Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Han Schenk en Thea Schenk- Verhey
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Han Schenk en Thea Schenk- Verhey - De Heer is mijn Herder

Kant A

01 Nooit alleen

02 Waarom ik Hem lief heb

03 Kom tot Jezus

04 Het is meer dan een droom
05 De geopende deur
06 Als de schaduwen vlieden

Kant B

01 Achter mij aan
02 Maakt u bereid!
03 De Heer is mijn Herder
04 Zijn wij allen gereed om te gaan?

05 Ik heb liever Jezus
06 Eens breekt de dag aan
07 Hebt ge uw ziel voor den Heiland ontsloten
 


Happy Music
 
 


Songtekst | YouTube | LP | 1985
 
Happy Music, 12 Gospelsongs,
Genesis, Vaya Con Dios, Yung Glory Singers, Nathan, Shalom Singers

Kant A

01 And there was light
02 Let there be peace on earth
03 Zoutend  Zout
04 Right now
05 Can we sing a song of peace
06 O Lord up above
07 The new 23rd

Kant B

01 Mijn God is groot
02 His hand into yours
03 Pass it on
04 Oh Buddah
05 Messiah! bringht morning star
06 Oase
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1987
 

Happy Music, 13 Gospelsongs.
Libben Boadskip, Lagato, The Rising Hope,Sjamasj en Levend Water

Kant A

01 Geloofd zijt Gij, o Heer
02 Jesaja 53:4-6
03 Thank you Lord
04 De Heer is mijn Herder
05 Nooit alleen
06 I Love you with the love of the Lord

Kant B

01 Oh happy day
02 Psalm 27
03 Als ik aan zijn voeten ben gezeten
04 Love means more
05 Psalm 150
06 We are the reason

   
Harry Govers
 
 

Songtekst | YouTube | LP | 1984
 

Harry Govers - In het huis van de pottenbakker
m.m.v. Marijke Meerbeek

Kant A

01 Liefde woont in het huis
02 Medley
  a In de stilte van mijn hart
  b Psalm 68
  c Heer, ik wil U loven
  d Ja, bij U schuilt mijn ziel

03 Ik wil zingen van mijn Heiland
04 In het huis van de pottenbakker
05 Medley
  a Hoe groot is het geluk
  b Avondmaal
  c Thema

Kant B

01 God is getrouw
02 Medley
  a Juicht, want Jezus is Heer
  b I'm happy today
  c Je suis heureux
  d Oh, Gott ich danke Dir

03 De naam van Jezus
04 Een schat in aarden vaten
05 When Jesus comes
06 In de Ruimte
 

   

Songtekst | YouTube | LP |

Harry Govers m.m.v. Marijke Meerbeek

Dat voor een muzikaal kind als Harry Gevers een toekomst in de muziek lag, sprak bijna vanzelf. Zijn muzikale ontwikkeling begon in het jongenskoor van een roomskatholieke parochie in Tilburg. Al heel jong speelde hij uitstekend accordeon. Met zijn zestiende jaar ging hij aan het conservatorium accordeon en zang studeren. In een harmonie maakte hij zich vertrouwd met de klarinet. En zo leerde hij vele instrumenten bespelen.

Langzamerhand werd de muziek zijn beroep. Het begon met het spelen in cafe's, op bruiloften en partijen. Het ging verder naar de kermis en de carnaval. Daarna volgde zijn intrede in de wereld van de "grote" amusementsmuziek. Hij begeleidde diverse beroemdheden van de Nederlandse populaire muziek, totdat ... Totdat hij zich gewonnen gaf aan de liefde van Jezus Christus. Daardoor kwam alles in een ander daglicht te staan, ook de muziek. Was die vroeger zijn afgod, nu is ze een middel om de Heer te dienen. De muzikale, vakbekwame Harry Govers zingt op deze plaat twaalf van zijn eigen liedjes.

Kant A

01 Gods plan met jou
02 Vertrouw op Hem
03 Een vogel in 'n kooi
04 Groot nieuws voor u
05 Het is niet moeilijk om te zingen
06 Toen ik nog een kind was

Kant B

01 Voor Jood en Griek
02 De ware wijnstok
03 Een lied voor de Heer
04 - Heb je olie in je lamp
     -  Woorden
06 De schepping ziet gespannen uit
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1976

Harry Govers - Vernieuwing

KANT A

01 Uit Egypte
02 Vernieuwing
03 Geloven als een kind
04 De smalle weg
05 Ga je door?
06 Mijn Herder

KANT B

01 Golgotha
02 Sla niet op de rost
03 Vrede
04 Alleen door het geloof
05 Ja tegen Jezus

   

