Welkom

Albums Update Links YouTube

Contact 


Welkom bij de Kleine Kracht: Christelijke Muziek uit de jaren '60, '70, '80 en '90...
 

selectie albums

 

zendantenne, 1983

 

op de 100.4 MHz

 

1983

 

dekkingskaartje, met 30W

  

1981

 

 
 
 
 
 
 

 

Welkom bij radiozender de Kleine Kracht. Muziek met een boodschap. Veel luisterplezier toegewenst....

Als tiener werd ik ge´nspireerd door illegale radiozenders die Christelijke muziek uitzonden, hierbij denk ik aan de Witte Reus en de Turfschipper uit Harkema. de Turfschipper was er altijd op de zaterdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur. En de Witte Reus op de zondagavond van 20:00 - tot middernacht en ook iedere zondagmorgen was er Radio Careline uit Surhuisterveen, gevolgd door de zender Straatsburg uit Surhuizumer- Mieden.

Al deze radiozenders draaiden muziek die niet werd uitgezonden door de NCRV en de EO. Met name Uitnodiging- Overwinningsliederen met bijzondere orkestbegeleiding. Wij hebben genoten van deze evangelisatie uitzendingen. De plaatjes waren voor alle luisteraars, en in het bijzonder voor zieken, bejaarden en de eenzamen.

In 1981 ben ik ook gestart met een eigen radiozender op de 100.4 MHz met een klein zendertje van 5Watt. Elke woensdagavond van 19:00 uur tot 11:00 uur. Na een jaar ging het zendvermogen omhoog naar 30 Watt. Vele verzoekjes kwamen binnen per brief of de telefoon, en ook live in de uitzending was geen uitzondering. Een aantal locaties waar de Kleine Kracht trouwe luisteraars had in Broeksterwoude, Burgum, Dokkum, Drachten, Ferwert, Hallum, Metslawier, Ryptsjerk, Ternaard, St. Annaparochie en Ameland (Nes).

Zendbereik - Klik op het dekkingskaart links op deze pagina - De kleur rood is de ontvangst op de auto radio en geel is ontvangst die mogelijk was met een buitenantenne. In die tijd had bijna iedereen wel een FM antenne buiten op het dak staan, de kabel was nog niet zo uitgebreid als nu. Lokale en commerciŰle radiozenders waren er niet, alleen Radio 1 t/m 4. En ook televisie was beperkt tot  Nederland 1 en Nederland 2 en nog drie Duitse tv zenders ARD 1,3 en ZDF.

De Kleine Kracht heeft 6 jaar lang mogen uitzenden, en dat met veel plezier gedaan. Op woensdagavond 17 december 1986 werd uit de lucht gehaald door de radiocontroledienst. Na een jaar van stilte kwam er een nieuwe zender met een nog groter bereik. Na paar uitzendingen kwam er uit betrouwbare bron een tip binnen dat de Kleine Kracht weer gepeild was door de radiocontroledienst en sindsdien niet meer uitzend in de regio Rottevalle.

Na die tijd waren er meer zenders actief met uitzenden van het geestelijke lied. oa. Castor en Ymkje uit Jorwerd, de Morgenzon uit Opende (Groningen).

Nu na 30 jaar later kwam ik de langspeelplaten weer tegen op zolder en moest ik terug denken aan die mooie jaren als etherpiraat. Dit bracht mij op het idee om de langspeelplaten te digitaliseren en de mensen weer mee laten genieten van deze nostalgische muziek. Het digitaliseren kost veel tijd, want op deze platen en singeltjes zitten  diversen gebruikerssporen, met als resultaat dat men tikjes hoort tijdens het afspelen. Deze kunnen er verminderd worden door middel van een computerprogramma.

Het assortiment langspeelplaten, singeltjes en cd's is inmiddels al aardig uitgebreid en er komen regelmatig nog wat bij, via marktplaats ed.

Sinds 2013 ben ik actief op Youtube en Facebook en nu 2016 heeft de Kleine Kracht een eigen website ter herinnering aan deze christelijke etherpiraten uit de jaren '80, '90.

