Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht  - Meer Albums worden nog toegevoegd... -


Aktie platen
 

Songtekst | YouTube | LP

Aktieplaat no.4 T.b.v. kinderhuis SamuŽl te Paramaribo

Met:
Janneke Slagter
Evangelie door zang
Victory Singers en Lucky

Kant A

01 Wij zijn de kinderen
02 Er komen stromen van zegen
03 Loopt u rond in deze harde wereld
04 Jezus is wachtend
05 Ik zie een witte stad blinken
06 IsraŽl neem Jezus aan
07 Een stap tegelijk
08 Is het leed mij haast te zwaar

Kant B

01 Daar ginds ver in de hemel
02 Laat de kinderen tot Mij komen
03 Laat nu vandaag
04 Als Gods kinderen opwaarts gaan
05 Ik kom tot U met lege handen
06 Jezus sprak, een korte tijd
07 Ik heb liever mijn Jezus
08 Mijn gedachten gaan heen
09 Wat is er aan de hand in deze wereld
 

.... en zij noemde zijn naam SamuŽl. Want zeide zij, ik heb hem van de Here gebeden. 1 SamuŽl 1:20b

U hebt er goed aangedaan om deze prachtige plaat, ten bate van de Stichting kinderhuis SamuŽl, te kopen, maar voordat U hem gaat draaien lijkt het ons goed om U het een en ander te vertellen over het kinderhuis. We gaan met U in de tijd terug naar 1965. Twee Nederlandse verpleegsters Lammie Krol en Lucky Hartenberg voelden in hun hart dat de Heer hen riep om in Zijn dienst te treden. Om Suriname binnen te komen was er een werkvergunning nodig en deze werd verkregen toen zij beide aangenomen waren in het Academisch ziekenhuis in Paramaribo. Tijdens de werkzaamheden in het ziekenhuis werden zij geconfronteerd met de grote nood die er onder kinderen heerste. Nadat de Heer het hun duidelijk gemaakt had wat voor een taak er lag te wachten, begonnen zij in volledige afhankelijkheid van Hem het kinderhuis . Van hun eerste in het ziekenhuis verdiende centjes huurden zij een pand aan de Kemkampweg 46. Het zou het eerste kinderhuis in Suriname worden waar kinderen beneden de lagere schoolleeftijd opgenomen konden worden. Op 1 mei 1966, een heerlijke tropisch zonnige dag, zwaaiden de deuren open. Op deze eerste dag kwam er al een jongetje van 1Yi jaar en een paar dagen later zijn broertje van een Yi jaar, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar het kinderhuis gebracht werd. Zo ging het maar door en al gauw waren er 10 kinderen, bedjes waren er niet dus alles sliep op de grond. In 1976 schreven Lammie en Lucky "We proberen met de weinige middelen die we hebben, en met de Liefde van de Heer, het kinderleed te verhelpen. Daarom roepen we U op voor veel gebed voor onze kinderen en natuurlijk ook graag voor ons persoonlijk. Het werk is veel en de taak soms erg zwaar. We weten dat de Heer altijd de kracht geeft die we nodig hebben. We ervaren ook de kracht van het gebed en dat bemoedigt ons altijd weer. In 1968 bewoonden al 21 kinderen het tehuis en het bleef maar toestromen. Gelukkig kwam er hulp opdagen nl. Conny Keizer die reeds anderhalf jaar in het huis hulp geboden had in alle voorkomende gevallen in haar functie als maatschappelijk werkster. Zij kwam als full timer in dienst van de Heer bij het kinderhuis werken. Juist wanneer de Heer het nodig vindt komt er hulp nooit te vroeg en nooit te laat. De Heer zij geprezen.

Zo kunnen we doorgaan, altijd was alles er op tijd en ging soms iets niet zoals ze het wel graag gezien hadden, dan bleek het toch goed te zijn zoals het was, want God heeft met zijn kinderen alleen het beste voor. Op 1 mei 1976 vierden we het tien jarig bestaan, een feest dat in alle soberheid en dankbaarheid gevierd mocht worden. In een speciale dankdienst hebben ze de Heer nogmaals mogen danken voor alle zegeningen die ze de afgelopen jaren ontvingen. Een van de fijnste zegeningen is toch om te mogen zien hoe God in zijn Genade ons zondige mensen kan brengen aan de voet van het kruis en om te horen hoe een van de kinderen zijn getuigenis geeft wat de Heer Jezus Christus voor hem betekend. Wat een rijke zegen is het om de kinderen te mogen brengen tot Hem die aan het kruis≠ hout stierf, die' daar de straf gedragen heeft waartoe wij, door onze zonden, veroordeeld waren en ons daardoor in een geheiligde positie brengt voor onze God en Vader, die ons in Zijn genade eeuwig leven schenkt. In de afgelopen 10 jaar mochten zo'n kleine 200 kinderen voor een kortere of langere periode in het kinderhuis zijn. Een aantal kon ondergebracht worden in Surinaamse gezinnen en een aantal kon terug naar hun ouders. Op dit moment zijn er nog Ī 25 kinderen, varieert in de leeftijd van 1,5 jaar  tot 18 jaar, in het kinderhuis. Mogen we deze bijzonder korte indruk van het ziekenhuis beŽindigen door Hem de eer te geven door wie wij al deze dingen vermogen.