Harry Smink, bariton
 

Songtekst | YouTube | LP | 1982
 

Harry Smink, bariton met
- Gemengd koor Oosterwolde
- Mannenkoor Sursum Corda uit Enschede

Kant A

01 Maranatha (Gemengd koor Oosterwolde)
02 Pains Angelicus
03 O hoogte en diepte looft nu God
04 Wanneer de schemer valt (Mannenkoor Sursum Corda uit Enschede)
05 Caro Mio Ben

Kant B

01 Hij die rustig en stil
02 He's the lily of the valley

03 Loof de Koning, heel mijn wezen
04 Groot is uw trouw (Mannenkoor Sursum Corda uit Enschede)
05 Largo
06 O liefde Gods oneindig groot (M.koor Sursum Corda uit Enschede)
07 Meester, hoe kunt Gij zo slapen (M. Sursum Corda uit Enschede)

Henk Bout, Bariton
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Henk Bout, Bariton - Pieter Stolk, orgel

Kant A

01 Psalm 43 vers 3 en 4 Zend, Heer uw licht en waarheid
02 Orgelsolo, Cantilene Pastorale
03 Hebt gij een last te dragen, John. de Heer 877
04 Orgelsolo, Trio Bicinium
05 Mijn hart, o Hemelmajesteit : Psalm 108, vers 1 en 2.
06 Jezus mijn Heiland
07 orgelsolo, I Cieli immensie Psalm19

Kant B

01 Neem heer mijn beide handen:  Gezang 232
02 (orgelsolo) Ik wil U minnen mijne sterkte
03 Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord: Psalm 56 vers 5 en 6 I
04 Orgelsolo, Psalm 25
05 Mijn Herder is de Here God, Jon. de Heer 884
06 Psalm 139 vers 1 en 14
07 Dankt, dankt nu allen God (Orgel fantasie)


Henk-Jan en Frans
 

Songtekst | YouTube | LP | 1981
 

Henk-Jan en Frans - Een splinternieuw leven!

Kant A


01 Dat is mijn Heiland
02 De kranten staan vol
03 Maar Hij was eenzaam
04 Noach
05 One, Two, Three

Kant B

01 Wat is het nu...
02 Een splinternieuw leven
03 Zoals Hij wegging
04 Tot ziens
05 Zomaar dankbaar

Dit splinternieuwe leven is het uitgangspunt van de liedjes die te beluisteren zijn op deze plaat. Door het geloof in de Heer Jezus weten wij dat wij een nieuw leven hebben gekregen. Om dit nog wat nader uit te leggen het volgende:

De bijbel zegt dat ieder mens zondig is en daarom voor God dood is. In Johannes 3 zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. Net als Nicodemus hadden ook wij dat nieuwe leven nodig, een leven tot eer van God. Toen wij onze zonden beleden en geloofden in de Heer Jezus gaf God ons dat splinternieuwe leven waarover we op deze plaat zingen. We zijn al een aantal jaren bezig om door middel van zang & muziek het evangelie door te geven. We gebruiken daarbij zelfgemaakte melodieŽn en zingen daarop eigen teksten.

Tenslotte willen we nog de volgende mensen bedanken:
Wijnand Fijnvandraat, voor z'n medewerking op piano & strings; Gert Oudenampsen, die het slagwerk voor z'n rekening nam; en in het bijzonder willen we de mensen van studio EVOBAND bedanken voor het tot stand komen van de opnames.
 


Henri Schipper
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Henri Schipper - Stil met U te spreken

Kant A

01 De smalle weg
02 Ken je Jezus
03 Mensen op de aarde
04 Juist nu
05 Beslissing

kant B

01 Ik heb je lief
02 Zou ik God niet eeuwig zingen
03 Ik zing een lied
04 Ik dank U Heer
05 Stil met U te spreken

 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Henri Schipper - Kerstmis
met de Vocal group "The Secrets'' kinderkoor ''Cecilia''

Kant A

01 Hoe leit dit kindeke
02 Glorie in excelsis deo

03 O kindeke klein, o kindeke teer

04 In 't stalleke van Bethlehem
05 O verblijdende

06 De herdertjes lagen bij nachte

Kant B

01 Nu sijt wellecome
02 Ik kniel aan Uwe kribbe neer
03 Uit hogen hemel daalt Hij neer

04 Er is een kindeke geboren op aard
05 In 't stedetje van Nazareth
06 Stille nacht heilige nacht

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Henri Schipper (jongenssopraan) Geloof Hoop en Liefde