Ik hoop van ganser harte dat u met steun en dankzegging mee geniet van de aangeboden muziek.

de Kleine Kracht 2016
 

Archief:

Strafbaar feit: het bezigen van  een geheime zender
 
Arrondissementsparket te Leeuwarden
Tesselschadestraat 33
correspondentieadres: postbus 21035, 8900 JA Leeuwarden

parketnr. 006095/87

U wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, waarvan de gegevens onderaan deze brief zijn vermeld. Ik ben bereid van verdere strafvervolging af te zien, indien u voor het op aangehechte acceptgiro genoemde bedrag betaalt. (500 gulden)

Indien in verband met het door u gepleegde strafbare feit een of meer voorwerpen in beslag genomen zijn, geeft u door het voldoen aan deze voorwaarde(n) tevens aan dat u van het inbeslaggenomene afstand doet. Wanneer u niet ofte laat betaalt en/of niet aan de overige voorwaarde(n) voldoet, zal ik uw strafzaak ter beoordeling voorleggen aan de rechter. Betaling in termijnen is niet toegestaan. De geldboete die ik ter terechtzitting zal vorderen is in de regel hoger dan het bedrag dat u thans als schikking wordt voorgesteld.

Bij eventuele correspondentie en bij betaling anders dan d.m.v. de aangehechte acceptgiro dient u het parketnummer en de uiterlijke betaaldatum te vermelden. Betalingen zonder vermelding van het parketnummer en de uiterlijke betaaldatum worden om administratieve redenen geweigerd.

Omschrijving strafbaar feit: het bezigen van  een geheime zender gepleegd op: 17 december 1986 te: Rottevalle


De officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden,


Archief: Archief: 23 november 1974 Ytsma's 'Zwarte Schaduw' piraat met geestelijk lied
 

"Ik mocht it stomme graech dwaen..."
 

Soms zat Alle Ytsma (54) de hele dag te zenden. Nu hij onder de naam "De Zwarte Schaduw" niet mee in de ether te horen is, beperkt hij z'n activiteit tot luisteren. De hele dag staan twee toestellen klaar om alle wederwaardigheden van de heren zendamateurs te vernemen. Wat moet je anders, als je de hele dag thuis moet blijven en iet meer mag werken. "Earst komme de freonen noch wolris, maar dat hÔldt ek op. Dan moat men docht hwat ˙tfine. Ik snap net da'k ien hwat misdien ha".

 

Want ook de Miedwei in de Surhuizumer Mieden wist wachtmeester Groen met z'n collega's op 12 maart van dit jaar te vinden. De peiling wees uit dat vanuit het huis van Ytsma gezonden werd en zo kwam na anderhalf jaar ook een eind aan de Zwarte Schaduw. Ytsma had de naam gekozen, omdat hij vaak een zonnebril moet dragen. Wegens een oogoperatie is hij afgekeurd voor werk en om dezelfde reden zet hij ook vaak een paar donkere glaasjes op z'n bril, vandaar de Zwarte Schaduw.

Nu mag hij niet meer zenden en dat vindt hij ontzettend jammer. "It wie in fascinerende hobby, ik foun it prachtich. Ik siet soms in hiele dei achter dat ding". Hoe je er bij komt? "Och, hwat moat je sa'n hiele dei dwaen. Doe wie ik 'es by ien die hie sa'n ding. Hy hat my de tekening jown en doe ha'k ek ien makke. Dat wie net sa moeilik". En het bleek ook nog een goede zender, want Ytsma kwam zelfs goed door in Minnertsga.

Geestelijke liederen

"Zwarte Schaduw" mag dan wat angstwekkend klinken. Ytsma was een zeer beminnelijk man in de ether. Hij weigerde te spreken met amateurs die zich van namen als "de blanke Duivel" bedienen en is ook van mening dat heel wat piraten eruit moeten omdat ze vloekwoorden en schunnige taal gebruiken. Zelf zond hij keurige plaatjes uit en eenmaal in de week zelfs een programma met geestelijke liederen! Elke zondagmorgen ging dat de lucht in vanuit de Surhuizumer Mieden en Ytsma is ervan overtuigd, dat hij minstens 100 vaste luisteraars had. Ook kreeg hij veel reacties op dit programma en zelfs cadeautjes. "It is wol in gemis hear", zegt hij, mistroostig uit het raam kijkend. Luisteren alleen is natuurlijk ook wel leuk maar de echte amateur die eenmaal voor de microfoon is geweest kan het vaak niet laten, en nog is Ytsma wel eens in de ether te horen bekend hij aan wachtmeester Groen. Dat gebeurt dan bij bevriende amateurs.

 
Krant erover

De uitstekende verhouding tussen de beide heren - ook na het proces-verbaal - kenmerkt de mentaliteit van beide kantne. "Jo moatte jo plicht dwaen" zegt Ytsma die wachtmeester Groen in het geheel geen kwaad hart toedraagt maar wel graag wil weten wanneer deze naar de kerk gaat... "Jo krije se noait allegear", vertrouwt hij de politieman toe, maar deze pereert handig: "Ik krijg ook niet alle achterlichtjes". De politie was al eens eerder bij Ytsma aan huis geweest, mar toen gooide moeder de vrouw een krant over de zender heen en de heren hadden niets in de gaten.