want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid Amen Romeinen 11:36
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Aktieplaat no.5  T.b.v. kinderhuis SamuŽl te Paramaribo

Met:
Evangelie door zang, Janneke Slagter,  Klaas Post en Truus Simons, Lammie, Lucky en Conny

Kant A

01 Ik leefde in de wereld zonder U (Evangelie door zang)
02 Heiland Gij bracht
03 Heer ik kom tot U (Evangelie door zang)
04 Er gaat door alle landen
05 Die liefde van Jezus (Evangelie door zang)
06 Zie een land (Klaas Post en Truus Simons)

Kant B

01 Ruw houten kruis
02 O land (Evangelie door zang)
03 Zijn liefde zocht mij teder
04 Op een dag als vandaag (Evangelie door zang)
05 Als het donker wordt
06 Jezus laat door Uw gena
07 Mijn tijd, o Heer
08 's Morgens vroeg, o kinderen

09 Ik wil zingen van mijn Heiland (Klaas Post en Truus Simons)
 

..... en zij noemde zijn naam SamuŽl. Want zeide zij, ik heb hem van de Here gebeden. 1 SamuŽl 1:20b

U hebt er goed aangedaan om deze prachtige plaat, ten bate van de Stichting kinderhuis SamuŽl, te kopen, maar voordat U hem gaat draaien lijkt het ons goed om U het een en ander te vertellen over het kinderhuis. We gaan met U in de tijd terug naar 1965. Twee Nederlandse verpleegsters Lammie Krol en Lucky Hartenberg voelden in hun hart dat de Heer hen riep om in Zijn dienst te treden. Om Suriname binnen te komen was er een werkvergunning nodig en deze werd verkregen toen zij beide aangenomen waren in het Academisch ziekenhuis in Paramaribo.

Tijdens de werkzaamheden in het ziekenhuis werden zij geconfronteerd met de grote nood die er onder kinderen heerste. Nadat de Heer het hun duidelijk gemaakt had wat voor een taak er lag te wachten, begonnen zij in volledige afhankelijkheid van Hem het kinderhuis. Van hun eerste in het ziekenhuis verdiende centjes huurden zij een pand aan de Kern≠ kampweg 46. Het zou het eerste kinderhuis in Suriname worden waar kinderen beneden de lagere schoolleeftijd opgenomen konden worden. Op 1 mei 1966, een heerlijke tropisch zonnige dag, zwaaiden de deuren open. Op deze eerste dag kwam er al een jongetje van 1,5 jaar en een paar dagen later zijn broertje van een half jaar, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar het kinderhuis gebracht werd. Zo ging het maar door en al gauw waren er 10 kinderen, bedjes waren er niet dus alles sliep op de grond. In 1976 schreven Lammie en Lucky "We proberen met de weinige middelen die we hebben, en met de Liefde van de Heer, het kinderleed te verhelpen.

Daarom roepen we U op voor veel gebed voor onze kinderen en natuurlijk ook graag voor ons persoonlijk. Het werk is veel en de taak soms erg zwaar. We weten dat de Heer altijd de kracht geeft die we nodig hebben. We ervaren ook de kracht van het gebed en dat bemoedigt ons altijd weer. In 1968 bewoonden al 21 kinderen het tehuis en het bleef maar toestromen . Gelukkig kwam er hulp opdagen nl. Conny Keizer die reeds 1/2 jaar het huis hulp geboden had in alle voor komende gevallen in haar Junctie als maatschappelijk werkster. Zij kwam als full timer in dienst van de Heer bij het kinderhuis werken. Juist wanneer de Heer het nodig vindt komt er hulp nooit te vroeg en nooit te laat. De Heer zij geprezen. Zo kunnen we doorgaan, altijd was alles er op tijd en ging soms iets niet zoals ze het wel graag gezien hadden, dan bleek het toch goed te zijn zoals het was, want God heeft met zijn kinderen alleen het beste voor. Op 1mei 1976 vierden we het tien jarig bestaan, een feest dat in alle soberheid en dankbaarheid gevierd mocht worden. In een speciale dankdienst hebben ze de Heer nogmaals mogen danken voor alle zegeningen die ze de afgelopen jaren ontvingen. Een van de fijnste zegeningen is toch om te mogen zien hoe God in zijn Genade ons zondige mensen kan brengen aan de voet van het kruis en om te horen hoe een van de kinderen zijn getuigenis geeft wat de Heer Jezus Christus voor hem betekent. Wat een rijke zegen is het om de kinderen te mogen brengen tot Hem die aan het kruishout stierf, die daar de straf gedragen heeft waartoe wij, door onze zonden, veroordeeld waren en ons daardoor in een geheiligde positie brengt voor onze God en Vader, die ons in Zijn genade eeuwig leven schenkt. In de afgelopen 12 jaar mochten zo'n kleine 200 kinderen voor een kortere of langere periode in het kinderhuis zijn. Een aantal kon ondergebracht worden in Surinaamse gezinnen en een aantal kon terug naar hun ouders.

