Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Gebroeders Brouwer - Klaas Jan Mulder
 

Songtekst | YouTube | LP

Gebroeders Brouwer - Klaas Jan Mulder
Trompet en Orgel

Kant A

01 Hoor, 'T moet des Herders stemme zijn
02 Klem vast aan de rots
     - Geef uw lot in de handen van Uw Vader
03 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer
04 Werk, want de nacht zal komen
05 Gouden harpen ruisen
06 Elk uur, elk ogenblik

Kant B

01 Dat ons loflied vrolijk rijze
02 Welk een vriend is onze Jezus
03 Grijp toch de kansen door God u gegeven
     - Jezus, Gij mijn kracht en leven
04 Hoor naar Jezus' rede, orgelsolo
05 Ik moet de Heiland met mij hebben
     - O denk aan het huis bij de Heer
06 Als hier op aarde mijn werk is gedaan
 

Gebroeders Spaargaren
 

Songtekst | YouTube | S

 

Gebroeders Spaargaren - Komt tot het feest
Cor Kool, orgelbegeleiding

Kant A

01 Wat geen oog heeft gezien
02 Komt tot het feest

Kant B

01 In de heilige stad
02 Wandel maar stillekens achter Hem aan

 

Gert en Hermien Timmerman

Songtekst | YouTube | LP  | 1975

Gert Timmerman speelt klarinet
Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

Kant A

01 Welken een vriend is onze Jezus
      Veilig in Jezus armen
      Daar ruist langs de wolken
02 Grijp toch de kansen
     Jezus is bij mij
     Zondaar, zoekt gij rust en vrede
03 Er is vreugde
     Al g' in nood gezeten
     Voorwaarts gaan wij
04 Leer mij Uw weg o Heer
     Zie ons wachten aan de stromen
     Ga mij niet voorbij, o Heiland
05 O denk aan het huis
     De Heiland is mijn steun en staf
     Daar is een helper, groot van kracht

Kant B

01 Al is eng ook de poort
      Wat de toekomst brenge moge
      Ik wil sterven rein te leven
02 God is hier, Hij wil ons zeeg'nen
     Als ik maar weet
     Het ruw houten kruis
03 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
     Weldra komt de Heer op aarde
     Daar juicht een toon
04 Ik ben reizend naar die stad
     Ik spreek van verlossing zo gaarne
     Mijn Herder is de Here God
05 U zij de glorie
 

   

Songtekst | YouTube | CD | 1989
 

Gert en Hermien - Ja nu weet ik het zeker

01 Gods's liefde kent geen grenzen
02 Het is de geest die levend maakt
03 Want de aardsengel roept
04 Sinds die tijd
05 Hasjanah hana a Jeruzalem
06 Zijn liefde ging zo ver
07 Awienoe's Basjamaim
08 De levensklok
09 Ja nu weet ik het zeker
10 Kom zo als je bent

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Gert en Hermien, Jubileum - Dankbaar

DANKBAAR

Gert en Hermien Timmerman verkondigen al jaren zingend het Evangelie. Zij stapten destijds van de hoogste sport van de succesladder om te knielen voor de Here Jezus en besloten alleen Hem te dienen.

'Ik zou niet meer buiten de Heer kunnen' zegt Gert nu, maar er zijn andere tijden geweest en hij schetst nog even in het kort hoe de bekering tot stand gekomen is. Het was December '73 rond Kerst. Hermien lag in het ziekenhuis en had een zware operatie ondergaan. Toen ik haar bezocht trof ik tot mijn verbazing een stralende Hermien aan. Vlak na zo'n operatie was dat haast onmogelijk. Toen zei ze tegen mij: 'Gert, je kunt doen en laten wat je wilt, ik wil voor jou en de kinderen zorgen, maar ik ga nooit meer het toneel op; ik ga nooit meer de showbusiness in'.

En ik, misschien wel huichelachtig: 'Nou dat hoeft niet meer hoor. Dat vind ik prima. Jij hoeft nooit meer het toneel op'. Ik was allang blij dat ze zo opgeknapt was. Maar intussen begonnen alle radertjes in m'n hoofd als een gek te draaien: Nou moet je alleen verder! Maar ik wist niet wat er met Hermien gebeurd was.

Intussen was m'n zoontje met de radio aan de muur aan het spelen en had de koptelefoon op. Opeens zegte-ie: 'Pappa, hoor eens wat die man raar praat'. Dus ik pak die koptelefoon en luister en ik hoor die man het Kerstevangelie brengen in het Drents dialekt. Aangezien ik een echte tukker ben, kon ik dat dialekt goed verstaan. Hermien . trouwens ook; zij komt uit Hardenberg. Normaal had ik hem afgezet, want ik moest niets van het Evangelie weten. Maar ik bleef luisteren.

God had mij gegrepen. Ik werd op dat moment gebroken en begon te' huilen. Hermien ook, omdat ze zag dat ik gebroken werd. Maar ik wist nog helemaal niet wat er met haar gebeurd was. Later hoorde ik dat het Leger des Heils daar was komen zingen en dat Hermien wat lectuur had gekregen, ook van haar tante. Er had een bekering plaatsgevonden. Het eerste wat ik deed, was een Bijbel kopen en ging hem lezen. Voor mij stond ťťn ding vast. Diezelfde Jezus die geboren is te Bethlehem, gestorven is aan Golgotha's kruis en die opgestaan is vanuit de dood, wilde ook mijn Verlosser zijn.