Kant A

01 Ken jij de waarheid?
02 De ark van Noach
03 Nu is het duister

04 In alle landen

05 Als Christus de heer

Kant B

01 Geloof Hoop en Liefde

02 De navolging van Christus
03 Kijk naar omhoog

04 Altijd alleen

05 Mensen op de aarde
 


 
Henny van der Vlerk
 

Songtekst | YouTube | S | '60
 

Henny van der Vlerk - Lichtstad met Uw paarlen poorten

Kant A

01 Lichtstad met uw paarlen poorten

Kant B

01 Daar 's een brede en een smalle weg

 

 
Holland Koor
 
 

Songtekst | YouTube | CD
 

Daar ruist langs de wolken - Het Holland Koor Zingt
met ritmische begeleiding

Kant A

01 Daar ruist langs de wolken
02 't Scheepken onder Jezus hoede
03 Als in nood gezeten
04 Schenk mij geloof
05 Welk een vriend is onze Jezus
06 Dat ons loflied vrolijk rijze
07 Voorwaarts Christenstrijders

Kant B

01 Er gaat door alle landen
02 Als ik maar weet
03 Kom tot uw Heiland
04 Veilig in Jezus armen
05 Ik zie een poort wijd open staan
06 Rijst op, rijst op voor Jezus


Holy Light Singers
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Schepping - Gospelgroep The Holy Light Singers
o.l.v. Jan Baima

Kant A

01 Er is een Heer
02 Zo als ik ben
03 Schepping
04 Ik vraag mij af, is dit wel de weg
05 Waar was jij
06 Joy to the world

Kant B

01 Zullen wij ook eenmaal komen
02 Zolang er mensen zijn
03 Hoe lang horen mensen alleen maar zichzelf
04 Old country Church
05 Ik geloof
06 Als bazuingeschal

   

Songtekst | YouTube | LP | 1977
 

Gospelgroep The Holy Light Singers
o.l.v. Jan Baima

Kant A

01 Michael rows the boat ashore
02 He's got the whole world in His hand
03 Lord, do remember me
04 Blown' in the wind
05 Give me that old time religion
06 Oh, freedom

Kant B

01 The gospeltrain is coming
02 Somebody's knocking
03 Kum ba yah
04 Glory, glory, halleluia
05 Oh, when the saints
06 Amen


Hommy en Emmy Klein
 

Songtekst | YouTube | CD
 

Hommy en Emmy Klein - Dat moet weten iedereen

01 Dat moet weten iedereen
02 De weg, de waarheid en het leven
03 Genade
04 Prijs de Heer
05 Wij zingen een nieuwe lied
06 Duizend en tienduizend engelen
07 Zijn naam is Jezus
08 Ik wandel in het licht met Jezus
09 Wat Jezus deed voor mij
10 Een loflied
11 Daar zijn geen grenzen
12 Dat moet weten iedereen

 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Hommy en Emmy Klein - Mijn Jezus ik hou van U

01

01 Wie gaat er mee
02 Neem de wereld, geef mij Jezus
03 Lichtstad met uw paarlen poorten
04 Ik hou van jou
05 Op reis
06 Tot die dag

02

07 Jezus is Heer
08 De spoortrein
09 Een kroon
10 Mijn Jezus ik houd van U
11 Eens breekt in mij het zilv'ren koord
12 Maranatha! Jezus komt!

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Hommy en Emmy Klein - Niet alleen trek ik door de Jordaan.
Met medewerking van Morning Light en Fire orkest

01 Jezus heeft je lief
02 Een rivier van Levend Water
03 Prijst de Naam van Jezus
04 O, wat een heerlijke dag (Morning Light)
05 Nooit meer terug (Fire orkest)
06 Alleen Jezus maakt vrij
07 Als in een oogwenk
08 Dankbaar en blij (Morning Light)
09 Jezus
10 De Heer is mijn licht
11 Niet alleen trek ik door de Jordaan
   

Songtekst | YouTube | LP
 

Hommy en Emmy Klein - God is goed
Hommy en Emmy Zingen met vrienden

Kant A

01 Jenny
02 De kleine man
03 Jonge moeder
04Jezus houdt van mij
05 Japie van der Laan

Kant B

01 Van onze Vader
02 Zing een lied
03 Wie had de Here nodig
04 Jezus
05 God is goed

 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Hommy en Emmy Klein - Jezus heeft u lief!

