Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Candle Lights, The uit Nij beets
   


Songtekst | YouTube | LP | 1980
 
The Candle Lights - Vrijheid

Er zijn veel mensen op deze wereld die niet in vrijheid leven, mensen die in 6evangeni"sen zitten, mensen die hun mening niet vrij kunnen uiten, mensen die niet vrij zijn in hun doen en laten . ,,The Candlelights" willen door middel van deze - derde langspeelplaat laten horen dat er vrijheid s, vrijheid die niet gebonden is aan ijzeren gordijnen, gevangenismuren of iets dergelijks.

In de gezongen liederen komt tot uitdrukking dat een ieder die in God gelooft en Zijn Zoon Jezus Christus aanvaardt als verlosser, altijd en overal vrij is. Want immers, een kind van God is niet meer gebonden aan deze wereld en kan er daarom ook niet een gevangene van zijn. "The Candlelights" proberen deze echte, allesomvattende vrijheid door middel van zang en muziek door te geven.

Dit doen zij ongeveer 40 keer per jaar in kerkdiensten,
jeugdsamenkomsten en ook wel openluchtsamenkomsten. Met het verschijnen van deze derde langspeelplaat bestaat de Zang-en Muziekgroep "The Candlelights" 10 jaar.

"The Candlelights" hopen dat velen zullen luisteren naar de Blijde Boodschap, namelijk: het Evangelie van Jezus Christus.
Het is de wens van "The Candlelights" (dat betekent kaarsiichtjes) dat een ieder na het beluisteren hiervan het Licht van Gods genade ziet en de blijheid van het Evangelie ontvangt.
Want alleen dat maakt echt vrij.

Kant A

01 Er is een lied
02 Jezus is de weg
03 Dag en nacht
04 Geef ons Uw hand
05 That old time religion
06 Hij maakt vrij
07 Het lied van de vrijheid
08 Foar Him

Kant B

01 De nacht vlood heen
02 God is in ons midden
03 Heer wees mijn Gids
04 O Freedom
05 De veilige haven
06 Met Gods kracht
07 Het was goed
08 Dank Hem toch elke keer
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1977
 

The Candle Lights - Het licht der wereld

Jongeren hebben een eigen stijl, enthousiasme, durf en openheid. Sommige ouderen denken wel eens: is dit allemaal wel verantwoord; kan dit allemaal wel in een kerkdienst of bij een
evangelisatiesamenkomst?

"The Candlelights" proberen hierop een antwoord te geven door middel van deze langspeelplaat. Zij willen u laten horen dat het Evangelie van Jezus Christus licht brengt in deze donkere wereld.

Daarom mag het ook gedurfd klinken en openlijk gezegd worden. Enthousiast kan het zijn omdat je zo'n belangrijke boodschap kunt brengen aan iedereen. 'The Candlelights" willen met hun tweede langspeelplaat hiervan getuigen. Op deze manier worden een groot aantal mensen in staat gesteld om te luisteren naar de reddende boodschap van het Bijbelse Evangelie. Dat is ook het doel van deze groep jongeren. Zij willen iedereen vertellen dat Jezus leeft. Ook aan U persoonlijk. Blij en spontaan! Wanneer er maar n vonkje van die blijdschap over mag springen op U, die naar deze langspeelplaat luistert, dan is hun doel bereikt: n.l. een stukje blijdschap, een stukje Evangelie brengen.

Kant A

01 Al zo lief had God de wereld
02 Ja ik geloof
03 Onze Vader 
04 Geef mij kracht
05 Blijf niet staan
06 Zeg aan alle volkeren
07 Wie over wint

Kant B

01 Hand in hand met Jezus
02 Het licht der wereld
03 De oude Abram
04 Zoek eerst het Koninkrijk van God
05 Vrees niet
06 Volg Jezus Christus nu
07 Halleluja, wij danken U Heer
 

   

Songtekst | YouTube | LP | 1977
 

The Candle Lights - Er is een Heer

Kant A

01 Als mensen aan ons vragen
02 As ik mar wit (Als ik maar weet)
03 Spoedig zal komen
04 Laat nu vandaag zang en muziek
05 Ik ben tevreden
06 Er is een Heer

Kant B

01 Zullen wij ook eenmaal komen
02 Ik vraag mij af is dit wel de weg
03 Komt tot Jezus
04 Ga de weg van het Kruis
05 De trouwe bootsman
06 I'm Your child

   
Christian Gospel Singers uit Utrecht
 

Songtekst | YouTube | LP
 

The Christian Gospel Singers - Kijk om je heen

Kant A

01 Daar is een tijd om te leven


02 Kijk om je heen
03 De roep van de Heer
04 Gitaar solo
05 Er is een omhoog
06 Just a little talk with Jezus

Kant B

01 O Heiland wil veilig mij leiden
02 Leidt mij
03 Waarom is de aarde treurig?
04 Als er geen bom meer valt
05 O, mensen, kijkt toch niet naar ons
06 Vele dagen zinloos verloren
07 Maori melodie: Nu is het uur

Albums | Corrie ten Boom

Songtekst | YouTube

Corrie ten Boom - Leiding en overwinning

Corrie ten Boom is voor velen tot grote zegen geweest. Nadat zij in de oorlog gevangen genomen was, omdat zij Joodse landgenoten geholpen had, bracht zij een lange tijd in het kamp ,,Ravensbruck" door. Daar, te midden van veel ellende, ontdekte ze het grote geheim dat overwinning is door Jezus Christus.

Na de bevrijding heeft Corrie ten Boom in de gehele wereld gereisd. In bijna alle landen der wereld heeft zij getuigd van haar liefde voor Jezus Christus, en van Zijn bijzondere leiding in haar leven. Met recht wordt ze ,,Wereld-evangeliste'' genoemd.

Kant A

01 Al de weg leidt mij mijn Heiland (door een meisjeskoor)
02 Leiding

Kant B

01 Voorwaarts, Christenstrijders (verenigde koren)
02 Overwinning
 

 
 

www.dekleinekracht.com