Ik had maar ťťn verlangen en dat was: de Here Jezus dienen. Ik zei tegen Hermien: 'Ik wil de Here Jezus volgen, ik wil Hem mijn hart geven en ik wil gedoopt worden'. Hermien was dolgelukkig en samen zijn we op de eerste Pinksterdag 1974 op onze belijdenis gedoopt en toegetreden tot de Baptisten gemeente.

Sinds najaar 1977 trekken wij samen met onze voorganger Ds. J.A. Malgo uit Hengelo door Nederland om het Evangelie te brengen.

Door genade mogen wij duizenden, ja tienduizenden mensen bereiken met de blijde boodschap, dat er nog redding is voor een ieder die komen wil!!! Deze dubbel-LP geeft een overzicht van de geestelijke liederen die Gert en Hermien de afgelopen op de plaat hebben gezet.
 

LP 1

Kant A

01 Dankbaar
02 Alle mensen zijn op reis
03
Vrees niet Israel
04 Mijn leven lang
05 Kom zo als je bent
06 Tussen mij en deze wereld

Kant B

01 Het beloofde land
02 Hij sprak verstaanbare taal
03 De weg, de waarheid en het leven
04 Hij zal Zwijgen in zijn liefde
05 Kom verheug U o volk

06 Als een licht in donkere nacht

07 De tijd is nabij

LP 2

Kant A

01 Daarom ben ik blij
02 Hoor de roep van Golgotha
03 Chai Wekajam

04 Vissers van mensen
05 Mijn worsteling
06 Shalom voor Israel

Kant B

01 Iedereen is zoekende
02 In het duister der nacht
03 The Holy City
04 Israel, de dag is nabij
05 Roos van Saron

06 Als God de deur sluit
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Gert en Hermien - De nieuwe wereld
 

Kant A

01 Daarom ben ik blij
02 Iedereen is zoekende
03 Welk een vriend
04 Als een dief in de nacht
05 Alle mensen zijn op reis

Kant B

01 Vissers van mensen
02 Jericho's bazuinen
03 Er is een brug
04 Dankbaar
05 Golgotha
06 Maar Hij komt weer

   


Songtekst | YouTube | LP | 1980
 

Gert en Hermien - Elk uur elk ogenblik blik

Deze nieuwe L.P. van Gert en Hermien draagt de titel "Elk uur, elk ogenblik". Eťn van de prachtige liederen, die zij op deze plaat zingen draagt dezelfde titel en het eerste couplet begint dan zo:
"Elk uur, elk ogenblik steun ik op U".

Deze woorden zijn voor hen geen schone volzinnen, maar een werkelijkheid. Het is dit wat zij na hun bekering tot de Heer hebben ervaren. Door alles heen hebben zij mogen steunen op die Heer van hun leven en Hij heeft hen nooit teleurgesteld.

De Here Jezus zegt in Joh. 15:5b, "want zonder Mij kunt gij niets doen". Deze woorden zijn een heerlijke realiteit, niet alleen voor Gert en Hermien, maar voor een ieder die in het geloof zijn leven legt in de doorboorde handen van Jezus Christus, dan mag je leven uit de hand des Heren.

Op deze L.P. zingen ze ook enkele liederen, die spreken van hun verwachting, n.l. de spoedige wederkomst van de Here Jezus. Beiden realiseren ze zich dat deze wederkomst van Christus ieder uur, elk ogenblik kan plaatsvinden en als Hij komt zullen al Gods kinderen ook in een ogenblik veranderd worden en Hem tegemoet gaan in het luchtruim,   1Cor. 15:51. Dat doet ons roepen en zingen:
"KOM HEER JEZUS, JA KOM HAASTELIJK", want het wordt hier zo donker op aarde.

Als hun predikant ben ik nauw aan hen verbonden en kan daarom ook van harte betuigen, dat de liederen die zij zingen op deze prachtige L.P. door henzelf doorleefd zijn en worden. Daarom is mijn gebed dat ook deze plaat tot zegen voor velen mag zijn.

Ds.J.S. Malgo

Kant A

01 Wachter wat is er van de nacht
02 Roos van Saron
03 De bron des levens
04 Mijn leven lang
05 Holy City
06 Elk uur, elk ogenblik

Kant B

01 Maranatha
02 Wees niet bevreesd
03 Chai We kajam
04 Zie niet om
06 Zondaar zoekt gij rust en vrede
07 Jezus ik kom
 

   


Songtekst | YouTube | LP | 1983
 
Gert en Hermien - Is het waar

IS HET WAAR?
Een wonderlijke titel voor deze nieuwe LP gezongen door het bekende zangduo Gert en Hermien. Het is een veel gehoorde vraag, die ze daarom ook stellen in ťťn van hun liederen.

IS HET WAAR? zo vragen ze in dit prachtige lied, dat de zee straks niet meer leeft en onze planeet steeds meer wordt vervuild, dat er nog zo weinig liefde is onder elkaar, ja, het is waar. Is het dan ook waar, dat er geen toekomst meer is voor deze wereld? Nee, dat is niet waar! Er is hoop voor de toekomst, Gods plan gaat door. Het is God, die straks in het wereld≠ gebeuren zal ingrijpen door de wederkomst van Jezus Christus en dan zo leert de bijbel zal deze schepping herademen. Van deze God, die alles in Zijn handen heeft zingen ze in al hun liederen.

