Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Klaas en Riek Post
 
   

Songtekst | YouTube | LP
 

Klaas en Riek Post - In de stilte van de avond

MAARTEN DE GROOT, Hammondorgel Concorde
PIET PIERSMA, Electrische gitaar

KLAAS EN RIEK POST ZINGEN LIEDEREN VAN MAARTEN DE GROOT

Zowel Klaas en Riek Post als ook Maarten de Groot zijn geen onbekenden in het land van de geestelijke muziek. De vertolking van enkele liederen van de hand van Maarten de Groot door dit duo, met hun bij velen zo geliefde stemmen, geeft een aparte en geheel nieuwe ervaring. Het is fijn, dat er in hun repertoire naast de bekende bundels, waar Klaas en Riek doorgaans hun keuze uit doen, ook eens wat nieuwe liederen verschijnen.

Na beluistering van deze plaat zult U het met ons eens zijn, dat Maarten de Groot er in geslaagd is een aantal mooie liederen aan hun uitgebreid repertoire toe te voegen. Zijn fijne en gevoelige begeleiding droegen bij aan de totstandkoming van een LP, waarvan wij overtuigd zijn, dat deze bij velen in de smaak zal vallen.

Kant A

01 In de stilte van de avond
02 Heel de aarde juicht
03 Ik hef mijn ogen naar de bergen
04 God is goed (Maarten de Groot)
05 De Heer is mijn licht
06 Hij die rustig en stil
07 Verlossing uit gevangenschap

Kant B

01 Ik heb een Heiland
02 Zeg het aan Jezus
03 Weest blij in de Heer
04 Kol'od batewah penimah (Maarten de Groot)
05 O denk aan het huis bij de Heer
06 In des Heilands liefdearmen
07 Wij zijn op reis

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Klaas en Riek Post - Groot is Zijn liefde

Kant A

01 Jezus mint, zalig lot
02 Groot was Zijn liefde
03 Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw
04 Hier ver 't aards gedruis
05 Nooit zag ik een vriend
06 Geprezen zij des Heilands Naam
07 Ga vlied met Uw smarte
08 Er komen stromen   van zegen

Kant B

01 Er is Een, er is een in je leven
02 De meester is wachtend op U, mijn vriend
03 O, welk een macht heeft Uwe liefde
04 Doorgrond mijnhart en ken mijn weg
05 De Geest strijdt, o zondaar
06 Ga mij niet voorbij, o heiland
07 Tehuis, waar niets verandering kent
08 Komt laat ons zingen
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Klaas en Riek Post - Gij zijt ons loflied eeuwig waard

Kant A

01 Weet u dat er liefde is
02 Elk uur elk, ogenblik
03 Dan ben ik bij Hem
04 Gij die treurt, kom met uw hart

05 God is hier en wil ons zeeg'nen
06 Voorwaarts, christenstrijders

Kant B

01 Vol verwachting blijf ik uit zien
02 Hoor, 't moet des herders stemme zijn
03 't Is maar een stap
04 Hij is mijn beste vriend
05 O God van hemel zee en aard
06 Als hier op aarde mijn werk is gedaan

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Klaas en Riek Post - Hoe groot zijt Gij

Kant A

01 Ga, vlied met uw smarte
02 Ik ben reizend naar die stad
03 Hoe groot zijt Gij
04 Gij, die kroonjuwelen zoekt ()
05 Groot is Uw trouw (Piano-improvisatie)
06 Mijn Vader, dank U wel
07 Jezus mint mij, zalig lot

Kant B

01 Neem de naam van Jezus mede
02 In des Heilands liefde armen
03 Reist met Jezus samen
04 Als de poort open gaat
05 Ik gaf mijn alles op voor Jezus
06 Jeruzalem, mijn vaderstad (Klaas Post)

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Klaas en Riek post - Zie ons wachten aan de stromen

Kant A

01 Jezus gaat heden voorbij
02 Hoor naar des Meester stem
03 Zie ons wachten aan de stromen
04 Wijs me de weg
05 Daar zijn geen grenzen


Kant B

01 Tel Uw zegeningen
02 Vanuit de hoge hemel
03 Volle verzekering
05 God maakt het leven rijk
06 Wat een dierbare redder

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Klaas en Riek Post - In Hem is eeuwige licht

