Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Janneke Slagter
 
 

Songtekst | YouTube | LP | 1982
 

Janneke Slagter - Dank, Heiland, Dank

Kan
t A

01 Hoe groot zijt Gij
02 Als ik Hem maar kenne
02 Kom tot Uw Heiland
03 Heer wij komen voor Uw troon
04 Leid vriendelijke licht, Mij als een trouwe wacht
05 De dag, o Heer, gaat weer ten einde

Kant B

01 Aan de hand van Jezus wil ik wandelen
02 Dat ons loflied vrolijk rijze
03 Achter Hem aan
04 Gouden harpen ruisen
05 Jezus mijn Heiland
06 Dank, Heiland, dank
07 Daal bij het huiswaarts gaan Uw zegen
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1981
 

Janneke Slagter - In mijn hart daar zingt een melodie

Kant A

01 In mijn hart daar zingt een melodie
02 Gouden harpen ruisen
03 Onze Vader
04 De doorboorde hand
05 Nader nog nader
06 Ik wandel in het licht met Jezus

Kant B

01 Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning
02 Als de Heiland zal verschijnen
03 Welk een vriend is onze Jezus
04 Ik wil zingen van mijn Heiland
05 Vader ik wil U danken
06 Jezus gaat heden voorbij
07 In mijn hart daar zingt een melodie
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Janneke Slagter zingt - Antwoord op alle vragen
m.m.v.hobo: Robert Tempelaar, orgel: Arie Pronk

Kant A

01 In de hemel is het schoon
02 Jezus, dierb're Heiland
03 Zoekt eerst het koninkrijk
04 Heer, Gij openbaart (orgelimprovisatie)
05 Dicht bij Jezus
06 Ieder uur
04 Antwoord op alle vragen

Kant B

01 Ster waarop ik schouwe
02 Geest de vaders
03 Wandel maar stillekens
04 Sanctus (Heilig, heilig)
05 Maranatha (orgelimprovisatie)
06 Als in nood gezeten
07 De Heer is mijn licht
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Janneke Slagter zingt - Johannes de Heer
m.m.v. Rob van Stiphout - dwarsfluit,  Arie Pronk - orgel

Kant A

01 Leg maar stil je hand in Zijn handen
02 De Heer is mijn Herder
03 Als ik Hem maar kenne (Arie Pronk)
04 Wees stil tot God

05 Liefde was het 
06 Psalm 42 (Arie Pronk)
07 U kan ik niet missen

Kant B

01 Het ruw houten kruis
02 Maranatha
03 Heer wees mijn gids
04 Jezus mijn Heiland
05 Zijn liefde zocht mij
06 Heer in de hemel

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Kerstfeest met Janneke Slagter

Kant A

01 Nu Zijt Wellekome
02 Midden In De Winternacht
03 Slaap Zacht, Gij Goddelijk Knaapje Teer
04 Engelkens Door 't Luchtruim Zwevend
05 Op Een Nacht Bij Bethlehem
06 Stille Nacht
07 O Kindeke Klein

Kant B

01 Er Is Een Kindeke Geboren Op Aard'
02 Hoor De Eng'len Zingen D'eer
03 Lang Geleden In Efratha's Velden
04 In Bethlehems Stal
05 Machtige Heiland
06 Vol Van Pracht

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Janneke Slagter zingt Kerst liederen
Met strijkorkest begeleiding Pieter Stolk. - orgel

Kant A

01 Stille nacht
02 Het is geboren het Goddelijk kind
03 In Bethlehems stal
04 Vol van pracht
05 Schoonste Heer Jezus
06 Herderszang
07 Geen wiegje als rustplaats

Kant B

01 Hoe leit dit kindeke
02 Komt kinderen, komt allen
03 De Herdertjes lagen bij nachte
04 O kindeke klein
05 't was nacht in Bethlehems dreven
06 Bethlehem
 

   
Jan van Loo, Elektronisch orgel
 


Songtekst | YouTube | CD | 1988
Jan van Loo, Elektronisch orgel -
20 veel gevraagde gewijde melodieen