WANT HET IS WAAR, deze God is in Jezus Christus ook Gert en Hermien tegemoet gekomen en heeft hen gered uit deze donkere wereld. Het is waar, Hij heeft hun leven vernieuwd en aan hen het eeuwige leven geschonken. Het is waar, dat de Here Jezus onze zonden droeg op Golgotha's kruis, dat Hij de dood is
ingegaan en de dood heeft overwonnen en straks zal wederkomen.

HET IS WAAR, dat de Liefde van God ook nu nog langs de wegen gaat om de mens, die het niet meer ziet zitten, de mens die vastgelopen is opzoekt en die mens wil verwarmen in deze kille wereld, verzorgen, redden en een heerlijke toekomst wil inleiden.

HET IS WAAR, dat het nu nog het aangename jaar des Heren is, de deur van Gods liefde staat nog open en ieder die wil mag zomaar komen. Van deze WAARHEID getuigen zij door Gods genade nu al ruim Bjaar in al hun liederen en ook deze LP staat er vol van.

Als hun predikant beveel ik dan ook deze nieuwe LP hartelijk bij U aan met de bede, dat de Here U een rijke zegen zal geven bij het beluisteren.

Hengelo (0), 1983 | Ds. J.A. Malgo

Kant A

01 Is het waar?
02 De liefde van Gods
03 Door het geloof alleen
04 Gisteren en nu is Hij
05 Wees niet bevreesd, o Israel
06 Thank you Lord

Kant B

01 Er komt een dag voor Israel
02 Dit is de tijd
03 Want gij weet niet de dag
04 Zo dicht bij Jezus
05 The Lord is with me
06 Daarom werd een kruis opgericht

 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1984
 

Gert en Hermien en Sandra - Maranatha blijf ik roepen

Lieve mensen,

Door Gods genade mogen wij alweer zo'n 10 jaar de Heer dienen. Verheugend is te horen, dat velen in Nederland en BelgiŽ de weg naar onze Heer Jezus hebben gevonden door het beluisteren van onze liederen. Het is niet eenvoudig om steeds weer nieuwe liederen te schrijven. Maar door veel gebed en kracht van de Heer zijn we er weer in geslaagd een waardevolle plaat aan te bieden, die naar wij hopen aan velen weer ver≠ troosting en zekerheid zal geven. We leven in een zeer ernstige tijd, waarin veel mensen niet meer van God willen weten en voorbijgaan aan het offer door de Here Jezus op Golgotha gebracht, waardoor de mensen behouden kunnen worden.

God de Vader heeft in Zijn grote liefde voor de mens Zijn enig geboren Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. "Joh. 3: 16". Daarom heeft Hij recht op een eerlijk antwoord: De keus is aan U!!

Voor het eerst zingt op deze plaat onze dochter Sandra mee. Ook zij heeft de Here Jezus lief en wil op deze manier daarvan getuigen. De titel van deze plaat is: "Maranatha", wat betekent: "Jezus komt". Wij geloven, dat Jezus spoedig weer zal komen om Zijn gemeente tot zich te nemen. Daarom willen wij U oproepen waakzaam te zijn en met blijdschap Hem te verwachten.

"Maranatha" Gert- Hermien - Sandra

Kant A

01 Maranatha blijf ik roepen
02 Het bloed der verzoening
03 Want daarginds
04 Zo ik U vergeet
05 Ik ben een vreemdeling
06 Een klein stukjes hemel

Kant B

01 Als Bartimeus
02 Want jou liefde is meer
03 Te dien dage
05 Hij gaf een nieuw lied in mijn hart
06 Dank U Heer
07 Van uitstel komt afstel
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1976
 

Gert en Hermien - Als een licht in donk're nacht

LIEVE MENSEN

Wij danken Onze Heer en Heiland voor de kracht door de Heilige 'Geest die ons inspireerde deze L.P. tot stand te brengen. Juist nu, in een wereld die steeds donkerder wordt en de mensen hoe langer hoe meer overvallen worden met angst en vrees door het bulderen van de wereldzee.

Toch moeten deze dingen gebeuren. En wij geloven dit op grond van de Bijbel, die over deze eindtijd een duidelijk beeld geeft van al deze tekenen. Deze wijzen er op, dat de komst van Jezus Christus aanstaande is. Graag willen we u enkele punten opnoemen en beginnen bij ťťn van de grootste tekenen: "Het wondervolk IsraŽl".

In Lucas 21 :29-30 spreekt de Here Jezus een gelijkenis uit: "Let op de vijgeboom en op al de bomen, zodra zij uitlopen weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij weten, wanneer gij dit ziet geschieden, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

De vijgeboom is door de hele Bijbel heen een beeld van het volk IsraŽl. Wel, zegt nu de Heer, als die vijgeboom gaat bloeien (als IsraŽl gaat ontwaken) dan staat het voor de deur, dan kan je Mij verwachten. Nee, IsraŽl heeft niet afgedaan, want IsraŽl is het volk van God. Het is IsraŽl alleen waar straks de gehele wereldpolitiek omheen zal draaien. Het wonder van het volk IsraŽl kan niet door een Godloochenaar, of door ťťn van de grote wereldmachten van de kaart geveegd worden. Het past alles in Gods plan voor deze eindtijd en God gaat door met Zijn uitverkoren volk IsraŽl, WANT JEZUS KOMT.