01 Jezus redt U nu
02 's Heilands kroonjuwelen
03 Houdt het fort
04 Onze beste vriend
05 Jezus neemt de zondaars aan
06 Onze Hemelse woning
   


Songtekst | YouTube | LP
Klaas en Riek Post - Ginds achter de sterren
m.m.v. Henk Tent - Wim Witman


Kant A

01 Ik ben tevreden eenvoudig te leven
02 Maakt soms de last uwer zonden U moe?
03 Eens was mijn hart in duisternis verscholen
04 Orgelsolo, Gaf mijn alles op voor Jezus
05 Als ik maar weet dat hier mijn weg
06 Het eenzame pad Heer ik wil Uw liefde loven
07 Heer ik wil Uw liefde loven

Kant B

01 Is uw leven voor and'ren ten zegen?
02 Ik ken een rivier, en haar heerlijke vloed
03 Hoort het troostwoord gij Gods kinderen
04 Orgelsolo, Eens was ik ver van God
05 O waarom ben u toch zo droevig?
06 Hoe vaak begeerden wij stromen van zegen
07 Mijn hart zingt een lief'lijke melodie
 

   


Songtekst | YouTube | LP
Klaas en Riek Post - Kom toch naar huis

Kant A

01 Ik zal van de Heiland zingen
02 Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost
03 Dochter Sions weest verheugd (Henk Tent)
04 Rijst op,rijst op voor Jezus
05 Ik ken een allerschoonste naam
06 Mijn hart is blij van hemelvreugd
07 Als trouwe oogstlien (Henk Tent)
08 Daarboven is een heerlijk oord
09 Kom tot Uw heiland

Kant B

01 Kom toch naar huis
02 Zoals ik ben (Henk Tent)
03 Mij wil de heiland gebruiken (Henk Tent)
04 Zondaar is Uw hart verslagen
05 Een stil gebed
06 't Is maar een stap (Henk Tent)
07 Zachtkens en teder (Henk Tent)
08 Prijs den heer met blijde galmen
09 Denk lieve vriend
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Klaas en Riek Post - Elke morgen weer nieuw
Hammond orgel: Maarten de Groot en gitaar: Paul Brouwer

Kant A

01 Als de poort open gaat
02 Uw naam, o Heiland
03 Er is vreugde
04 Orgel solo
      - Sing Hosanna
      - We shall not be moved
      - You've got to walk that lonesome vally
06 Aardse vrienden
07 Kinderen des konings
08 Hoor, mijn vriend naar Gods stem

Kant B

01 Elke morgen weer nieuw
02 Als zorgen mij omringen
03 Waarheen, vrienden
04 Orgel solo
     - Ik weet dat God de weg mij banen zal
05 Ik ben op reis naar huis
06 Nog zijn 's Hemelspoorten
07 Jezus is bij mij
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Klaas en Riek Post - Vol van pracht

Met Rens Lodewijk

01 Stille Heilige vredenacht (Klaas en Riek Post)
02 Ik mag zo gaarne horen (Rens Lodewijk)
03 Nummer blonk een schoner licht (Zangkoor)
04 Er is een kindeke geboren (Klaas en Riek Post)
05 Het nieuw geboren kind (Rens Lodewijk)
06 Heerlijk klonk het lied der eng'len (Zangkoor)
07 Gloria in excelsis Deo (Klaas en Riek Post)

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Klaas en Riek Post - Zie ik sta aan de deur

Met de Familie Tent en Rens Lodewijk

Kant A

01 Ik weet niet het uur, dat mijn Heer verschijnt
02 Breng me d' aloude tijding
03 Diep, diep aan Uwe voeten
04 Ik weet niet, waarom Gods gena
05 Daar staat Iemand aan de deur
06 Heer, een oog dat U slechts ziet
07 Als ik eens zal gaan door de Gouden poort
08 'k Zal eens mijn Heiland in Heerlijkheid zien

Kant B

01 Hoort de stem van s' heeren wachters
02 Donk're wolken overschaduwen de wereld
03 Ik loop langs steile paan
04 Gaat U elke dag weer
05 Jezus klopt zacht aan de deur
06 Neem de naam van Jezus mede
07 Met een eeuw'ge liefdeband
 

