 't Leek wel nacht
04 Wat is er toch misgegaan
05 Wil jij graag iets doen
06 Steeds geen tijd
07 In mijn hartje ben ik dankbaar
08 De jaargetijden van het leven
09 Nu wij hier zo samen zingen
10 Vrijheid
11 Zoveel mensen
12 'k Heb zo vele vragen
13 Heer zoals ik ben
14 Zeg hoor eens vriend
15 Jezus ik dank U
   Songtekst | YouTube | CD
 

Geduldig zal ik wachten - Morning Light

01 Geduldig zal ik wachten
02 Als de Heer der Heren komt
03 Het is volbracht
04 Wil jij ook een nieuw begin
05 Donkere nachten gaan voorbij
06 'k Heb een boodschap
07 Ik was nog jong
08 Laat mij werkzaam zijn
09 Weet van elk moment
10 Als de avond is gedaald
11 Vanmorgen
12 Als Jezus weer komt

   Songtekst | YouTube | CD
 

Het Kerstkind - Morning Light

01 Het Kerstkind
02 Ergens op aarde
03 Heel lang geleden
04 Weet jij het antwoord
05 Als een kaars
06 Een poort wordt afgesloten
07 't Is jaren geleden
08 Waarom kan men niet stoppen
09 Als een voorbeeld
10 Vrede Zij u,
11 Donker en koud
12 Vrede, Liefde, Vreugde

 

   
Mountaineers, The uit Smilde
 

Songtekst | YouTube | LP | 1983

The Mountaineers uit Smilde - Gedachte

Kant A

01 God zij dank
02Leer ons luisteren
03 Gedachte
04 Jezus is mijn lied
05 Angst
06 Look down

Kant B

01 Ach eens leefde ik onder de zon
02 Geloven is ervaren
03 De vossen hebben holen

04 Praat met Hem
05 God is meer
06 Nog niet
07 Gebedslied

 
 

www.dekleinekracht.com