De Bijbel is niet zomaar een boek, het zijn de woorden van God, opgetekend . door profeten door Hem geÔnspireerd. De Bijbel is geen legpuzzel, maartekent ons duidelijk de toekomst van deze ' planeet. Er worden in de Bijbel natuurlijk nog meer tekenen genoemd, die er alle op wijzen dat JEZUS KOMT: Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13 vertellen ons over; Oorlog, aardbeving, hongersnoden en rampen, zoals deze planeet nog nooit heeft gekend. Liefdeloosheid, wetsverachting, opstaan tegen het gezag (2 TimotheŁs 3). verwarring op politiek gebied en een chaos op het economische vlak. En al deze tekenen wijzen er op JEZUS KOMT SPOEDIG!

Helaas zijn er nog duizende mensen, die de Here Jezus Christus nog niet toegelaten hebben als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker in hun leven. Daarom zien en hebben deze  mensen geen toekomst voor ogen, ook niet voor hun kinderen. Daarom staan deze in de rij voor de abortus klinieken, zodat de vuilniszakken vol staan met miljoenen ongeboren baby's. Alleen al in Nederland worden per dag ongeveer 500 ongeboren kinderen vermoord!

Graag willen wij u verwijzen naar wat staat in Psalm 139:13 en 127:3.  Wij en velen met ons bidden, dat de ogen van deze mensen geopend mogen worden voor de Enige Echte Redder en Vredevorst die spoedig komen zal om deze chaotische wereld te richten. IN HEM IS VERLOSSING IN HEM LIGT DE TOEKOMST; DOOR HEM ALLEEN kunnen we behouden worden tot in alle eeuwigheden. Daarom hopen Wij met deze plaat, vele mensen te helpen in de nood waarin ze verkeren. In Romeinen 3 staat; dat niemand rechtvaardig is, niemand goed doet, niemand God ernstig zoekt, ook niet ťťn!! Maar thans (NU) zij we gerechtvaardigd uit genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld tot verzoening door het geloof in Zijn Dierbaar Kostbaar Bloed. De Here heeft gezegd; Wie in Mij geloofd zal niet veroordeeld worden. Want al onze zonden heeft Hij weggenomen aan het kruishout van Golgotha. Laat u met God verzoenen vůůr het te laat is, want

          DE HERE JEZUS CHRISTUS KOMT SPOEDIG!!!amen.

Ds. J.A. Malgo

Kant A

01 Alle mensen zijn op reis
02 Daar is een Helper
03 De levensklok
04 Jezus Koning van het leven
05 Valse religie
06 De dag des Heren


Kant B


01 Shalom IsraŽl
02 Als een licht in donk're nacht
03 De weg, de waarheid en het leven
04 De liefde Gods
05 Wij zijn op weg
06 Buiten U o Heer
 

   

Songtekst | YouTube | LP |1981
 

Gert en Hermien - Tussen mij en deze wereld

TUSSEN MIJ EN DEZE WERELD STAAT HET KRUISVAN GOLGOTHA

Dat is de titel van deze nieuwe LP van Gert en Hermien. De meeste liederen, die zij hierop zingen spreken van dat kruis, spreken van die ene naam die hen zo lief is geworden, de naam van de Here Jezus. Het gelijknamend lied als de titel van deze plaat is eigenlijk een persoonlijk getuigenis van hen beiden. In het lied "Tussen mij en deze wereld", proberen ze zingend te vertellen en te getuigen wat er in hun leven ge≠ beurt is.

Een wereld door hebzucht gedreven, een wereld van schijn en genot, een wereld waarin voor God geen plaats is. Wel, deze wereld hebben ook zij gediend, maar door Gods genade zijn ze eruit getrokken en mochten knielen bij het kruis van de Here Jezus.

En nu wijst die wereld naar hen, ja, ook een deel van de Gods≠ dienstige wereld doet er aan mee, maar Gert en Hermien kunnen nu zeggen het is alles volbracht voor mij aan het kruis en nu staat dat kruis, staat de Here Jezus tussen mij en deze wereld. Dat is bijbelse taal, een bijbels getuigenis leest u het maar in Gal. 6:14 "MAAR IK MOGE ERVOOR BEWAARD BLIJVEN TE ROEMEN ANDERS DAN IN HET KRUIS VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS, DOOR WIE DE WERELD MIJ GEKRUISIGD IS EN IK DER WERELD".

Als hun predikant hoop ik zo van harte, dat u bij het beluisteren van deze schitterende LP rijk gezegend zult worden.

Hengelo (O), 1981 | Ds. J.A. MALGO

Kant A

01 Kies dan het leven
02 Zijn naam
03 Kom verheug u o volk
04 Vrees niet IsraŽl
05 Hoor de roep van Golgotha
06 Tussen mij en deze wereld

Kant B

01 Maar voor de mens in de nacht
02 IsraŽl, de dag is nabij
03 Mijn worsteling
04 Hij sprak verstaanbare taal
05 Stel niet uit
06 Golgotha, doorbraak naar huis
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1979
 

Gert en Hermien - De tijd is nabij

EEN WOORD TER INTRODUCTIE Maar wie volhardt

Het is voor mij een vreugde om een kort woord ter introductie op de hoes van deze nieuwe LP. van Gert en Hermien neer te schrijven.

De titel van deze LP. is "DE TIJD IS NABIJ". Deze zelfde titel was de afgelopen winter '78/'79 ook het thema voor de tientallen evangelie≠ avonden, die we in verschillende kerken in het gehele land mochten beleggen.

