Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Femmy van der Weg
 

Songtekst | YouTube | LP | 1979
 

Femmy van der Weg - Schenk mij Geloof

Kant A

01 Stil maar, wacht maar
02 Er komen stromen van zegen
03 King all Glorious
04 Straks komt de nacht
05 Jezus, die mijn ziel bemint

Kant B

01 Zeg het aan al die mensen
02 Ik ben reizend naar die stad
03 Mijn Herder is de Here God
04 Schenk mij geloof
05 Gij die alle sterren houdt
06 Dierbre Heer en Heiland
 

Fire Orkest, Het

Songtekst | YouTube | LP | 1983
 

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer 2
Fire Orkestband van Hommy en Emmy

Kant A

01 Altijd vrolijk
02 Het ruwhouten kruis
03 Als bazuin geschal des Heren
04 Rijst op
05 Rots der eeuwen
06 Ik kies de weg van Jezus

Kant B

01 Ik ken een rivier 
02 Ik heb gehoord van een land
03 Daar ruist langs de wolken
04 De nacht vlood heen

05 Doorgrond mijn hart
06 Opwaarts gaat ons pad naar boven

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer 1
Fire Orkestband van Hommy en Emmy

Kant A

01 Welk een vriend is onze Jezus
02 O, liefde Gods oneindig groot
03 Verblijd u in Jezus
04 Verlost door het bloed
05 Zwart was de nacht
06 Moet de Heiland met mij hebben

Kant B

01 Welk een ommekeer heeft God in mijn leven gewrocht 
02 Hoor het moet des Herders stemme zijn
03 Ik wil zingen van mijn Heiland
04 Heer ga Uw gang
05 Hij is dezelfde nu
06 Vol verwachting

   

Songtekst | YouTube | S
 

Fire Orkest, Het - Op weg

Kant A

01 Op weg

Kant B


02  De nacht vlood heen

   

Songtekst | YouTube | S | 1982
 

Fire Orkest, - Lentehit 1982 - Altijd vrolijk

Kant A

01 Altijd vrolijk

Kant B

02 Opwaarts

   

Songtekst | YouTube | S | 1981
 

Fire Orkest, Het- Lentehit 1981

Kant A

01 Welk een vriend is onze Jezus

Kant B

02 Ik wil zingen van mijn Heiland

Fred Pronk

Songtekst | YouTube | CD

Fred Pronk - Een naam is onze hope

Deel 1

01
a. Een naam is onze hope
b. O, Heiland trouwe Heer

02
a. Kracht in het bloed van het Lam
b. Hij is dezelfde nu
c. Ja, God is goed

03
a. Ik wil zingen van mijn Heiland
b. De naam van Jezus

04
a. De vreugde van mijn leven
b. Genoeg is Gods genade

05
a. Jezus is wachten op u
b. Jezus' liefde is zo groot

Deel 2

06 Psalm 68

07
a. Weet gij hoeveel held're sterren
b. Nooit zag 'k een vriend
c. De Heer die in de hemel woont

08
a. Op bergen en in dalen
b. Geef uw lot in handen van uw Vader

09
a. Ziet in blinde razernij
c. U zij de glorie

10
Het leven heeft een doel
 

   

Songtekst | YouTube | CD

Fred Pronk - Maak ons tot een stralend licht

01a. Maak ons tot een stralend licht
    b Al is eng ook de poort
    c Ik wens te zijn als Jezus

02 Aanschouw de Schepper van 't heelal

03
a. Lichtstad met uw paarlen poorten
b. Hef omhoog de banier

04 Ik bouw op U

05
a. Prijs de Heer met blijde galmen
b. Spreek mij van Jezus mijn Heiland

06
a. 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
b. De Heer is mijn licht

07
a. Heilig, heilig, Here God almachting
b. Machtige God, sterke rots

08
a. Er ruist langs de wolken
b. Als g'  in nood gezeten

09
a. Groot is Uw trouw, o Heer
b. Heer wat een voorrecht

10
a. Ere zij God de vader
b. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
c. Hosanna, hosanna

11 Heilig, heilig
12 Geprezen zij de Heer
13 Als 't bazuingeschal des Heren klinkt

14
a. Zegen ons Algoede
b. Heer ik kom tot U
 

   


Songtekst | YouTube | CD
 
Fred Pronk - Kom tot het feest

01
a. Komt tot het feest
b. Ik weet dat mijn Verlosser leeft

02
a. O welk een macht heeft Uwe liefde
b. Als ik het wond're kruis aanschouw
c. Als ik maar weet dat hier mijn weg

03 Er zijn grenzen aan Jezus macht
04 'k Geef geheel m' aan U volkomen

05
a. Vreugde, vreugde, louter vreugde
b. O denk aan het huis bij de Heer
c. Ja, God is goed

06
a. De Heer is mijn Herder
b. Leer ons bidden lieve Heer
c. Kom in mijn hart

07
a. Maak mij een beeld van U
b. Vrees niet geloof alleen

08
a. Neem mijn leven laat het Heer
b. Als een hert dat verlangt naar water
c. Psalm 42

09
a. ik houd van U
b. Majesteit
c. Melodie van blijdschap en vrede

10
a. Dit is de dag die de Heer ons geeft
b. Kinderen van een Vader
c. Er gaat door alle lande
d. kom laat ons zingen  vandaag

11
a. Welk een vriend is onze Jezus
b. Jezus is de weg naar het vaderhuis

12
a. Ga niet alleen door het leven
b. Blijf bij mij Heer
 

   

Songtekst | YouTube | CD | 2012

Fred Pronk - God heb ik lief

Deel 1

01 God heb ik lief
02 Wat de toekomst brenge moge
03 Jezus, leven van mijn leven
04 Psalm 103: 1, 2 en 6
05 U heft mij op
06 Lichtstad met uw paarlen poorten

07 a. Ik weet in wie 'k geloofd heb
      b. Dit is het Evangeliewoord

Deel 2

08 Goed en getrouw is Christus onze Heer

09 a. Hoger dan de blauwe luchten
      b. Een lammetje ging dwalen
      c. Ik ga slapen ik ben moe

10 Psalm 118:1, 7 en 14

11 a. Heer wij willen U aanbidden
      b. Zeg het aan Jezus

12 Zing een lied vol van blijdschap en kracht
14 Kroon Hem met gouden kroon
 


Froukje en Rennie
 

Songtekst | YouTube | LP | 1980

Froukje en Rennie - Zing oh zing

Kant A

01 Het zonnetje gaat van ons scheiden
02 Geankerd in Jezus
03 Het angelus klept in de verte
04 Uw Jezus wacht nog op u
05 Verblijdt u in Jezus
06 Stem van de hoop
07 Zing oh zing

Kant B

01 Het Ruw houten kruis
02 Stromen van zegen
03 Waarheen, waarvoor
04 Breng ze thuis
05 Nog zijn 's hemels paarlen poorten
06 Het is slechts een stap
07 Daar is zonneschijn

 
 

www.dekleinekracht.com