01 Dat ons loflied vrolijke rijze
02 Als ik maar weet dat hier mijn weg
03 Dochter Sions
04 Er komen stromen van zegen
05 Zie ons wachten aan de stromen
06 Ik wens te zijn als Jezus
07 Veilig in Jezus armen
08 Ik kom tot U
09 Zachtkens en teder
10 Jezus mijn Heiland
11 Ik ga slapen ik, ben moe
12 Neem de wereld, geef mij Jezus
13 De Heer is mijn Herder
14 Ik weet dat mijn verlosser leeft
15 Heer wees mijn gids
16 Ik wil zingen van mijn Heiland
17 Op die hevel daar ginds
18 Voorwaarts Christenstrijders
19 Als hier op aarde
20 Fancied one
 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Jan van Loo, Elektronisch orgel  -
Speelt op verzoek Gewijde melodieŽn

01 Abba Vader
02 Laat ieder's Heren goedheid loven
03 Is uw paspoort getekend
04 Ik heb geloofd
05 Bijna bewogen
06 Geprezen zij God
07 Verblijdt U in Jezus
08 U alleen U loven wij
09 De Heer is mijn licht
10 Elk uur elk ogenblik
11 Noot zag 'k een vriend
12 Welk een ommekeer
13 O, God die mij heeft vrijgekocht
14 Als bazuin geschal
15 Glorie - Glorie
16 Fawn

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Jan van Loo, Geestelijke liederen op elektronisch orgel

Kant A

01 Daar zijn geen grenzen
02 Mijn herder is de Here God
03 Ik wil zingen van mijn Heiland
04 Vaste rots
05 Gouden harpen ruisen
06 Improvisatie over:
- Stil maar wacht maar
- Een naam is onze hope
- Eens zal op de grote morgen

kant B

01 Heer wees mijn gids
02 Beveel gerust Uw wegen niet
03 Jezus is de goed Herder
04 Ik weet dat mijn verlosser leeft
05 Improvisatie Jan van Loo

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Jan van Loo - Tel uw zegeningen

Kant A

01 Ik wandel in het licht met Jezus
02 Zouden wij ook eenmaal komen
03 Zachtkens en teder
04 Als hier op aarde
05 Veilig in Jezus armen
06 Ruwe stormen

Kant B

01 Welk een vriend is onze Jezus
02 Blijf bij mij Heer
03 Tel uw zegeningen
04 Al de weg
05 Glory Halleluja
06 Impro (Jan van Loo)

   
Jong Marken zingt
 

Songtekst | YouTube | LP

Jong Marken Zingt - Een naam is onze hope

Kant A

01 Wat God in deze tijd zoekt
02 Ik heb een Herder
03 Maakt Gij Heer, zo hoog, zo rein
04 Komt en laat ons Christus eren
05 Weet gij hoeveel sterren kleven
06 Als de dag met gouden glans
07 Hand in hand met Jezus
08 Schepper en Koning
09 Gij engelen die omhoog

Kant B

01 Maranatha Jezus komt
02 Welk een vriend is onze Jezus
03 Jezus is de vriend van zondaars
04 Maar ik weet in wie ik geloofd heb
05 Spreek mij van Jezus mijn Heiland
06 Ik heb een Heiland die leeft
07 Jezus bij mij
08 Als straks de bazuin zal schallen
 

 
Johnny Cash
 
 

Songtekst | YouTube | CD | 2004

Johnny Cash - My Mother's Hymn Book

01 Do Lord
02 When the roll is called yonder
03 Softly and tenderly
04 Just As I am

 

Jo Vincent Kwartet
 

Songtekst | YouTube | LP | 1935
 

Jo Vincent Kwartet - Stille nacht, Heilige nacht

Kant A

01 Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
02 De herdertjes lagen bij nachte
03 Nu zijt wellecome
04 Aan U, o Koning der eeuwen
05 Gloria in excelsis deo
06 Weihnachtslied
07 Das Wiegenslied der Hirten

Kant B

01 O kindeke klein
02 Ere zij God
03 Kerstnacht
04 Stille nacht, heilige nacht
05 O verblijdende, o gij wijden
06 Daar kwam een rijsje groeien
07 Uren, dagen, maanden, jaren

   