Met ons drieŽn hebben we door lied en Woord≠ verkondiging aan duizenden mensen mogen vertellen, dat de Heer Jezus Christus, die gekomen op deze wereld in de stal te Bethlehem, voor ons geleden heeft op het kruis van Golgotha, de dood voor ons heeft gesmaakt, maar ook de dood heeft overwonnen, dat deze Jezus spoedig zal weer komen.

De tekenen der tijden, het herstel van IsraŽl, de wetteloosheid, het opstaan tegen het gezag, hongersnoden, aardbevingen enz. zeggen ons dat de tijd nabij is. We hebben de mensen mogen nodigen om nu het nog kan tot de Heer Jezus te komen en Hem te aanvaarden in het geloof als de enige Borg en Zaligmaker, zoals de Bijbel het ons zegt in Joh. 1:12

"ALLEN DIE HEM AANGENOMEN HEBBEN, HUN HEEFT HIJ MACHT GEGEVEN OM KINDEREN GODS TE WORDEN, HUN DIE IN ZIJN NAAM GELOVEN". En in Joh. 3:36 A: "WIE IN DE ZOON GELOOFT,
HEEFT EEUWIG LEVEN".

Deze nieuwe plaat is biddend op de knieŽn voor≠ bereid en vele van de liederen zijn geboren en voor het eerst gezongen op deze evangelieavonden n het enige doel van het uitgeven van deze nieuwe LP. is, dat door het beluisteren van deze. liederen, U niet alleen gezegend zal worden, maar dat er mensen zullen komen aan de doorboorde voeten van de Here Jezus Christus.

Ik wil eindigen met de tekst uit 1Petr. 4:7 waar staat:; ,,HET EINDE ALLER DINGEN IS NABIJ GEKOMEN, KOMT TOT BEZINNING EN WORDT NUCHTER OPDAT GIJ KUNT BIDDEN".

Ds. J.A. Malgo

Kant A

01 Maar wie volhardt
02 Kom zoals je bent
03 Wat een dag
04 Het teken aan de wand
05 In het duister der nacht
06 De tijd is nabij

Kant B

01 Stel je voor
02 Hij zal zwijgen in zijn liefde
03 Shalom voor Israel
04 Als een dief in de nacht
05 Zijn genade is genoeg
06 Kom in mijn hart
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1975

 

Kerst met Gert en Hermien

Kant A

01 Stille nacht
02 Nu syt wellecome
03 Het was nacht in Bethlehems dreven
04 The little drummer boy
05 Heerlijk klonk het lied der engelen
06 De Heilig stad

Kant B

01 Wacht op de komst van de Heer
02 Komt alleen te samen
03 Dierb're Heer Jezus
04 De Herdertjes lagen bij nachten
05 Ere zij God
06 U zij de glorie

   


Songtekst | YouTube | LP | 1979
 
Gert en Hermien - Want een Kind is ons geboren

Kant A

01 Stille nacht
02 Heerlijk klonk het lied der engelen
03 Keiharde realiteit
05 Want een Kind is ons geboren
06 wacht op de komst van de Heer
06 U zij de glorie

Kant B

01 Bethlehem's kribbe
02 In het duister der nacht
03 Dierb're Heer Jezus
04 't was nacht in Bethlehem's dreven
05 Heeft men ooit begrepen
06 Ere zij God

   


Songtekst | YouTube | LP '75 | CD '88
Gert en Hermien - Vissers van mensen

Kant A

01 Visser van de mensen
02 Jezus alleen
03 Grijp toch de kansen
04 Wilt U blind Zijn
05 Mens onder mensen
06 Er is een brug

Kant B

07 Welk een Vriend is onze Jezus
08 Maar Hij komt weer
09 Kom toch Heer Jezus
10 Openbaringen
11 Als God de deur Sluit


Glaubenslieder
 
 


Songtekst | YouTube | CD
 
Glaubenslieder

01 Kommt, stimmet alle jubelnd ein
02 Heilig, heilig, heilig
03 Lob und Dank
04 Horch, dein Heiland lšŖt dich laden
05 Bist du einsam und betrŁbt
06 Es eilt die zeit
07 Gott, Dir sei Ehre
08 So wie ich bin, so muŖ es sein
09 LaŖt uns miteinander
10 Majestšt - Glaubenslieder
11 FŁrchte dich nicht
   
Glorieklanken uit Aduard
 
 


Songtekst | YouTube | LP | 1982
 
Geef het licht maar door - De Glorieklanken uit Aduard
o.l.v. Wilte Vos

Kant A

01 Talenten
02 De wijnstok
03 Zingen maakt blij

04 Vergeving

05 Wees een helder licht
06 Jezus geeft blijdschap
07 Wie zeg jij dat Hij is?

Kant B

01 Zoek eerst zijn koninkrijk
02 De grote dag
03 Jezus wederkomst
04 Ik ben er toch
05 De ware schat
06 Toch blijft God trouw
07 Alles is volbracht
   


Songtekst | YouTube | LP | 1973
De Evangelietrein De Glorieklanken uit Aduard
o.l.v. Wilte Vos

Kant A

01 De Evangelietrein
02 Daar is een helper groot van kracht
03 Een zocht ik naar aardse vreugde
04 Kent Gij Jezus
05 Donkere handen
06 Just a little talk with Jesus
07 Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht
08 It is morning
09 Ik wandel in het licht met Jezus