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
Klaas en Riek Post met Teun de Jager Hammondorgel, Wim Witman Electr. gitaar

Kant A

01 Breng mij d'aloude tijding
02 Ik weet niet het uur dat mijn Heer verschijnt

Kant B

01 'K zal eens mijn Heiland zien
02 Er was een, die gewillig zijn leven eens gaf

   

Songtekst | YouTube | Singel
 

Klaas en Riek Post

Kant A

01 Daar staat iemand aan de deur
02 O, wat wilt Gij doen met Jezus?

Kant B

01 Ik weet niet waarom Gods gena
02 Als ik eens zal gaan door de gouden poort

 
 
Klaas en Riek Post
 
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Klaas en Riek Post, John Buurman en Floor Stoop

Kant A

01 Als op 's leven zee
02 Eens breek in mij het zilveren koord
03 Elk uur, elk ogen blik
04 Geef de Heiland het roer in handen
05 Ga mijn niet voorbij, o Heiland
06 Daar is een helper, groot van kracht

Kant B

01 De Heer is mijn licht
02 Maakt o zondaars, plaats voor Jezus
03 Een korte wijl! sw tijd genaakt
04 'k Geef mijzelf aan U volkome
05 Afgedwaald van de Heiland
06 Zachtkens en teder

 
Kleine Kracht, de
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Kleine Kracht, Een weg

Kant A (People of Freedom)

01 Zing met mij
02 Ik heb mijn hart gegeven
03 Een weg
04 Hoop
05 Halleluja
06 Medley
07 Glory halleluja

Kant B (
Kleine Kracht)

01 Spoedig zal komen
02 Het antwoord
03 Alzo lief had God de wereld
04 Whisper a prayer
05 Waarom niet vandaag
06 Hebt ge uw ziel voor de Heiland
07 Ik was alleen
08 Neem mijn hand
09 Ik wil u danken
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 

Overwinningsliederen - Muziekensemble Kleine Kracht  van de Baptisten Gemeente te Vroomshoop. o.l.v. Piet Kroeze

Kant A

01 Herkenningsmelodie
02 Ik ben jong
03 Er is een naam
04 'k Wil graag verhaal vertellen
05 Luide zingen wij
06 Glorie! Glorie!
07 De oude rekening is voldaan

Kant B

01 Hij zocht mij, hoe ver ook!
02 Jezus denkt aan mij
03 Aantal Koren
04 De Heiland roept u heden nog
05 Ik ken een rivier
06 Sluit U aan
07 Waarom niet nu

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Worden als een kind - Muziekensemble Kleine Kracht
o.l.v. Marinus Vos

Kant A

01 Van U wil ik zingen
02 Er is een Heer
03 Ik hoor woorden zo schoon
04 Wees mij een gids
05 Jezus pakte mij bij de hand
06 Op die dag
07 Als een kind

Kant B

01 Er schijnt een licht
02 Een nieuw begin
03 Mijn grootste bezit
04 Waarom o waar
05 Eens zal alles anders zijn
06 Leer mij Heer
07 Door het geloof
08 Dank U Heer

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Paspoort - Muziekensemble Kleine Kracht
o.l.v. Marinus Vos

Kant A

01 Ik bid voor vandaag
02 Heer ik kom tot U
03 De tijd is gekomen
04 Vrede Shalom
05 Halleluja
06 Weet je wel
07 Onze Vader

Kant B

01 Is uw paspoort getekend
02 Eens was ik diep in zonde verloren
03 Vergeet niet een van Zijn weldaden
04 Ik ben de Uwe, Heer
05 Hoe groot zijt Gij
06 Hoe ver is het nog
07 Alles love de Heer
08 Een lege kribbe
 

King Children
 

Songtekst | YouTube | LP | 1973
 

King Children - In mij hart rust een melodie

Kant A

01 In mij hart ruist een melodie
02 Eens was mijn hart
03 Ik ben zo blij
04 Geankerd in Jezus
05 Open uw hart voor Hem
06 Kom tot Jezus
07 Wees ook gij een Daniel
08 De Heilige stad