Kant A

01 Nooit meer terug
02 Ik vouw steeds mijn handen
03 Glorie voor de Heer
04 Hij wacht
05 Zoals ik ben

Kant B

01 Jezus heeft u lief
02 Vrede
03 Waarom niet vandaag
04 De naam van Jezus
05 Waar geluk

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Wout van Beek en Hommy en Emmy Klein 
zingen uit de bundel van Johannes de Heer


Kant A

01 Als de levensstormen woeden
02 Voorwaarts gaan wij in het licht
03 Jezus, mijn Heiland
04 Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen

05 In Gods verborgen leven
06 Ginds in een steeg vol ellende en nood

Kant B

01 Ik bewoon een andere wereld
02 O lam van God
03 Gij, die kroonjuwelen zoekt
04 Als zorgen mij omgeven
05 Rost der eeuwen
06 Vader, wij komen biddend tot U
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Hommy en Emmy Klein - Er komen stromen van zegen

Kant A

01 Nooit zag ik een vriend
02 U zei de glorie
03 Dierbare Heiland
04 Daar is kracht
05 Zie ons wachten
06 God is goed

Kant B

01 Paspoort
02 Veilig in Jezus armen
03 Er komen stromen van zegen
04 Hij leeft
05 Dan juicht m'n ziel
06 Hij leeft
07 Volle verzek'ring

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Hommy en Emmy Klein - Zing mee met

Kant A

01 Altijd vrolijk
02 Hij nam mijn zonden weg
03 Zijn naam is gegrift in mijn hart
04 Tedere Herder
05 Opwaarts gaat ons pad

Kant B

01 Ik kies de weg van Jezus
02 De nacht vlood heen
03 Het eenzame pad
04 Wat gaf rust
05 De kracht Gods

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Hommy en Emmy Klein - zingen uit de bundel van Joh de Heer

Kant A

01 Welken vriend is onze Jezus
02 Ik wil zingen van mijn Heiland
03 Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht
04 Vol verwachting blijf ik uitzien
05 Het ruw houten kruis
06 Hij is dezelfde nu

Kant B

01 Maak mij een beeld van U
02 Moet de Heiland met mij hebben
03 Is Uw paspoort getekend
04 Verblijd u in Jezus U Heer
05 Verlost door het bloed van het Lam

   

Songtekst | YouTube | LP (1979)
 

Hommy en Emmy Klein - Zingen voor hun beste Vriend Jezus

Fire is een nieuwe maatschappij die opgericht is om door middel van muziek de blijde boodschap van ,,Jezus Christus" uit te dragen. Tevens is dit de eerste gospel elpee van Hommy en Emmy. Sinds zij een Christen zijn, zingen zij met een nieuw hart, een nieuwe geest en een nieuwe stem.

Kant A

01 Wat een vriend is onze Jezus
02 De pottenbakker
03 Eens breekt die dag aan
04 Zend het licht
05 I Know
06 Ik de Heer heb je lief

Kant B

01 Het leven met z'n tegenslagen
02 Geen zilver of goud
03 O, ik hou van Jezus
04 Zwart was de nacht
05 Come and go with me
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Hommy en Emmy Klein - Kerstfeest
met  Wout van Beek, Henri Schipper, Ester en Rachel - Kerstfeest voor de hele familie

Kant A

01 Weet je dat er liefde is
02 Alzo lief had God de wereld
03 Nu zyt wellecome
04 Komt allen tezamen
05 Ere zij God
06 Bethlehems sterre

Kant B

01 Kerstfeest in je hart
02 Stille nacht
03 De herdertjes lagen bij nachte
04 De winternacht
05 Spreek mij van Jezus
06 Er is een kindeke geboren
07 O, kindeke klein
 

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
Hommy Klein - Hij heeft een boodschap

Kant A

01 Hij heeft een boodschap

Kant B

01 Ik Geloof

   


Songtekst | YouTube | Singel
 
Hommy en Emmy Klein - Moeder ik ben gered

Kant A

01 Moeder ik ben gered

Kant B

01 Hoor het moet des herders stemme zijn

Huygen, Duo
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Duo Huygen - Kom zondaar, kom

Kant A

01 In mij hart ruist een melodie
02 Zij ons harte altijd vrolijk
03 Kom zonder kom
04 Waar het leven water vloeit
05 Blijde boodschap
06 Uw Jezus wacht op U
07 Ik ben Uw Heer
08 Staat gij recht voor Uw God

Kant B

01 Gij vraagt mij
02 Ik spreek van verlossing
03 Wat wilt gij doen met Jezus
04 Dieper, dieper
05 De oude rekening
06 De poorten ban paarlen
07 'k Kom met mijn leven tot Jezus
08 Mijn beste vriend
 

 
 

www.dekleinekracht.com