Kant B

01 Ik heb een een lied
02 Er is een Heer
03 Donkere wolken overschaduwen de aarde
04 Jezus je helper
05 This world is not my home
06 Doe wat Gij kunt
07 De heer is mijn Herder
08 Te laat
09 Jezus opende de weg
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1978
 

Jezus is de weg - De Glorieklanken uit Aduard
o.l.v. Wilte Vos

Kant A

01 Door genade alleen
02 Zeg Hem al je nood
03 Gebed
04 De liefde
05 Instrumentaal
06 Uw schepping
07 Geef Hem een kans

Kant B

01 Ga mee op reis
02 Zo kom ik wel veilig thuis
03 Vul uw lampen met olie
04 Instrumentaal
05 Het is maar goed
06 Heb u naaste lief
07 Jezus is de weg
   


Songtekst | YouTube | LP | 1977
 
En toch blijft God trouw - De Glorieklanken uit Aduard

Kant A

01 Overwinning
02 Elk uur, elk ogenblik
03 De Liefde
04 Na dezen
05 Medly (instrumentaal)
06 Jezus wederkomst
07 Hij draagt 't op zijn schouders
08 Geef ons vrede

Kant B

01 Ik heb een vriend
02 Heer, leer ons bidden
03 De zaligsprekingen
04 Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
05 Medly (instrumentaal)
06 Werp dan vrij op Hem al uw zorg
08 Lied der hope
07 Dank vader

   


Songtekst | YouTube | LP
 

't Is maar een stap - De Glorieklanken uit Aduard
o.l.v. Wilte Vos

Kant A

01 Kom tot het feest
02 Iemand zal gaan door de paarlen poort
03 Dit is het evangeliewoord
04 Zend mij Heer
05 Er staat een kerkje
06 Wonderbaar is Jezus
07 Ik ben zo blij
08 Waarom toch
09 God zij steeds met u, tot wederzien

Kant B

01 Het is maar een stap
02 Geankerd in Jezus
03 Do Lord
04 Eens was ik ver van God
05 Ik ben een kind van God
06 Het Dierbaar bloed van Jezus
07 Jezus wederkomst
08 Ga dan weg van het kruis
09 Voorwaarts gaan wij


Glorieklanken, Zang en Muziekgroep
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Glorieklanken - tijd vervliegt
o.l.v. Ton Le duc


Kant B

01 Daar ruist langs de wolken
02 Spreek mij van Jezus mijn heiland
03 Tijd vervliegt
04 Staande op de beloften
05 Ik ben de weg
06 Er zijn nog zoveel dingen om te doen
07 Maak mij een beeld van U


08
a. Ik wil een lichtje zijn
b. Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
c. Jezus nodigt overal

Kant B

01 Wondere genade van Jezus
02 Ik heb een nieuw lied
03 Op hoger grond
04 Dieper, dieper
05 Geef steeds het beste aan Uw Meester
06 Donkere handen
07 Als is ook eng de poort

08
a. Jezus is wonderful
b. Lof en dank
c. Ik heb de Heer aan mijn zij
 


Gezin Majoor, Het
 

Songtekst | YouTube | LP

Het Gezin Majoor Kom in mijn hart

Wat mij het meest getroffen heeft bij het horen van de muziek van het gezin Majoor is de spontaniteit. Dat geeft je het gevoel dat je er eens rustig bij kunt gaan zitten. Wat zij zingen en spelen is eerlijk. Dat geeft vertrouwen. Maar al te vaak komt de schijnheiligheid even om de hoek kijken als er geestelijke liederen worden gezongen, en die is hier afwezig, totaal.

Zo is deze familie trouwens altijd, ook als er niet gezongen wordt. Zou daarom dit het ideale gezin zijn?

Wie mijn woorden zo opvat, heeft mijn bedoeling niet begrepen. Het zijn mensen als u en ik, maar het geloof, waarover ze zo van harte zingen. heeft ze gelukkig gemaakt. En zelf willen ze niet anders dan ook hun luisteraars gelukkig maken! door: Hans Le Poole

Kant A

01 Waarom toch
02 Kom in mijn hart
03 Hij die rustig en stil
04 Daar is een Helper, groot van kracht
05 Groot is uw trouw o Heer
06 Antwoord op alle vragen
07 Laat de kinderen tot Mij komen
08 This is My story

Kant B

01 Daar is Een, die u nimmer vergeet
02 O kind van God
03 Ik wandel in het licht met Jezus
04 Elke uur, elk ogen blik
05 Gott ist die Liebe
06 Pas op kleine oog wat je ziet
07 Hij houdt mijn hand
08 Dank U
09 Komt tot het feest
 

Glorie Team
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Glorie Team - U zij de glorie

Kant A

01 Zoekt gij naar waar geluk
02 Midden in een wereld vol van haat en nijd
03 Dieper in Uw liefde o Jezus
04 Als mensen aan ons vragen

Kant B

01 Wat een dag, o wat een dag
02 'k Heb gehoord van een stad
03 Jezus eind'loos teer bemint gij mij
04 O, Jeruzalem, kota mulia

Glory Singers, The - Willy en Henk Kleingeld

Songtekst | YouTube | S
 

The Glory Singers - Zie op naar 't aangezicht van Jezus
Willy en Henk Kleingeld met rhythmische begeleiding

Kant A

Zie op naar 't aangezicht van Jezus

Kant B

Zouden wij ook eenmaal komen

 

 


375 - Zie op naar Jezus


Glorieklokken nr.375

1. Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Zo vriend'lijk en zacht, zo vriend'lijk en zacht,
Vertel Hem al uw zorg en droefenis,
Hij schenkt u troost en kracht.

2. Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Hij kent al uw nood, Hij kent al uw nood,
Uw tranen wist Hij van de ogen,
In liefde wondergroot.

3. Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Vol liefd' en geduld, vol liefd' en geduld.
Uw zonden wil Hij gans vergeven,
Hij boette voor uw schuld.

4. Zie op naar 't aangezicht van Jezus,
Zo heilig en rein, zo heilig en rein,
Vertrouw dat gij, met al uw zonden,
Zijn eigendom moogt zijn.

Koor. Zie op tot Hem, rust in 't kostbaar bloed,
Leef uit gena. Stort u in die vloed,
Ja, zie op tot Hem! Hij draagt al uw smart,
Geef Hem geheel uw hart.

82 - Zouden wij ook eenmaal komen


Johannes de Heer nr. 82

1.Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt,
en aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt?

2. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.

3.Laat ons in die hope leven;
God, Die ons haar vreugde biedt,
wil Zijn Geest als pand ons geven,
dat genade ons is geschied.

4. Haastig spoedt ons leven henen,
maar het uur breekt spoedig aan,
dat, van hemelglans omschenen,
saam voor Jezus' troon wij staan.

Koor. Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt.

 
   


Songtekst | YouTube | S
 
The Glory Singers - Als de levensstormen woeden
Willy en Henk Kleingeld met rhythmische begeleiding

Kant A


01 Als de levensstormen woeden
02 O sluit Uw oog niet

Kant B

01 Eens doolde ik rond
02 Grijp toch de kansen

 


Glorieklokken nr.226

Jezus denkt aan mij.

1. Als de levensstormen woeden,
Weet ik: Een zal mij behoeden,
Een die sterkt de zwakken, moeden.
Jezus denkt aan mij.

2. Als mijn vrienden mij verlaten,
En om Christus' wil mij haten,
Dan kan slechts ťťn troost mij baten:
Jezus denkt aan mij.

3. Eenmaal op de dag der dagen,
Als het aardse zal vervagen,
Zal mijn ziele smekend vragen:
Heer, gedenk aan mij.

Koor. Jezus denkt aan mij, o ja, Hij denkt aan mij,
In mijn nood en zorg is Hij nabij,
Welk een trouwe, teed're Vriend is Hij!
Jezus denkt aan mij.

Glorieklokken nr.25

O sluit Uw oog niet.

1. O sluit uw oog niet voor het licht
dat straalt van 's Heilands aangezicht.
O luister naar Zijn liefdestem
Kom heden tot Hem

2. Geef uw hart, mijn vriend aan Jezus nu.
't Is straks wellicht te laat voor u,
Bekeer u heden tot uw Heer.
Hij mint u zo teer.

3. O gij weet niet of gij na deez' nacht,
De zon zukt weerzien in haar pracht.
Niet staan zult voor die witte troon.
Wat is dan uw loon?

04. O belijd voor Jezus uwe schuld,
Hij hoort u aan met teer geduld
O smeek Hem: Here, was mij rein,
'k Wil de Uwe thans zijn.

Koor. O waarom niet vandaag?
Waarom niet vandaag?
O hoor naar Zijn stem.
Kom heden tot Hem.
 

 
Eens doolde ik rond

-

1. Eens doolde ik rond, tot de Heiland mij vond.
Mij voerde op de weg van het licht.
De duisternis vlood, mijn schuld en mijn nood.
Toen ik zag in Zijn schoon Aangezicht

2. Zijn Bloed wies mij rein, 'k wil de Zijne thans zijn.
Hem volgen op 't pad van het Licht.
Mijn oog eens bekoord door het schijngoud der aard,
Is voortaan op mij Meester gericht

3. Mijn Jezus is mijn, en ik ben de Zijn,
Wij wand'len tezamen in 't licht.
Op 't moeizame pad houdt mijn hand Hij omvat,
Sterkt Zijn Geest mij tot 't doen van mijn plicht.

Koor. Ik weet, Hij is mijn, Ja ik weet, Hij is mijn.
Ik twijfel niet langer, ik weet Hij is mijn.

 
166 - Grijp toch de kansen, door God u gegeven


Johannes de Heer nr. 166

01. Grijp toch de kansen, door God u gegeven,
kort is uw zijn hier, uw tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D'arbeid der liefde, gedaan om u heen.

02 .Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart.
O laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart.

03. Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door hemzelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder,
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard'.

Koor. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
 

   

Songtekst | YouTube | S
 

The Glory Singers - Ieder, die slechts wil
Willy en Henk Kleingeld met rhythmische begeleiding


Kant A

01 Ieder, die slechts wil

Kant B

01 Wij drinken van het levend water

 


Glorieklokken nr.311

Ieder die wil.

1. Ieder, die slechts wil, die kome toch nu!
't Levend water vloeit, o zondaar, ook voor u.
Nader tot het kruis, daar stierf de Heer voor u;
Elk die wil, mag komen nu.

2. Ieder, die slechts wil, vindt vree en zaligheid,
In het bloed van Jezus tot in eeuwigheid;
Ieder, die slechts wil, ontvangt de Heil'ge Geest,
Viert een heerlijk Pinksterfeest.

3. Ieder, die slechts wil, o hoort naar zijn stem;
Ieder, die slechts wil, die kome thans tot Hem.
O, stel toch niet uit, de Meester roept ook u,
Elk die wil, mag komen nu.