Kant B

01 De blijde boodschap
02 Ik wil leven voor Hem
03 Ik heb een Vriend
04 Glorie voor mij
05 Er is nog een weg
06 Onderweg
07 Gered
08 Every day
 


Koor- en Samenzang
- Nooit meer nacht
 


Songtekst | YouTube | CD
Nooit meer nacht
Massale Koor- en samenzang vanuit de St. Maartenskerk te Zaltbommel en de grote kerk te Maasluis

DEEL 1

01 Psalm 68 - 10 en 17
02 Ik wil zingen van mijn Heiland
03 Psalm 42
04 Lof zij de Heer
05 Jacob's ladder
06 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
07 Juicht, verre landen aan de kust
08 Vrees niet
09 Psalm 75
10 Aanschouw het Lam
11 Nooit meer nacht

DEEL 2

12 De dag door uwe gunst ontvangen
13 Vader wij eren
14 Lied van de verrijzenis
15 O eeuwige Vader sterk in macht
16 Gouden harpen ruisen
17 Londonderry air
18 Glory halleluja
19 Jeruzalem
20 Psalm 86 - 6
21 Tel uw zegeningen
22 Ga nu heen in vrede
 


Koor- en Samenzang -
Horen, Zien en Geloven
 

Songtekst | YouTube | CD

Koorzang en Samenzang -  Horen, Zien en Geloven

Horen zien geloven, dat is de slogan van de Evangelische Omroep. Deze woorden zeggen precies waar het bij de EO om gaat. Zo draagt de EO een boodschap uit waar je in mag (gaan) geloven. Geloven in Jezus Christus, de enige weg to God de Vader.

Prachtige liederen die het luisteren meer dan waard zijn. Die je van binnenuit versterken, die appelleren aan de liefde die in je wordt geplant en die je uitdagen om verantwoording af te leggen.

Met de woorden horen zien geloven staan we midden in de wereld. Open voor God en open voor de ander; geraakt door de nood, maar overtuigd van de Grote veranderende Liefde.

CD 1

01 Dit is de dag...
02 Glory to the King of kings
03 O hoogte en diepte, looft nu  God
04 Sanctus
05 Lof zij de Heer
06 Lof en dank
07 Neem, Heer, mijn beide handen
08 Ava Verum
09 Eens zullen wij met Jezus leven
10 Jacob's ladder
11 Waar woont God
12 Het donker voorbij

CD 2

13 Amen
14 Beveel gerust uw wegen
15 Wees niet bevreesd
16 Celtic Prayer
17 Gelukkig is het land
18 Er is een Verlosser
19 Nog even
20 Heer wat een voorrecht
21 Ik wil zingen van mijn heiland
22 Zegenbede
 


Koor- en Samenzang - Blijf bij mij Heer
 
 


Songtekst | YouTube | LP
 
Massale samenzang en 13 verenigde Koren

Kant  A

01 Looft, looft verheugd den Heer der heren
02 Laat ons nu vrolijk zingen
03 Wil niet toornig U verheffen
04 Geloofd zij God met diepst ontzag
05 Neem mijn leven, laat het, Heer
06 Komt nu met zang van zoete tonen
07 Mijn Herder is de Here God
08 Grote God, wij loven U

Kant B

01 O mijn ziel, houd goede moed
02 Eens komt de grote zomer
03 Dat ons loflied vrolijk rijze
04 Blijf bij mij, Heer
05 Looft God, looft zijn naam alom
06 O God, die droeg ons voorgeslacht
07 Ere zij aan God, den Heer
 

Kousemaker, Familie
 Songtekst | YouTube | S | 1961
 
Familie Kousemaker Ensemble Zang en Spel

Kant A

01 Zij ons harte altijd vrolijk
02 Ik ben zo blij

Kant B

01 Blijf bij mij Heer
03 Nader mijn God. tot U

   
Krefelder Gruppe
 
 

Songtekst | YouTube |

Krefelder Instrumentalgruppe - Jesus ist der Sieger

01 Als bazuingeschal
02 Door een blik op het kruis
03 Mannenbroeders ziet het teken
04 Komt tot uw Heiland
05 Aan het Kruis

 
 

www.dekleinekracht.com