Songtekst | YouTube | LP | 1977
 

Jo Vincent Kwartet - Liederen van Joh. de Heer

Kant A

01 Kom tot Uw Heiland, toef langer niet 
02 O denk aan het huis bij de Heer
03 Dankt nu de Heer voor al Zijn zegeningen
04 Christus heeft overwonnen
05 Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat
06 Looft, looft nu aller heren heer

Kant B

01 Veilig in Jezus armen
02 Het scheepken onder Jezus hoede
03 Daar ruist langs de wolken
04 Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij
05 Een vaste brug is onze God
06 Komt nu met zang van zoete toen

   


Songtekst | YouTube | LP | 1974
Jo Vincent Kwartet - Psalmen en Gezangen

Kant A

01 Prijs de Heer met blijde galmen
02 Dat ons loflied vrolijk rijze
03 Ik zal met mijn ganse hart Uw eer
04 Als de dag met gouden glans
05 Heer! ik hoor van rijke zegen
06 Ik wil U, o God mijn dank betalen

Kant B

01 Ontwaakt, gij die slaapt
02 God enkel licht
03 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
04 O, welk een macht heeft uwe liefde
05 Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
06 Geloofd zij God met diepst ontzag


John Buurman
 

Songtekst | YouTube | LP
 

John Buurman - Voor Zijn Glorie

Kant  A

01 Klokkenlied
02 Bede
03 Zie slechts op Hem
04 Door geloof alleen
05 Neem tijd om te knielen
06 Heer, ga Uw gang

Kant  B

07 De Heer is mijn licht
08 Het paspoort
09 Zie het lam Gods
10 De haven der rust
11 Het lichtende kruis
12 De schoonste naam
13 Overwinning
14 Wees stil mijn ziel

   

Songtekst | YouTube | LP
 

John Buurman en Aad Heemskerk - Nimmer alleen
met Henk Colijn - Orgel

Kant  A

01 Alleen
02 Scheppingslied
03 Wij zingen zoveel
04 Een stond ik in een schaam'le stal
05 Klokkenlied
06 Doorgrond mijn hart

Kant B

01 Kinderen des koningen
02 Op het Gods lam rust mijn ziele

03 Ver boven 't prachtig sterrendak
04 Open Uw ogen
05 Zie het lam Gods

06 Bede


Jongerenkoor Breedenbroek - Dinxperlo
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Jongerenkoor Breedenbroek - Dinxperlo
o.l.v. Gerrit Kleinhesseling

Kant A

01 Lied van de pottenbakker
02 Blowing in the wind
03 Er is een Heer
04 Alleluja : Solist: Hennie Geven
05 Ave Maria : Solist: Hennie Geven
06 Day is done

Kant B

01 Welche farbe hat die welt
02 The sound of silence
03 Heer wij vragen U
04 Onze vader : Soliste: Carla Stroet
05 Want God heeft zich aan ons geopenbaard
06 Auf wiedersehn (Amazing Grace) Soliste: Carla Stroet
 

 


Jongerenkoor uit Wijtgaard
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Alles heeft zijn tijd - Jongerenkoor Wijtgaard

Kant A

01 De steden die wij bouwen
02 Lied van het westen
03 Little Moses
04 Alles heeft zijn tijd
05 Keep on the sunny side
06 Siciliano uit de sonato in F
07 Bid met ons, zing met ons

Kant B

01 Will the Circle be Unbroken
02 Uit vuur en ijzer
03 Hoe lang is de weg
04 I'll Fly Away
05 Geef mij kracht
06 Jeruzalem
07 We shall not be moved

08 Vrede


Jubilate uit Deventer
 

Songtekst | YouTube | LP

Jubilate Deventer - Jezus bidt voor mij

Kant A

01 Hij bidt voor mij
02 Getuigenis
03 Bekering
04 Nog zijn 's hemels paarlen poorten
05 De ruimtevaart van Gods kinderen
06 O vriend grijp de doorboorde hand

Kant B


01 Heer geef ons moed om te luisteren
02 Het lichtende Kruis
03 Weldra komt de Heer op aarde
04 Als ik in de nevel dool
05 Spoedig zal komen
06 Dieper in Uwe liefde, o Jezus
07 Jezus Hij nodigt U

 
 

www.dekleinekracht.com