Koor. Ieder, die slechts wil, ieder, die slechts wil,
Drinke van het levend water uit de bron!
Kracht des Heil'ge Geestes, is er ook voor u;
Elk die wil, die kome nu.

Glorieklokken nr.303

Wij drinken van het levend water.

1. Wij drinken van het levend water
En knielen bij de bron;
Beschaduwd door de groene palmen,
Voor al te felle zon.

2. Het immer vloeiend levend water,
Versterkt ons op de reis,
Zodat wij Jezus kunnen zingen,
Met lof en dank en prijs.

3. O, heil'ge bron van levend water,
Gij zijt ons enig al,
Mijn God, die immer was dezelfde,
Die is en wezen zal.

4. Gij held're stroom van levend water,
Doorzichtig als kristal,
O, drenk ons met uw liefdegolven,
Op bergtop en in dal.

Koor. Wij drinken van het levend water,
Drinken van het levend water,
Drinken van het levend water,
Uit de ware levensbron.
 
   


Songtekst | YouTube | S
 
The Glory Singers -  Als ik mijn Koning zal zien
Willy en Henk Kleingeld met rhythmische begeleiding

Kant A

01 Als ik mijn Koning zal zien

Kant B

01 Hij laat nooit alleen


Glorieklokken nr.366


Gered door genade.

1. Als ik in schoonheid mijn Koning zal zien,
Schitt'rend in glorie en pracht,
Zal 'k Hem aanbidden met lof en met dank,
Prijzen zijn liefde en macht.

2. Lange tijd doold' ik op zondige paan,
Luisterde niet naar Gods stem;
Doch zijn genade verbrak mijn boos hart,
'k Gaf mij toen gans'lijk aan Hem.

3. Nu kan ik juichen: Mijn ziel is gered,
Ere zij 't Lam, ons geslacht!
'k Weet door genade: Mijn schuld is betaald,
Jezus heeft 't voor ons volbracht!

Koor. Vrij, vrij. Ja, 'k ben gered door genade!
Vrij, vrij. Ja, 'k ben gered door gena.
Vrij, vrij. Ja, 'k ben gered door genade!
Glorie voor Jezus, ik weet: 'k ben gered,
Vrij door het bloed van het Lam!

Glorieklokken nr.320


Hij laat nooit alleen.

1. Sinds ik weet dat mijn zonden vergeven zijn,
Dat het bloed van mijn Heer wies mijn harte rein,
Heb ik vree in mijn ziel onder vreugd of strijd,
Want ik weet: Hij is mijn tot in eeuwigheid.

2. Moet mijn ziel door het vuur van beproeving gaan,
O, dan zie ik mijn Heer aan mijn zijde staan.
Hij houdt vast mijne hand in dat uur van pijn,
Prijst zijn naam: Ik ben zijn en mijn Heer is mijn.

3. Als de boze zich plaatst tussen Hem en mij,
O, dan hoor 'k Jezus stem: Zie, mijn kind, op Mij.
Aan het kruis overwon Ik des satans macht,
Blik vertrouwend op Mij en Ik geef u kracht.

4. Als Gods hand mij straks voert in de doodsjordaan,
O, dan zal met zijn staf Jezus naast mij gaan.
Hij doet wijken de golven van angst en wee,
En leidt zachtkens mijn ziel naar het land van vree.

Koor. Neen, nimmer laat Hij alleen,
Neen, nimmer laat Hij alleen.
Hij steunt m'en schraagt mijn zwakke schreen,
Neen, nimmer laat Hij alleen.
 

Greetje Kersbergen
 


Songtekst | YouTube | LP
 
Leer mij Uw weg, o Heer -  Greetje Kersbergen
met orgelbegeleiding van Arie Pronk

Kant A

01 Leer mij Uw weg, O Heer
02 Veilig in Jezus armen
03 Ga mij niet voorbij, O Heiland
04 Zie ons wachten aan de stromen
05 Ik wens te zijn als Jezus
06 Al de weg leidt mij mijn Heiland

Kant B

01 Vergeef mij, O Heer
02 Jezus is wachtend
03 Er gaat door alle landen
04 Heer wees mijn gids
05 Waarheen pelgrims
05 Jezus, dierbre Heiland

 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Daar ruist langs de wolken - Greetje Kersbergen
met orgelbegeleiding van Arie Pronk

Kant A

01 Daar ruist langs de wolken


02 Jezus mijn heiland
03 Neem mijn leven laat het Heer
04 Blijf mij nabij
05 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o heer
06 Hand in hand net Jezus

Kant B

01 Jezus gaat heden voorbij
02 Leid vriendelijk licht
03 Ik wens te zijn als Jezus
04 Beveel gerust Uw wegen
05 Elk uur, elk ogenblik
06 Er komen stromen van zegen


Gospelsound zingt en speelt voor u

 

Songtekst | YouTube | LP | 1980

The Gospelsound zingt en speelt voor u - Voor alle mensen

Kant A

01 Hij leeft
02 Jezus leeft nu
03 Ik wil zingen van mijn Heiland
04 Dit is de dag
05 De schepping
06 Ga je mee
07 Dank U vader

Kant B

01 Nieuwe leven
02 Geef vrede Heer
03 Ik geloof
04 Zelfs dan
05 Jezus is de weg
06 Een weg
07 Nu kan het nog

 
 

www.dekleinekracht.com