Op dit moment zijn er nog Ī 25 kinderen, variŽrend in de leeftijd van 11/2- 18 jaar, in het kinderhuis. Mogen we deze bijzonder korte indruk van het ziekenhuis beŽindigen door Hem de eer te geven door wie wij al deze dingen vermogen. want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid Amen
Romeinen 11:36
 

   

Songtekst | YouTube | LP

Aktieplaat no. 6 T.b.v. kinderhuis SamuŽl te Paramaribo

Met:
Janneke Slagter, Zanggroep.
Evangelie door zang
Singing Followers, Wout van Beek - Lucky

Kant A

01 Klem vast een de rots u
02 De fouten mijne levens
03 Ik wil zo graag vertellen
04 Schepping
05 Er was een die gewillig
06 't Heeft het nog zin
07 Wij weten nu heel zeker
08 Toen Uw liefde

Kant B

01 Kroon Hem met gouden kroon
02 Ik vertrouw op U
03 O, kom in mijn hart
04 Ga mij niet voorbij
05 Groot is Uw trouw
06 Sjaloom voor IsraŽl
07 Spreek tot mijn hart
 

Al zijn wij nog zo verschillend uit Veenwouden
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Al zijn wij nog zo verschillend - Gospelgroep uit Veenwouden

Kant A

01 'k Ben Uw kind
02 Dit is een lied
03 Jezus mijn Heiland
04 Geef mij kracht
05 Leven

Kant B

01 Gott ist die liebe
02 O Heer wat een morgen
03 Do Lord
04 Gospel train
05 It's me o Lord

 
Almelo's Baptist Mannensextet
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Almelo's Baptist Mannensextet
Zingt liederen van  Zr. M. A. Alt uit Glorieklokken

Kant A

01 Het volgen van Jezus
02 's Heilands hoede
03 Genageld aan het Kruis

04 Het zat zijn des avonds

05 Spreek tot mijn hart
06 Zingt voor Jezus
07 Kent gij mijn dier're Jezus niet?

Kant B

01 Ik ben en kind van God
02 Zijt gij bereid?
03 Nabij en toch zo ver!
04 Niet alleen trek ik door de Jordaan
05 Vat mijne hand
06 Liefde, zo groot
07 Waart gij daar!


Andermaal, Duo
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Andermaal, Duo - Dichterbij

01 Hallo mag eens vertellen
02 Jij kunt wel denken
03 Je hebt alles
04 De verloren zoon
05 Muur om je hart
06 Kom heel dicht bij mij
07 Wie geeft mij rust
08 De communist


09 Relatief
10 Ik lijk een flinke jongen
11 De man van Golgotha
12 Niet ik maar Christus
13 Hij is opgestaan
14 Zoals Hij wegging
15 Paulus schrijft het
16 Dichterbij

Anker Duo, Het
 

Songtekst | YouTube | LP | CD | 1966
 

Anker, Duo - Het - Het ruw houten kruis

Kant A

01 Zeg het aan Jezus
02 Het is slechts een stap
03 O, Het oude lied, dat eens mijn moeder zong
04 Als de avondschemering daalt
05 Wat wilt gij doen met Jezus
06 Zend mij Heer
07 Dank, o Heer

Kant B

01 O, dat ruw, oude kruis
02 De geopende deur
03 Kom met mij leven tot Jezus
04 Geankerd in Jezus
05 De Herder der liefde
06 Daar is een, die u nimmer vergeet
07 Uw Jezus wacht nog op u

   
Annie de Haan en Koert Warta
 
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Annie de Haan en Koert Warta - Wat een dag zal dat zijn!
Met orkest

Kant A

01 Wat een dag zal dat zijn
02 Wat God beloofd heeft
03 Het zout de aarde
04 Zoekt u rust
05 Ik zing van Hem
05 Gered en gereed

Kant B

01 Wanner zal ik U begroeten
02 O, liefde zo groot
03 Geloof
04 Ik wacht op Hem
05 Luister
06 Tot aan die dag

   
Annie de Haan en Koert Warta
 
 
.

Songtekst | YouTube | LP

Annie de Haan en Koert Warta
met Zanggroep Joyfull Sound en Muziekgroep De Vlam

Kant A

01 Jezus is de weg - De Vlam
02 Luister wat de Heer tot je zegt - Duo
03 Uw naam is als een mantel - De Vlam
04 Some boby is knocking at your door - Joyfull Sound
05 Ben jij tevreden - De Vlam
06 Hoe groot is de liefde van Jezus - Duo
07 Heer onze Heer

Kant B

01 Mij is de hemel zo dichtbij - De Vlam
02 Weldra komt de grote dag - Duo
03 Bidt mensen - Joyfull Sound
04 Wat God in deze tijd zoekt - De Vlam
05 Een nieuwe naam - Joyfull Sound
06 Alles is Nieuw - De Valm (solo)

 

 
 

www.dekleinekracht.com