Ytsma vindt dat de straffen wel hoog zijn, ja hij is zelfs van mening dat zenden helemaal niet verboden moest zijn. Amateurs die vuile of schunnige taal gebruiken zouden volgens hem wel de laan uit moeten, maar mensen die - en daar is hij volkomen van overtuigd - niemand tot last zijn moegen niet in hun hobby gestoord worden...  "Ik ha in freon, dy hat sels in kear flein fan Eelde om te freegjen oan de piloat as men yn'e loft ek lŕst fan ˙s hie. Se hearre ˙s der noait, waerd der yn dy fleanmasjinne sein, en ik leau der ek neat fan".  Bron: dorpsarchiefsurhuizum.

   

Archief: Vrijdag 24 april 1980 -
Geheime zender in Achtkarspelen zwijgen opgelegd
 

De gemeentepolitie van Achtkarspelen heeft zondag en maandag' twee geheime zenders uit de lucht gehaald. Zondag eed men het erf op van A. de H. in Harkema, die zond vanuit caravan achter zijn woning. De zender "de Turfschipper" werd het zwijgen opgelegd. Er is proces verbaal opgemaakt tegen de etherpiraat, en apparatuur is in beslag genomen.

 

Ingezonden bericht van een luisteraar

De Turfschipper

Tot onze grote spijt hoorden we dat de zender van. de Turfschipper van Harkema uit de lucht is gehaald, die iedere zaterdagmiddag met zijn prachtig programma van geestelijke liederen in honderden huiskamers te beluisteren was. En dan denk ik in de eerste plaats aan onze zieken waarvan sommigen misschien al jaren op bed moeten liggen en die zo genoten van dit programma. Dan zijn er onze bejaarden die aan huis gebonden zijn en de eenzamen, die allen door dit programma vertroost en gesterkt werden. Uit de reacties die we horen, blijkt mij dat dat er heel verdrietig om zijn want voor zieken, bejaarden, bedroefden, is dit een grote teleurstelling.

Maar we kunnen geen verwijt maken aan onze overheid, we weten dat het bij de wet verboden is om zo uit te zenden. En toch is  het heel heel jammer, Wat zou het prachtig zijn als op de duur het nog zover mocht komen dat aan zulke zenders een vergunning verleend werd. Wie weet misschien zijn de wonderen de wereld nog niet uit.

Een week later was de Turfschipper alweer terug in de ether, nu met een 100 Watt zender en daardoor zijn ontvangstbereik flink verbeterde.

 

Studio Turfschipper radio

   


Archief: Maandag 25 mei 1981 - De Witte Reus' elke zondagavond actief
 

Evangelische etherpiraat in Harkema voorziet in behoefte.

In Friesland komen de liefhebbers van koor- en gospelmuziek, de liederen van Johannes de Heer en de al of niet berijmde psalmen beter aan hun trekken. Vanuit zijn boerderijtje verzorgt Edze Weening, een 28-jarige etherpiraat, samen met zijn vrouw Anneke zijn eigen programma met geestelijke muziek. Deze clandestiene regionale evangelische omroep is iedere zondagavond in de lucht.

  Meer lezen klik hier
   


Archief: Dinsdag 6 juni 1989 - Evangelische piraten zender in Jorwerd uit de lucht gehaald
 

"Roept uit aan alle stranden, het Evangeliewoord". Aan die opdracht is de evangelische piratenzender Castor in Jorwerd ten gronde gegaan. Afgelopen zondag werd de zender na vier jaar opnieuw uit de lucht gehaald. Het is de tweede keer in negen jaar tijd dat psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen door de Radio Controle Dienst uit de ether zijn verbannen. Maar de honderden platen van onder anderen Gert en Hermien, Ellyen Rikkert en Wietse van der Heide blijven in de trekken van de 'zenderpiraten' Tjeerd en Ymkje van der Heide staan.

   
  Meer lezen klik hier
   

Archief:  Zondag 13 December 2009 - Station Morgenzon uit de ether gehaald !!
 

Vanavond rond 20:30 uur is de zender Morgenzon uit de ether gehaald. Namens het AT was Dhr. de Boer aanwezig met de plaatselijke politie.

Het station ''de Morgenzon'' uit Gr. Opende draaide iedere zondag van 7:00 tot 10:00 uur en van 19:00 tot 22:00 uur. Het format wat deze piraat uitzond, waren alleen geestelijke liederen. Heel lang ging het goed en bracht dit station zijn muziek via de 106.80 MHz Tot dus vandaag de Rdvv zender van 22 watt in beslag genomen werd.

   
   

 
 

www.dekleinekracht.com